back to top

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 3.4.2024 – Αιφνίδιος Θάνατος

Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες

Στα ΜΜΕ καθημερινά διαβάζουμε για αιφνίδιους θανάτους και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει(πέφτουμε από τα σύννεφα).

Σε  συνάντηση θρύλων-Legends Colloquium-  V. Fuster, DL. Bhatt, MΕ. Goldman and E. Braunwald  J A C C  . 8 3 , NO . 9 , 2 0 2 4  MA R C H 5 , 2 0 2 4 : 9 5 1 – 9 5 5  η ερώτηση Braunwald  προς  Fuster ήταν “γιατί  παραμένουν αυξημένοι και  δεν μειώνεται  η συχνότητα των  αιφνίδιων καρδιαγγειακών θανάτων, τι δεν έχουμε κάνει σωστά και τι πρέπει να γίνει”.

    Η απάντηση του Fuster ήταν: The answer to your question is not just prevention, culture, and education, but investigation has to be done with the most modern tools in understanding health and enhancing the mechanisms that

make us healthy. Prevention has to be driven by science

with the most modern technology to understand

health. Prevention of sudden cardiovascular death fits with these concepts. Μ ε όλο το σεβασμό άλλα “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Πάντως οι αριθμοί είναι: 350 000 εξω νοσοκομειακοί αιφνίδιοι  ΚΑ θάνατοι(ΟΗCA)ετησίως στις ΗΠΑ(8 000 Ελλάδα) με το 10%  να επιβιώνει  με έξοδο από το νοσοκομείο.

ΚΑΡΠΑ από παριστάμενο(bystander cardiopulmonary resuscitation

(B-CPR)  προσφέρεται σε <40% και εξωτερική απινίδωση(AED) πριν φτάσει το ΕΜΣ(δικό μας ΕΚΑΒ)  < 30%.

Η διαφάνεια είναι από abstract 1254-210 που θα παρουσιασθεί στο  ACC 24 και δείχνει τη  χαμηλή  χρήση ΑΕD στο Kansas City  ακόμη και σε περιπτώσεις που ο AED είναι δίπλα(Rates 16.7% if an AED was within a 1-minute walk but 4% if it was more than a 6-minute walk away).

Πληρέστερη ενημέρωση από τη πανελίστρια των πρωινάδικων Ματίνα!. Ημαρτον;i

 Το ACC έχει δημοσιεύσει αλγόριθμο αντιμετώπισης του πόνου στο στήθος στα ΤΕΠ. Kontos MC, de Lemos JA, Deitelzweig SB, et al. 2022 ACC expert consensus decision pathway on the evaluation and disposition of acute chest pain in the emergency department: J Am Coll Cardiol. 2022;80:1925–1960. Το πρώτο συγγραφικό όνομα δεν είναι Ελληνας αλλά Σλοβάκος. Ερευνητές προσπάθησαν να επικυρώσουν τον αλγόριθμο και βρήκαν ότι είναι ασφαλής, αποτελεσματικός  αλλά με επιφυλάξεις στη περίπτωση ασθενών με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. J Am Coll Cardiol 2024;83:1181–1190.

Ηashtags: DEI [diversity, equity, inclusion]. Διαφορετικότητα, Ισότητα στην υγεία:    μετανάστες, φτωχοί, ανασφάλιστοι. Αλιά και αλλοίμονο 

Για τους ομοφυλόφιλους. Η συχνότητα στις ΗΠΑ το 2021 7.1%   LGBT(lesbian, Gay, Βisexual, Transgender) ΛΟΑΤΚΙ(Lεσβίες, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος,  Trans, Intersejual)

KΡΥΠΤΟΓΕΝΗ ΑΕΕ

Τα  ερωτήματα με τα κρυπτογενή ΑΕΕ είναι δύο. αν πρέπει να χορηγήσουμε αντιπηκτικά και  πόσο πρέπει να προχωρήσουμε στο περαιτέρω έλεγχο(που θα συστήσουμε μακροχρόνια παρακολούθηση του ρυθμού). Στο πρώτο η απάντηση είναι μάλλον όχι. Για την ώρα και οι αποφάσεις για αντιπηκτική θεραπεία σε βραχύβια επεισόδια ΚΜ που εντοπίζονται σε συσκευές   απαιτεί αυξημένη δόση κρίσης και προτιμήσεων του ασθενούς..

Τα από του στόματος αντιπηκτικά  edoxaban or apixaban μπορεί να μειώνουν το κίνδυνο ΑΕΕ περίπου κατά το 1/3  αλλά αυξάνουν τις σοβαρές αιμορραγίες κατά 60%. McIntyre WF, Benz AP, Becher N, et al. Direct oral anticoagulants for stroke prevention in patients with device-detected atrial fibrillation: a study- level meta-analysis of the NOAH-AFNET 6 and ARTESiA trials. Circulation. 2024;149:981–988. 

 Στο δεύτερο  ερώτημα  ανασκόπηση στο Heart & Vessels  2023;44: 21-25 οι Π. Παπακωνσταντίνου, Σ. Ξυδώνας συνιστούν ότι πρέπει  η απόφαση να εξατομικεύεται. Στο  J Am Coll Cardiol EP 2024  ahead in press  το γλυκό έδεσε. Ερευνητές έδειξαν  ότι το κόστος από την παρακολούθηση τέτοιων  ασθενών που η ΚΜ ανιχνεύτηκε  σε CIEDs αυξάνει.

ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΕΣ SHOCKS)

                H εφαρμογή πρώιμα (< 24 Ωρες) έναντι καθυστερημένης εφαρμογής προσωρινής μηχανικής κυκλοφορικής βoήθησης (mechanical circulatory support (MCS)   μεταξύ ασθενών με ΚS μετα ΟΕΜ σχετίζεται με λιγότερες επιπλοκές , βραχύτερη νοσηλεία, μικρότερα κόστη και λιγότερους θανάτους και επανανοσηλείες στις 30 ημέρες. Η συνολική ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν 35.5%. Οι ασθενείς της ομάδας MCS  ήταν πιο νέοι  66 vs 69 έτη, παρουσιάσθηκαν πιο συχνά με STEMI 68.1% vs. 31.9%, ειδικα με πρόσθιο (38.0% vs. 14.9%,) υποβλήθηκαν πιο συχνά σε PCI (60.7% vs. 41.7%,) και λιγότερο συχνά σε CABG (20.2% vs. 39.2%,). Eur Heart J acute CV care 2024 in press

Καρδιογενές shock(CS)  σε ηλικιωμένους
Cardiogenic Shock in Older Adults: A Focus on Age-Associated Risks and Approach to Management: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2024;Feb 26:[Epub ahead of print].

CS is a clinical syndrome characterized by hypotension (SBP <90 mm Hg or the need for vasopressors to  maintain  systolic  blood  pressure ≥90 mm Hg) accompanied by signs of organ hypo-perfusion such as altered mental status, liver dysfunction, renal dysfunction (urine output <30 mL/h), and elevated serum  lactate  levels  (>2.0  mmol/L)  in  the  presence  of  cardiac dysfunction.

46% of CS  cases  were  attributed to HF-CS, 30% had AMI-CS, and 17% had an identified cardiac cause that was not related primarily to myocardial  dysfunction  (eg,  incessant  ventricular  tachy-cardia or severe valve disease).

 1. Age is a risk factor for poor prognosis in CS, though evidence is lacking for best management strategies in the older adult population. It is challenging to define what patients should be considered older adults, as chronological age by itself does not fully reflect a patient’s geriatric conditions.
 2. Comprehensive risk assessment of CS in older adults requires an interdisciplinary approach that factors in individual patient characteristics, overall clinical trajectory, and capabilities of the treating health care center. This informs shared decision making and advance care planning, which is critical for care of older adults.
 3. Older adults with CS have variable presentations and a high index of suspicion is required to provide adequate care. As with the general CS population, early recognition and initial stabilization is key to address abnormal hemodynamics, poor perfusion, and multiorgan dysfunction.
 4. Invasive mechanical ventilation and renal replacement therapy are often needed during CS management, although they are associated with potential risk and complications in the older adult population. Shared decision making and identifying care preferences are important when initiating these therapies and should be periodically re-assessed.
 1. In ΑΜΙ–CS in the older adult population, percutaneous or surgical revascularization can be considered. Decision making should include consideration of age-associated risks and burden of geriatric syndromes.
 2. For older adults with valvular heart disease (e.g., aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral regurgitation) contributing to CS, transcatheter and surgical options can be considered based on patient preferences, patient-specific risk, and procedure-specific risk.
 3. When considering temporary mechanical circulatory support (t-MCS), a discussion among the heart team should consider the contraindications to advanced HF therapies. There should be a clear goal or exit strategy to get off t-MCS and plan to minimize device-related complications.
 4. When considering durable LVAD therapy in older adults, attention should be paid to comorbidity burden, end-organ dysfunction, frailty, malnutrition, and degree of caregiver support.
 5. The International Society for Heart and Lung Transplantation guidelines recommend considering heart transplantation (HT) in patients ≤70 years of age (Class I). HT can also be considered in carefully selected patients ≥70 years of age (Class IIb). Post-transplant survival may be affected by burden of geriatric syndromes and illness severity/complications associated with CS.
 6. Early palliative care consultation is helpful for older adults with CS regardless of severity of CS.
 7. Future work is needed to better understand what subset of older adults with CS benefit most from aggressive therapy options, enhance representation of older adults in clinical trials, and create meaningful endpoints for clinical studies.

TRANSFORMATION (μεταμόρφωση, μετασχηματισμός) μαγική λέξη όπως κατά καιρούς   αλλαγή, ανάπτυξη,προοπτική και λοιπές “πασοκικές” λέξεις

Σε κάτι τέτοιες στιγμές μου έρχονται στο νου οι στοίχοι του  Καβάφη απο το Απολείπειν ο Θεός Αντώνιονμάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς”

Συναδελφικά  Γουδέβενος Γιάννης Γιάννινα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Eurostat: Το 2022 η ΕΕ είχε 516 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 άτομα και η Ελλάδα περίπου 440 κλίνες ανά 100.000 άτομα

Οι νοσοκομειακές κλίνες στην ΕΕ μειώθηκαν την τελευταία δεκαετία κατά 7%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το 2022, η...

Παρόμοια σοβαρές με την αρχική μόλυνση οι επαναμολύνσεις με Covid-19

Οι επαναμολύνσεις από τον ιό που προκαλεί Covid-19 έχουν πιθανώς παρόμοια σοβαρότητα με την αρχική μόλυνση, σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά...

Από την παιδική ηλικία οι κίνδυνοι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και τι καταγράφει μελέτη κοόρτης. Οι κίνδυνοι για καρδιαγγειακά νοσήματα στην ενήλικη ζωή ξεκινούν συχνά στην παιδική ηλικία. Μια ανάλυση...

Ετικέτες