Θεμιστοκλέους: Διευκρινίσεις για τα απογευματινά χειρουργεία

Διευκρινίσεις έδωσε σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1485) που αφορά στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με εγκύκλιο. Επεμβάσεις μπορεί πλέον να γίνουν που απαιτούν πέρα της μιας ημέρας νοσηλεία, ενώ αποσαφηνίζονται οι προυποθέσεις για την διεξαγωγή των χειρουργείων.

Στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

Ως προς την εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, διευκρινίζεται ό,τι για αυτήν απαιτούνται τα εξής:

α. Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφαλούς διενέργειας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

β. Έλεγχος διαθεσιμότητας χειρουργικών τραπεζιών για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

γ. Έλεγχος επάρκειας του απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

δ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες ο ιατρός της χειρουργικής ειδικότητας στην οποία ανήκει η διενεργούμενη χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη, κρίνει ότι χρειάζεται ένας επιπλέον χειρουργός, υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Χειρουργείου η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ’ αυτής, συμπληρώνοντας, σε περίπτωση αποδοχής, αναλόγως τον προγραμματισμό του αντίστοιχου χειρουργείου.

Στην περίπτωση αυτήν, και μόνο σε αυτήν, καλύπτεται η αμοιβή του επιπλέον χειρουργού, η οποία ορίζεται ίση με την αντίστοιχη κατώτατη αμοιβή β’ χειρουργού, σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ. Τονίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να αφορούν αποκλειστικά και μόνον σε χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις πολύ μικρής και μικρής κατηγορίας Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ και σε καμία άλλη περίπτωση.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ της ΚΥΑ: FEK-2024-Tefxos-B-01485-downloaded-05_03_2024

Πηγή: https://medispin.blogspot.com/2024/04/blog-post_3.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Πρώτη επέμβαση με χρήση υπερήχων σε ασθενή με Αλτσχάιμερ

Μια ηλικιωμένη ασθενής που έπασχε από Αλτσχάιμερ υποβλήθηκε στην πρώτη αναίμακτη επέμβαση εγκεφάλου με εστιασμένους υπερήχους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά πρωτοποριακή επέμβαση, ένα σπουδαίο...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 17.4.2024 – Μελέτες

to be continued..... OMT:optical medical therapy Κατάλληλοι για την μελέτη ήταν ασθενείς που  προέκυψαν μετά από  ΣΦ  για  XΣΝ(83%) και ΟΣΣ με  ένοχη ευάλωτη πλάκα (>50%)...

Νέα εποχή στις επεμβάσεις καρδιάς, χωρίς στερνοτομές

Η καρδιοχειρουργική έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νέων, λιγότερο επεμβατικών τεχνικών που μειώνουν τον χρόνο νοσηλείας και επιταχύνουν εντυπωσιακά την...

Ετικέτες