Διάρκεια της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μετά από σύμπλοκη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο: Μια υποανάλυση της μελέτης MASTER DAPT..

Στη μελέτη MASTER DAPT, 3.383 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μη σύμπλοκη (συντομευμένη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (DAPT):n = 1.707, τυπική DAPT:n = 1.676) και 1.196 ασθενείς σε σύμπλοκη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (σύντομη DAPT: n = 588). Τα πρωτογενή αποτελέσματα στις 335 ημέρες ήταν τα σύνθετα ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα (NACE: σύνθετη έκβαση θανάτου από κάθε αιτία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αιμορραγικά συμβάντα βαθμολογίας Bleeding Academic Research Consortium-BARC 3 ή 5), μείζονα ανεπιθύμητα καρδιακά ή εγκεφαλικά συμβάντα (MACCE: θάνατος όλων των αιτιών, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) και αιμορραγία BARC τύπου 2, 3 ή 5. Το NACE και το MACCE δε διέφεραν με τη συντομευμένη έναντι της τυπικής DAPT μεταξύ των ασθενών με σύμπλοκη (αναλογία κινδύνου [HR]: 1,03, και HR: 1,24 αντίστοιχα ) και μη σύμπλοκη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (HR: 0,90 και HR: 0,91, P-interaction=0,60 και 0,26, αντίστοιχα). Η αιμορραγία BARC 2, 3 ή 5 μειώθηκε με τη συντομευμένη DAPT σε ασθενείς με σύμπλοκη και μη σύμπλοκη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (HR: 0,64 και HR: 0,70 P-interaction=0. 72). Μεταξύ των 2.816 ασθενών με σύμπλοκη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση και/ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, το NACE και το MACCE δε διέφεραν και  το ποσοστό αιμορραγίας BARC 2, 3 ή 5 ήταν χαμηλότερο με τη συντομευμένη DAPT. Συμπερασματικά, σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο χωρίς υποτροπιάζοντα ισχαιμικά επεισόδια στον 1 μήνα, η διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής συσχετίσθηκε με παρόμοια NACE και MACCE και χαμηλότερα ποσοστά αιμορραγίας, σε σύγκριση με την τυπική διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του ασθενούς ή της διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης.

Άρθρο: (Duration of Antiplatelet Therapy After Complex Percutaneous Coronary Intervention In Patients at High Bleeding Risk: a MASTER DAPT trial sub-analysis https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac284/6587125?utm_medium=Email&utm_source=&utm_campaign=ESC+-+Newsletter+-+week+21+2022)

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

1ο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας – ICE 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο ICE στο Ηράκλειο  Κρήτης, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Atlantis. Το...

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Στην τελική φάση προετοιμασίας πρωτοκόλλου για τη δωρεά σώματος

Ενδείξεις για αύξηση των δωρητών σώματος ύστερα από το παράδειγμα του Κώστα Καζάκου Η λατινική ρήση «Mortui vivos docent» που σημαίνει «Οι νεκροί διδάσκουν τους...

Χορήγηση Paxlovid σε περιστατικά Covid-19: Mικρότερη πιθανότητα νοσηλείας κατά 51%

Το Paxlovid παρέχει προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων που σχετίζονται με την COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανοσία που παρέχεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με μελέτη. Η εν λόγω...

Ετικέτες