Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

ΗΚΓ ευρήματα που σχετίζονται με χειρότερη έκβαση της νόσου Covid – 19

Είναι γνωστό ότι κατά τη λοίμωξη  SARS-CoV-2 δύναται να προσβληθεί το μυοκάρδιο, πέραν της προσβολής του...

Μπορούν τα D-dimers να προβλέψουν την ύπαρξη θρόμβου στο αριστερό ωτίο;

Στόχος Η διενέργεια διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος (TOE) πριν την ανάταξη της κολπικής...

Νέο εργαλείο: Φορτίο ασβεστίου και όφελος από την προληπτική λήψη ασπιρίνης.

Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή  πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι ασαφής....

Πώς ορίζεται η πρόπτωση της τριγλώχινας βαλβίδας;

Κύρια σημεία Η πρόπτωση της τριγλώχινας βαλβίδας είναι σπάνιο και ασαφές...

Πόσο αθώος είναι ο αποκλεισμός του δεξιού σκέλους ;

Ο αποκλεισμός του δεξιού σκέλους  (RBBB) εμφανίζεται στο 0,2% έως 1,3% του πληθυσμού και θεωρείται...

Υδροξυχλωροκίνη: Άνθραξ ο θησαυρός;

Η υδροχλωροκίνη και η χλωροκίνη έχουν προταθεί ως θεραπείες για τη νόσο Covid-19...

Καρδιοπληγία και μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή: Θερμή ή ψυχρή;

Η καρδιοπληγία είναι ένα διάλυμα το οποίο εγχέεται στο μυοκάρδιο στη διάρκεια του χρόνου αποκλεισμού της...