Διαδερμική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας: Μελέτη TRILUMINATE

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας (TR) είναι μια συχνή νόσος  με υψηλή θνητότητα όσο αυξάνει η βαρύτητα της ανεπάρκειας.

Οι διακαθετηριακές θεραπείες  μπορεί να προσφέρουν μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση αντί για χειρουργική επέμβαση σε αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου.

Στόχοι

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα ετήσια αποτελέσματα  μετά την τοποθέτηση της διακαθετηριακής συσκευής TriClip στην ανεπαρκούσα τριγλώχινα βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της επιδιόρθωσης,  του κλινικού οφέλους και της ασφάλειας της συσκευής.

Μέθοδοι

Η μελέτη TRILUMINATE (n = 85) είναι μια διεθνής, προοπτική, πολυκεντρική μελέτη που διερευνά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του TriClip (Tricuspid Valve Repair System) σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή TR. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν ηχοκαρδιογραφικά.

Αποτελέσματα

Στο 1 έτος, η TR μειώθηκε σε μέτρια ή ήπια στο 71% των ασθενών, σε σύγκριση με το 8% κατά την έναρξη (p <0,0001).

Οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική κλινική βελτίωση στη λειτουργική ταξινόμηση κατά  NYHA I / II  (31% έως 83%, p <0,0001), 6-minute walk test (272,3 ± 15,6 έως 303,2 ± 15,6 μέτρα, p = 0,0023) και στη βαθμολογία του Ερωτηματολογίου Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)  (βελτίωση 20 ± 2,61 βαθμοί, p <0,0001).

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην αναδιαμόρφωση της  δεξιάς κοιλίας, όσον αφορά το μέγεθος και τη λειτουργικότητα. Το συνολικό  ποσοστό σημαντικών ανεπιθύμητων συμβαμάτων και η θνητότητα από κάθε αιτία ήταν 7,1% το 1 έτος, έκαστο.

Συμπέρασμα

Η διακαθετηριακή επιδιόρθωση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας  με τη χρήση της συσκευής TriClip αποδείχθηκε ότι  είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρότερη TR.

Η επιδιόρθωση ήταν επιτυχής μετά την παρέλευση ενός έτους  και συσχετίστηκε με αξιοσημείωτο κλινικό όφελος και χαμηλή θνητότητα σε έναν ιδιαίτερα ευπαθή πληθυσμό υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Transcatheter Edge-to-Edge Repair for Treatment of Tricuspid Regurgitation

J Am Coll Cardiol. 2021 Jan, 77 (3) 229–239

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος, Ηράκλειο.

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Smartphones: Τελικά πόσο μας βλάπτει η ακτινοβολία που εκπέμπουν;

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται συχνά για μεγάλες χρονικές περιόδους από ανθρώπους όλων των ηλικιών στις μέρες μας. Από τότε που το κινητό μπήκε στη ζωή...

Οδηγός βιοδεικτών και για τους Έλληνες ασθενείς από την ΕΛΛΟΚ

Ένας νέος οδηγός που στόχο έχει να βοηθήσει τους ασθενείς που θα λάβουν εξατομικευμένη θεραπεία να κατανοήσουν καλύτερα τους ελέγχους καρκινικών βιοδεικτών για ορθότερη...

Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς

Νέες μελέτες ρίχνουν φως στη σχέση της ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόμου και την εμφάνιση καρδιολογικών παθήσεων - Για τη μυοκαρδιοπάθεια από στρες / καταπόνηση...

Ετικέτες