Η πρώιμη επανέναρξη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι εξίσου ασφαλής με την καθυστερημένη σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Μεταξύ 2008 και 2017, 1.584 ασθενείς με ενδοκράνια αιμορραγία (intracerebral hemorrhage-ICH) οι οποίοι ελάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με καλή συμμόρφωση πρίν και μετά την ICH (≥50% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων), χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση το χρόνο επανέναρξης της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά το επεισόδιο ICH: α. ΠΡΩΙΜΗΣ επανέναρξης (≤30 ημέρες- EARLY) και β. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ επανέναρξης (31–365 ημέρες – LATE). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μέχρι την εμφάνιση της κλινικής έκβασης, μέχρι το τέλος της παρακολούθησης ενός έτους, ή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η πρωτογενής έκβαση ήταν η υποτροπιάζουσα ICH και οι δευτερεύουσες εκβάσεις περιελάμβαναν τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, τα μείζονα αιμορραγικά και ισχαιμικά αγγειακά συμβάντα και το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ομάδα EARLY και η ομάδα LATE εμφάνισαν παρόμοιο κίνδυνο υποτροπιάζουσας ICH στο ένα έτος (EARLY Vs. LATE: 3,12% Vs. 3,27%, αντίστοιχα· adjHR: 0,967 [95% CI: 0,522–1,791]) και παρόμοιο κίνδυνο για κάθε δευτερεύουσα έκβαση σε παρακολούθηση ενός έτους. Σε υποαναλύσεις φάνηκε ότι η πρώιμη επανέναρξη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς χωρίς προηγούμενο αγγειακό συμβάν συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (adjHR: 0,199 [95% CI: 0,054-0,739]) και μειζόνων αιμορραγικών συμβάντων (adjHR : 0,090 [95% CI: 0,010-0,797]), ενώ στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο η πρώιμη επανέναρξη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (adjHR : 0,065 [95% CI: 0,012-0,364]). Συμπερασματικά, σε ασθενείς με ICH η πρώιμη επανέναρξη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι εξίσου ασφαλής με την καθυστερημένη επανέναρξη και θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτήν οι ασθενείς χωρίς προηγούμενο αγγειακό συμβάν ή οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο.

Άρθρο: Early Antiplatelet Resumption and the Risks of Major Bleeding After Intracerebral Hemorrhage:  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.122.040500 

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: Η γνήσια μεταρρύθμιση

Η καλύτερη λοιπόν διαχείριση αντανακλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς όταν ένας φορέας έχει καλύτερα αποτελέσματα και αξιολόγηση, αυτομάτως υπηρετεί και...

Υπέρογκα ποσά δαπανώνται για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κοινωνική δράση της ΕΚΕ με ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις

Το κόστος της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη  προκαλεί σοκ.  Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ ανακοινώθηκε...

Σε δημόσια διαβούλευση σ/ν για μείωση αναμονής για χειρουργεία & έλεγχο των ελλείψεων στα φάρμακα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης...

Ετικέτες