Περιεγχειρητική αντιμετώπιση μη φυσιολογικών παραμέτρων πήξης και θρομβοπενίας σε ασθενείς με κίρρωση: Καθοδήγηση από το SSC του ISTH

Ο παρατεταμένος χρόνος προθρομβίνης και η θρομβοπενία είναι συχνές σε ασθενείς με κίρρωση. Αυτές οι παράμετροι δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική αιμοστατική επαν-ισορροπία ή τον αιμορραγικό κίνδυνο στην περιεγχειρητική αντιμετώπιση. Διενεργήθη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον περιεγχειρητικό αιμορραγικό κίνδυνο, τους παράγοντες κινδύνου αιμορραγίας και τον κίνδυνο και τα οφέλη των αιμοστατικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με κίρρωση και προτείνονται συστάσεις καθοδήγησης για την αξιολόγηση του αιμορραγικού κινδύνου σε αυτήν την ομάδα ασθενών και τη διαχείριση αιμοστατικών ανωμαλιών στο περιεγχειρητικό περιβάλλον.

1. Προτείνεται ο PT/INR, ο APTT, ο αριθμός των αιμοπεταλίων και το ινωδογόνο να μην αξιολογούνται τακτικά για την πρόβλεψη του αιμορραγικού κινδύνου πριν από την παρέμβαση σε ασθενείς με κίρρωση, ακόμη και σε εκείνους που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.


2. Συνιστάται να αντιμετωπίζονται δυνητικά τροποποιήσιμοι παράγοντες αιμορραγικού κινδύνου στο περιεγχειρητικό περιβάλλον (ιδιαίτερα πριν από παρεμβάσεις υψηλού κινδύνου), συμπεριλαμβανομένων της νεφρικής δυσλειτουργίας, της σήψης και των αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων.


3. Συνιστάται η διερεύνηση αιτιών θρομβοπενίας πέραν της ηπατικής νόσου σε άτομα με αριθμό αιμοπεταλίων μικρότερο από 30 × 109/L.


4. Συνιστάται η αποφυγή της προφυλακτικής διόρθωσης των μη φυσιολογικών παραμέτρων πήξης στο περιεγχειρητικό περιβάλλον απουσία χρήσης ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ.


5. Δεν συνιστάται καμία θεραπεία για την αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων πριν από τις περισσότερες παρεμβάσεις για ασθενείς με κίρρωση.


6. Προτείνονται στρατηγικές για την αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων πριν από χειρουργική επέμβαση πολύ υψηλού κινδύνου (π.χ. νευροχειρουργική και ενδοφθάλμια χειρουργική επέμβαση).


7. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταγγίσεις αιμοπεταλίων (που χορηγούνται μία ώρα πριν) σε επείγουσες ή τακτικές επεμβάσεις, όπου οι αγωνιστές των υποδοχέων θρομβοποιητίνης δεν είναι διαθέσιμοι ή ακατάλληλοι.

Μπορούν να χορηγηθούν αγωνιστές του υποδοχέα θρομβοποιητίνης για την αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων πριν από τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις πολύ υψηλού κινδύνου εάν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι 30–50 × 109/L ή δεν υπάρχει ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για αρτηριακή/φλεβική θρόμβωση

Link άρθρου: Periprocedural management of abnormal coagulation parameters and thrombocytopenia in patients with cirrhosis: Guidance from the SSC of the ISTH https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15562

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Επιτέλους επικαιροποιήθηκε η τράπεζα θεμάτων του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους Ιατρικής και Οδοντιατρικής

Νέα επικαιροποιημένη Τράπεζα Θεμάτων για τις εξετάσεις ιατρών και οδοντιάτρων αναρτήθηκε στον  ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. Η  προηγούμενη τράπεζα θεμάτων είχε δημιουργηθεί πριν 17 χρόνια! Οι εξετάσεις αφορούν...

Νέος Χάρτης Υγείας: Τι θα αλλάξει στα νοσοκομεία

Νέος Χάρτης Υγείας στο ΕΣΥ έρχεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση – Τι θα αλλάξει στα νοσοκομεία Τι αλλαγές θα φέρει στα νοσοκομεία και γενικότερα στις Μονάδες...

Γιατί η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο από COVID-19-Νέα έρευνα

Ο παχύσαρκος πληθυσμός μπορεί να είναι πιο ευάλωτος σε σοβαρή COVID-19 λόγω φτωχότερης φλεγμονώδους ανοσολογικής απόκρισης, σύμφωνα με επιστήμονες του Πανεπιστήμιου Cambridge. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις...

Ετικέτες