Διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο στην λύση του θρόμβου τρεις εβδομάδες μετά την αντιμετώπιση της οξείας πνευμονικής εμβολής με αντιπηκτική αγωγή – Μια υπομελέτη της μελέτης EINSTEIN-PE

Στη μελέτη EINSTEIN-PE, μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, μελέτη μη κατωτερότητας, ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με οξεία πνευμονική εμβολή τυχαιοποιήθηκαν σε ριβαροξαμπάνη ή ενοξαπαρίνη, ακολουθούμενη από ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ. Η πνευμονική εμβολή διαγνώστηκε με αξονική τομογραφία πνευμονικής αγγειογραφίας ή υψηλής υποψίας σπινθηρογράφημα αερισμού/ διάχυσης. Στην παρούσα ανάλυση συμπεριλήφθηκαν συνολικά 371 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 174 γυναικών (46,9%) και 197 ανδρών (53,0%). Στις τρεις εβδομάδες, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πλήρη λύση του θρόμβου: 39,6% και 40,2%, αντίστοιχα. Η απόλυτη μείωση της πνευμονικής αγγειακής απόφραξης την 3η εβδομάδα ήταν επίσης παρόμοια: 12,9% στους άνδρες και 12,1% στις γυναίκες. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην λύση του θρόμβου μεταξύ ανδρών και γυναικών που διαγνώστηκαν με οξεία πνευμονική εμβολή τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το αναφερόμενο υψηλότερο ποσοστό υποτροπής φλεβικής θρομβοεμβολής στους άνδρες δε μπορεί να εξηγηθεί με μειωμένη λύση θρόμβου.

Άρθρο: (Sex-specific differences in clot resolution 3 weeks after acute pulmonary embolism managed with anticoagulants—A substudy of the EINSTEIN-PE study. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15326)

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Η φροντίδα στο σπίτι και σε ελαφρά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση

Εξαιρετικά σημαντική είναι η θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον φροντίδας για τους βαριά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια, στην οποία προχωρά τώρα η Πολιτεία με το...

«Βηματοδότης» βελτιώνει την λειτουργία του εγκεφάλου στα θύματα σοβαρών ατυχημάτων

Τι αποτέλεσμα είχε στους πρώτους πέντε ασθενείς με τραυματική κάκωση εγκεφάλου στους οποίους εμφυτεύθηκε Μία πειραματική συσκευή σαν βηματοδότης, που εμφυτεύεται σε ασθενείς με τραυματική...

Νέα για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Πρόσφατα είχαμε θαυμάσια νέα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και των διεθνών συμφορών που έχουν...

Ετικέτες