Θεραπεία επαναστένωσης στεφανιαίας αρτηρίας με απλή αγγειοπλαστική, αγγειοπλαστική με μπαλόνι πακλιταξέλης και με εμφύτευση ενδοπρόθεσης πακλιταξέλης: 10ετή αποτελέσματα της μελέτης ISAR-DESIRE 3

Με στόχο τη διερεύνηση της ιδανικής θεραπείας στην επαναστένωση ενός drug-eluting stent των στεφανιαίων αγγείων, στη μελέτη ISAR-DESIRE 3 συμπεριελήφθησαν 402 ασθενείς οι οποίοι παρακολουθήθηκαν κλινικά για 10 χρόνια. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο περιελάμβανε το θάνατο, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από το αγγείο-στόχος, θρόμβωση της στένωσης-στόχος ή επαναγγείωσή της. Το δευτερεύον καταληκτικό σημείο ασφάλειας περιελάμβανε τον θάνατο, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από το αγγείο- στόχος ή τη θρόμβωση της στένωσης-στόχος. Το δευτερεύον καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η επαναγγείωση της στένωσης-στόχος. Απλή αγγειοπλαστική (plain balloon, PB) πραγματοποιήθηκε σε 134 ασθενείς, ενώ 137 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αγγειοπλαστική με μπαλόνι πακλιταξέλης (paclitaxel-coated balloon, PCB) και 131 ασθενείς σε εμφύτευση ενδοπρόθεσης με πακλιταξέλη (paclitaxel-eluting stent, PES). Στα 10 χρόνια, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο εμφανίστηκε σε 90 ασθενείς (72,0%) με PB, σε 70 ασθενείς (55,9%) με PCB και σε 72 ασθενείς (62,4%) με PES (p <0,001). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των PCB και PES [multiplicity-adjusted P = 0.610; Grambsch–Therneau P = 0.004; weighted Cox: hazard ratio (HR) 1.10, 95% confidence interval (CI) 0.80–1.51]. Το δευτερεύον καταληκτικό σημείο ασφάλειας εμφανίστηκε σε 39 ασθενείς (34,1%) με PB, σε 39 ασθενείς (34,0%) με PCB και σε 42 ασθενείς (40,0%) με PES (p=0,564). Επαναγγείωση της στένωσης-στόχος παρατηρήθηκε σε 71 ασθενείς (58,0%) που υπεβλήθησαν σε PB, σε 55 ασθενείς (43,9%) με PCB και σε 42 ασθενείς (38,6%) στους οποίους χορηγήθηκε PES (p<0,0001). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τη χρήσης PES και PCB (multiplicity-adjusted P = 0.282; Grambsch–Therneau P = 0.002; weighted Cox: HR 0.83, 95% CI 0.56–1.22). Σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης 10 ετών, τα κύρια και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία μεταξύ της χρήσης PCB και PES δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Η χρήση PES και PCB μείωσαν σημαντικά την ανάγκη επαναγγείωσης της στένωσης στο αγγείο-στόχος σε σύγκριση με την PB. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για τη διερεύνηση του αυξημένου ποσοστού θανάτων και καρδιαγγειακού θανάτου εντός 5 ετών σχετιζόμενων με τη PES.

Άρθρο: Coronary artery restenosis treatment with plain balloon, drug-coated balloon, or drug-eluting stent: 10-year outcomes of the ISAR-DESIRE 3 trial 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehad026/7049145?redirectedFrom=fulltext

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ξεκινά το νέο σύστημα κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με DRGs – Τι αλλάζει 

Ξεκινά το νέο σύστημα κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με DRGs – Τι αλλάζει Τι αλλάζει στα νοσοκομεία με τα DRGs που έχει...

Μόλυβδος: Ενοχοποιείται για Περισσότερα Περιστατικά Καρδιαγγειακής Νόσου από το Κάπνισμα και την Υψηλή Χοληστερόλη 

Η δηλητηρίαση από μόλυβδο επιβαρύνει την παγκόσμια υγεία περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα, προκαλώντας σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας...

Ηλεκτρονικό Τσιγάρο: Βοηθάει ή όχι στη διακοπή του καπνίσματος; 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί το καλύτερο μέσο που βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος. Ανασκόπηση εκατοντάδων μελετών με στοιχεία από τουλάχιστον 150.000...

Ετικέτες