Η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικών και αιμορραγικών συμβάντων σε σχέση με το συνδυασμό ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη, σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σταθερή στεφανιαία νόσο: υπο-ανάλυση της μελέτης AFIRE.  

Στην τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη AFIRE (Atrial Fibrillation and Ischemic Events With Rivaroxaban in Patients With Stable Coronary Artery Disease) η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη δεν ήταν κατώτερη του συνδυασμού ριβαροξαμπάνης και αντιαιμοπετλαικού για το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο των ισχαιμικών και αιμορραγικών συμβάντων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σταθερή στεφανιαία νόσο. Στην υπο-ανάλυση της μελέτης AFIRE σχετικά με την εμφάνιση ισχαιμικών συμβάντων συμπεριελήφθησαν 2.215 ασθενείς [μέση ηλικία 74 έτη, 1.751 άνδρες (79,1%)]. Μεταξύ 1.107 ασθενών στην ομάδα μονοθεραπείας με ριβαροξαμπάνη παρατηρήθηκαν 135 ισχαιμικά συμβάντα (12.2%), ενώ μεταξύ 1.108 (50%) ασθενών στην ομάδα του συνδυασμού ριβαροξαμπάνης και αντιαιμοπεταλιακού παρατηρήθηκαν 213 (19.2%) ισχαιμικά συμβάντα, κατά τη διάρκεια ενός μέσου χρόνου παρακολούθησης 24,1 μήνες. Στην ομάδα μονοθεραπείας σημειώθηκαν 41 θάνατοι (3,7%) και στην ομάδα συνδυαστικής 73 (6,6%). Η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη συσχετίσθηκε με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης του συνδυαστικού καταληκτικού σημείου ισχαιμικών και αιμορραγικών συμβάντων, σε σύγκριση με το συνδυασμό ριβαροξαμπάνης και ασπιρίινης (hazard ratio,HR: 0.62; 95% CI, 0.48-0.80). Ο κίνδυνος θανάτου μετά από μία αιμορραγία (μονοθεραπεία: 75% [6 από 8], συνδυασμός: 62,1% [18 από 29]) ήταν υψηλότερος από αυτόν μετά από ένα θρομβωτικό επεισόδιο (μονοθεραπεία: 25% [2 από 8], συνδυασμός: 37,9% [11 από 29]). Συμπερασματικά, η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη συσχετίσθηκε με σημαντικά χαμηλότερο κινδύνο εμφάνισης ισχαιμικών και αιμορραγικών συμβάντων σε σχέση με το συνδυασμό ριβαροξαμπάνης και ασπιρίνης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σταθερή ΣΝ. 

Άρθρο: (Rivaroxaban Monotherapy vs Combination Therapy With Antiplatelets on Total Thrombotic and Bleeding Events in Atrial Fibrillation With Stable Coronary Artery Disease: A Post Hoc Secondary Analysis of the AFIRE Trial https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2793522 )  

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ο εμβολιασμός με ενισχυτικές δόσεις τον τελευταίο καιρό στην ΕΕ είναι “απογοητευτικός”, δηλώνει αξιωματούχος του ΕΜΑ

Ο εμβολιασμός με ενισχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 τον τελευταίο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «μάλλον απογοητευτικός», δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, εν μέσω ανησυχιών...

Νέα θεραπεία για την υπέρταση: ένας διπλός ανταγωνιστής των υποδοχέων ενδοθηλίνης μείωσε αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση σε άτομα με ανθεκτική υπέρταση

Η απροσιτεντάνη, ένας διπλός ανταγωνιστής της ενδοθηλίνης, ήταν ανώτερη από το εικονικό φάρμακο για τη μείωση της ΑΠ και ήταν καλά ανεκτή σε ασθενείς...

Κωνσταντίνος Δ. Γαρδίκας. Nα Καταργήσουμε την Παθολογία;

Στη μακρά μου ιατρική ζωή έζησα τη δόξα της Παθολογίας, τη βαθμιαία καθίζηση της και τη σημερινή κατάντια της. Έτσι, η ιατρική μου αυτοβιογραφία...

Ετικέτες