Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Η χαμηλή και η υψηλή δόση ασπιρίνης είναι ισοδύναμες στην καρδιοαγγειακή νόσο! Μελέτη ADAPTABLE

Τελευταία νέα από το συνέδριο του American College of Cardiology 2021 αναφέρουν ισοδυναμία μεταξύ χαμηλής...

Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής ως θεραπεία πρώτης επιλογής. Νεότερα δεδομένα.

Ο πρώιμος έλεγχος του καρδιακού ρυθμού (rhythm control) επί κολπικής μαρμαρυγής (AF) είτε με αντιαρρυθμικά...

Η επίδραση των φλουοροκινολονών σε ασθενείς με γνωστή αορτοπάθεια

Πρόσφατες μελέτες  απέδειξαν ότι η χρήση φλουροκινολονών (FQs) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αορτικού διαχωρισμού (AD)...

Σχετίζεται η ψωρίαση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα;

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος που προσβάλλει το 2% έως 3% του...

Αντιπηκτικά, φλεβοκομβικός ρυθμός και καρδιακή ανεπάρκεια

Παρά τις εξελίξεις στη φαρμακευτική θεραπεία και στη χρήση συσκευών, οι...

Έχει θέση η επέμβαση κατά ROSS στους νέους και στους μεσήλικες;

Η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας με το αυτομόσχευμα της πνευμονικής και η τοποθέτηση ομοιομοσχεύματος στην...

Μελέτη COAPT- νεότερα δεδομένα

Στη  μελέτη COAPT (Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients...