Υπουργείο Υγείας: Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη οι ειδικευόμενοι γιατροί – Το νέο σύστημα εργασίας

Μετακινήσεις όπου υπάρχει ανάγκη προβλέπει το υπουργείο Υγείας για τους νέους γιατρούς

Ακόμη και περιφέρεια θα πρέπει να αλλάζουν οι νέοι ειδικευόμενοι γιατροί προκειμένου να εκπαιδευτούν, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που έφερε προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Υγείας.


Μία ρύθμιση που όπως φαίνεται αντί να διευκολύνει την επιστροφή, θα οδηγήσει κι άλλους νέους γιατρούς στο εξωτερικό. Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 15 οι ειδικευόμενοι γιατροί θα πρέπει να μετακινούνται για να λάβουν το σύνολο της εκπαίδευσης ακόμη και σε άλλη Περιφέρεια. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει με τους χαμηλούς μισθούς που λαμβάνουν να μετακομίζουν κάθε τόσο.


Συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 15:


«Καθορισμός ομάδων νοσοκομείων και θέσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας


Για την τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας, δημιουργούνται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα, οι οποίες αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), στην οποία υπάγονται τα τμήματα και οι μονάδες νοσοκομείων, που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για πλήρη ή μερική άσκηση ανά ειδικότητα, εκ των οποίων ένα (1) είναι το νοσοκομείο αναφοράς.


Οι ιατροί επιλέγονται για τοποθέτηση σε τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου από την ομάδα νοσοκομείων του πρώτου εδαφίου, μετά από αίτησή τους προς το νοσοκομείο αναφοράς και κατόπιν αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης για απόκτηση ειδικότητας, ο ιατρός υποχρεούται σε κυκλική τοποθέτηση στα αντίστοιχα τμήματα και μονάδες, εντός της ομάδας νοσοκομείων, στην οποία έχει ενταχθεί».


Ο νέος γιατρός με βάση τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να εργασθεί σε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα.


Υπουργείο Υγείας: Αγροτικό όπου υπάρχει ανάγκη


Στο μεταξύ πλέον με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας οι νέοι γιατροί μπορούν να δώσουν εξετάσεις ειδικότητας χωρίς να έχουν κάνει αγροτικό. Εάν επιτύχουν όμως θα πρέπει εργασθούν για έναν χρόνο είτε σε αγροτικό είτε και σε νοσοκομείο.


Αλλά η …λεπτομέρεια είναι πως και πάλι θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια δηλαδή ακόμη και σε άλλο Νομό προκειμένου να καλύψουν τα κενά στο σύστημα υγείας.


Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο: «Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, οι ιατροί δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της, ή σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας άλλης Υ.ΠΕ., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ.».

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2022/10/blog-post_1.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Προσωπικός γιατρός: Τι εξετάζεται

Προσωπικός γιατρός: Σβήνουν γράφουν για να βρουν νέα κίνητρα στους γιατρούς – Τι εξετάζεται Τα νέα κίνητρα που εξετάζει το υπουργείο Υγείας ώστε ο προσωπικός...

1ο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας – ICE 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο ICE στο Ηράκλειο  Κρήτης, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Atlantis. Το...

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ(αντιΑΜΠ) ΑΓΩΓΗΣ (dual antiplatelet therapy DAPT)

Η διάρκεια της DAPT(ασπιρίνη συν P2Y12 inhibitor)  μετά PCI είναι 6 μήνες για τα χρόνια ΣΣ και 12 μήνες για τα οξέα ΣΣ. Πολλές μελέτες...

Ετικέτες