Είναι ασφαλή τα νεότερα αντιπηκτικά στον γηριατρικό πληθυσμό;

Τα νεότερα αντιπηκτικά από του στόματος έχουν αξιολογηθεί στον γενικό πληθυσμό, αλλά απουσιάζουν μελέτες σχετικά με την ασφάλεια τους στον γηριατρικό πληθυσμό.

Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκε ο αιμορραγικός κίνδυνος  της rivaroxaban (αναστολέας του παράγοντα Xa) και των ανταγωνιστών βιταμίνης Κ (VKAs) σε πληθυσμό Γάλλων γηριατρικών ασθενών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (AF) ηλικίας ≥80 ετών. Η ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή αφορούσε την προφύλαξη από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πρόκειται για μία μελέτης παρατήρησης που χρησιμοποίησε δεδομένα από 33 γηριατρικά κέντρα. Μελετήθηκαν 908 ασθενείς που έλαβαν  αντιπηκτική αγωγή με VKAs, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και Σεπτεμβρίου 2014 και 995 ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2017. Οι ασθενείς ετέθησαν υπό παρακολούθηση έως 12 μήνες. Συγκρίθηκε ο κίνδυνος για μείζονα αιμορραγικά συμβάματα, ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες, γαστρεντερικές αιμορραγίες, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και θνητότητα από κάθε αιτία,  μεταξύ ασθενών που έλαβαν rivaroxaban και VKA.

Ο κίνδυνος για μείζονες αιμορραγίες ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban (7,4 / 100 ασθενείς-έτη) σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν VKA (14,6 / 100 ασθενείς-έτη) μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή (HR 0,66, 95% CI 0,43 έως 0,99).

Η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εμφανίστηκε λιγότερο συχνά σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban (1,3 / 100 ασθενείς-έτη) από ότι σε ασθενείς που έλαβαν VKA (4,0 / 100 ασθενείς-έτη),  adjusted HR 0,59 (95% CI 0,24 έως 1,44). Ο χαμηλότερος κίνδυνος για μείζονες αιμορραγίες προήλθε κατά βάση από τα μικρότερα ποσοστά ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

Συμπεράσματα: Με βάση την παραπάνω, πρόσφατη μελέτη, διαπιστώνεται ότι ο αιμορραγικός κίνδυνος, κυρίως για ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες, είναι χαμηλότερος στους  ασθενείς ηλικίας ≥80 ετών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, που ελάμβαναν  rivaroxaban, συγκριτικά με εκείνους που ελάμβαναν  ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ.

Βιβλιογραφία:

Bleeding risk with rivaroxaban compared with vitamin K antagonists in patients aged 80 years or older with atrial fibrillation

Heart. 2020 Dec 1;heartjnl-2020-317923.

doi: 10.1136/heartjnl-2020-317923.

Online ahead of print.

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος, Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: Γιατί παραμένει ο βήχας μετά από μία ίωση

Προστατευτική μάσκα στο συνωστισμό και εμβολιασμό με την τέταρτη δόση στους άνω των 60 ετών, για την προστασία της ζωής τους, συνέστησε η καθηγήτρια...

Σπάτε τα χάπια στη μέση – Και άλλα τέσσερα λάθη που βλάπτουν την υγεία

Μερικές από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις μας για τα φάρμακα, τον τρόπο λήψης και φύλαξής τους, αλλά και την ασφάλειά τους μπορεί να βλάψουν...

Πώς οι ιώσεις επηρεάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ή έχουν συμπτώματα καρδιαγγειακής νόσου Οι ιογενείς ιώσεις που αυτή την...

Ετικέτες