“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”- Διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας σ ασθενείς που θα υποβληθούν σε CABG – Από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο

Xρόνια πολλά στους ερωτευμένους (με όχι πολλούς όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης)

Συνάδελφοι(σες)

PAX AMERICANA

 Στο J Am Coll Cardiol. 2022 Jan, 79 (2) e21–e129 δημοσιευτήκαν οι οδηγίες για τη  στεφανιαία επαναγγείωση.

Στο 108 σελίδες κείμενο ουδεμία  αναφορά όχι μόνο στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019;40:87–165) αλλά  ούτε και στις υπόλοιπες (STEMI, NSTEMI, PCI). Aπό τις 1127 βιβλιογραφικές αναφορές μόνο 30   από Ευρωπαϊκά περιοδικά (να ναι καλά το  Lancet). Παρ ότι οι Ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν υιοθετήσει τον όρο χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο οι Αμερικανοί επιμένουν στο stable ischemic heart disease (SIHD).

Εξελίξεις στη Νόσο Covid-19


Το Webinar θα συντονίσει ο δημοσιογράφος  Γ. Αυτιάς και η Πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη. “Τέτοια στάνη τέτοιο μαξούμι”  λέμε  στο χωριό μου αλλά μόνο που εδώ πρόκειται και για Ακαδημαικούς εισηγητές. Εμας φυσικά δεν μας πέφτει λόγος πλην ίσως αισθητικής φύσεως.  Αντε να δούμε τον Γιώργο και επίτιμο μέλος στο ΕΚΠΑ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Θερμά συγχαρητήρια και συνέχιση της καλής πορείας στην συνάδελφο  Μαρία Μαρκέτου που εξελέγη μέλος ΔΕΠ στη θέση της αναπληρώτριας καθηγήτριας καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης. Σπάνιο παράδειγμα όπου άξιοι συνάδελφοι του ΕΣΥ επιβραβεύονται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας σ ασθενείς που θα υποβληθούν σε CABG(από τις τελευταίες Αμερικάνικες guidelines). Συν επιμέλεια με Γρ.  Παττακό

Οι ασθενείς που θα υποβληθούν  σε CABG και έπαιρναν προ εγχειρητικά ασπιρίνη  να τη συνεχίσουν μέχρι τη ημέρα του χειρουργείου για μείωση ισχαιμικών συβαμμάτων( Ι). Για εκείνους που δεν έπαιρναν ασπιρίνη δεν συνιστάται έναρξη στη πρώιμη προ εγχειρητική περίοδο(<24 ώρες).  Η έναρξη της ασπιρίνης  συνιστάται 6 ώρες μετεγχειρητικά  και στη συνέχεια  εφ όρου ζωής. Σε επιλεγμένους ασθενείς η διπλή με ασπιρίνη – κλοπιδογρέλη  ή ασπιρίνη- τικαγρελόρη για 1 χρόνο μπορεί να ωφελήσει στη μείωση απόφραξη φλεβικών μοσχευμάτων και καρδιαγγειακών συβαμμάτων (ΙΙβ)

Στους ασθενείς που θα χειρουργηθούν επειγόντως η κλοπιδογρέλη και η τικαγρελόρη πρέπει να διακοπούν 24 ώρες πριν το χειρουργείο για μείωση αιμορραγικών επιπλοκών(Ι)

Οι αναστολείς των IIb/IIIa  υποδοχέων τιροφιμπάνη και επταφιμπατίδη πρέπει  να διακοπούν 4 ώρες πριν και η αμπσιξιμάμπη 12 ώρες(ΙΙα) για μείωση αιμορραγιών και μεταγγίσεων

Στα προγραμματισμένα CABG η κλοπιδογρέλη πρέπει να διακοπεί 5 ημέρες, η τικαγρελόρη 3  ημέρες και η πρασουγρέλη 7 ημέρες πριν για μείωση των αιμορραγιών και των μεταγγίσεων(ΙΙα)

Για τους ασθενείς με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο που είναι κατάλληλοι και για τις δύο είδη επαναγγείωσης(PCI, CABG) αλλά έχουν δυσκολίες στη προσέγγιση κέντρου, στην ανοχή ή στη  συμμόρφωση στη διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακής η CABG αποτελεί  λογικότερη σύσταση (ΙΙa)

Διαχείριση μετά την οξεία Πνευμονική εμβολή(ΠΕ)

Τα ακόλουθα είναι βασικά σημεία από το position paper  European Heart Journal (2022) 43, 183–189  με ελέυθερη πρόσβαση σχετικά με τη βέλτιστη παρακολούθηση μετά από οξεία πνευμονική εμβολή Επιμέλεια: Χριστίνα Α Δραγανίγου

 1. Κατά τη στιγμή της οξείας διάγνωσης ΠΕ, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να αποκλείουν κάθε απόλυτη αντένδειξη για αντιπηκτική αγωγή, να προσδιορίζουν τις βέλτιστες αντιπηκτικές στρατηγικές και να αποφεύγουν περιττές παρεμβάσεις.

 2. Κατά τη στιγμή της οξείας διάγνωσης ΠΕ, συνιστάται μόνο έλεγχος του καρκίνου βάσει της ηλικίας . 

3. Τα ορμονικά αντισυλληπτικά μπορούν να συνεχιστούν για να βοηθήσουν στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και να μετριάσουν τον κίνδυνο μη φυσιολογικής αιμορραγίας της μήτρας για όσο διάστημα χορηγείται αντιπηκτική θεραπεία.  Εάν διακοπεί το ορμονικό αντισυλληπτικό, τότε γενικά συνιστάται περιορισμένη αντιπηκτική αγωγή.  Αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη κατά την περίοδο προ του τοκετού και μετά τον τοκετό για τυχόν μελλοντικές εγκυμοσύνες.

4. Μετά τη διάγνωση της οξείας ΠΕ, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την τακτική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες με σταδιακό τρόπο.  Βεβαιωθείτε ότι η δεξιά κοιλία έχει ανακτήσει το μέγεθος και τη λειτουργία της πριν συνεχίσετε την έντονη άσκηση ή το αεροπορικό ταξίδι.  Ενθαρρύνετε τη χρήση καλτσών συμπίεσης ή προφυλακτικής δόσης αντιπηκτικής αγωγής κατά τις αεροπορικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (>4 ώρες).

5. Τις πρώτες εβδομάδες μετά τη διάγνωση της οξείας PE, εξετάστε τον έλεγχο του συνδρόμου αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων για ασθενείς με απρόκλητη ΠΕ, ειδικά εάν προηγηθεί θρόμβωση αρτηρίας ή μικρών αγγείων, επιπλοκές εγκυμοσύνης(αποβολές), αυτοάνοση νόσο ή οξεία διάγνωση PE σε ηλικία <50 ετών.  Μην κάνετε τακτικά έλεγχο για γενετική θρομβοφιλία.

6. Τις πρώτες εβδομάδες μετά τη διάγνωση της οξείας ΠΕ, διασφαλίστε την προσκόλληση του αντιπηκτικού και αποφύγετε τις σχετικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου.  Έλεγχος και αντιμετώπιση τυχόν τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για αιμορραγία (π.χ. ταυτόχρονη χρήση ασπιρίνης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων).

7. Σε 3 μήνες μετά τη διάγνωση της οξείας ΠΕ, υπολογίστε τον κίνδυνο αιμορραγίας σε όλους τους ασθενείς για τους οποίους εξετάζεται το ενδεχόμενο μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής.  Εάν η αντιπηκτική αγωγή παραταθεί πέρα ​​από τους αρχικούς 3-6 μήνες, επανεκτιμήστε περιοδικά τον κίνδυνο αιμορραγίας και προσδιορίστε τη συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής.

8. Στους 3 μήνες μετά τη διάγνωση της οξείας ΠΕ, πραγματοποιήστε δοκιμασία καρδιοπνευμονικής άσκησης σε ασθενείς με σύνδρομο μετα-ΡΕ (συμπεριλαμβανομένων των επίμονων συμπτωμάτων δύσπνοιας).  Αποκλείστε τη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση σε όλους τους ασθενείς με επίμονα συμπτώματα δύσπνοιας ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.  Εξετάστε το ενδεχόμενο ψυχολογικής υποστήριξης για ασθενείς με ελλιπή λειτουργική αποκατάσταση λόγω άγχους ή κατάθλιψης.

9. Σε 3 μήνες (και περιοδικά στη συνέχεια), εφαρμόστε επικυρωμένους παράγοντες κινδύνου για τη συστηματική αξιολόγηση του γενικού καρδιαγγειακού κινδύνου, ειδικά σε περιπτώσεις απρόκλητης PE ή/και παχυσαρκίας.

10. Μακροπρόθεσμα, ορίστε τις περιόδους αλληλεπικάλυψης μεταξύ αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων για ασθενείς που συνεχίζουν να λαμβάνουν αντιπηκτικά πέρα ​​από τους αρχικούς 3 μήνες.

Δύο μετα αναλύσεις και μια μελέτη παρατήρησης για τα DOACs

  • Η πρώτη μετα ανάλυση βασισμένη σε ατομικά δεδομένα ασθενών και όχι  μελετών έδειξε ότι τα DOACs υπερέχουν των ΑΒΚ στην πρόληψη ΑΕΕ στη ΚΜ αλλά το όφελος είναι μικρό.  Circulation 2022 epub ahead of print

H δεύτερη  μετα ανάλυση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι τα DOACs υπερέχουν της δαλτεπαρίνης στη πρόληψη υποτροπών θρομβοφλεβίτιδας σε καρκινοπαθείς: Δαλτεπαρίνη 200 IU/kg ημέρα για 1 μήνα και στη συνέχεια 150 IU/kg ημέρα, ριβαροξαμπάνη: 15 mg χ 2  για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια 20 mg μια φορά ημερησίως. Απιξαμπάνη: 10 mg x2 για μια εβδομάδα  και στη συνέχεια 5 mg χ2 ημερησίως. Η διάρκεια παρακολούθησης κυμάνθηκε απο 6-12 μήνες.  Mayo Clin Proc. 2022; Epub ahead of print

Η μελέτη παρατήρησης έρχεται απο Ελβετία  με πρώτο συγγραφέα το Alexandros A. Polymeris. Η μελέτη έδειξε ότι μετά απο εγκεφαλικό(διάμεση ημέρα έναρξης 5 (2-11) ημέρες τα DOACs δεν παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ ασθενών < 85 και > 85 ετών σε σύγκριση  με τους ΑΒΚ. ANN NEUROL 2022;91:78–88

Κάθε μελέτη για ηλικιωμένους και μάλιστα για πολύ ηλικιωμένους έχει ιδιαίτερη σημασία γιατι απουσιάζουν απο τις κλινικές μελέτες.  Στην Ελλάδα οι >85 ετών είναι 350 000. Αν δεχτούμε ότι η επίπτωση της ΚΜ σ αυτή την ηλικία απαντάται στο 10% τότε 35 000 συνπατριώτες πάσχουν  από ΚΜ.

Eur.Heart J. 2014;35:250–256.

Νέα απο τη ESC .

Στο ΕΗRΑ(αρρυθμιολογικό συνέδριο των ομάδων εργασίας της ESC)  3-5 Απριλίου στη Κοπεγχάγη  απο 250 ομιλητές 4 Ελληνες. Ένας παθολόγος (Ντάιος Λάρισα),  ενας της διασποράς (Δαγρές) και δύο (Δηλαβέρης, Τζέης). Κανένας Eλληνας στο faculty. 

ESC Acute CardioVascular Care 2022, Online, 18-19 March  faculty and presenters 210. Ελληνική συμμετοχή: Θ. Μπαμπάλη (Ιωάννινα), Ν Νικολάου,  Greg Besis(UK) D. Vlastos( UK),  Αρτεμ Αναστασίου Πνευμονιολόγος  Maria Stratinaki , Chrysoula-Anthoula Panagiotou Νοσηλεύτρια (Ωνάσειο). Ούτε έξω πάμε καλά!

Quiz

Ποια είναι η διάγνωση

Σαρκοείδωση

Αμυλοείδωση

Νόσος του Fabry

HOCM

Απάντηση: Καρδιακή αμυλοείδωση. Υπερτροφία αριστερής κοιλίας, με χαμηλά δυναμικά στο ΗΚΓ, εικόνα προσθίου ψευδο εμφράγματος, πάχυνση δεξιάς κοιλίας και κολποκοιλιακών βαλβίδων και στη επιμήκη παραμόρφωση με speckle tracking ανάλυση σχετικά φειδωλή στη κορυφή

Mή ξεχνάτε:  ESC Congress 2022 Barcelona, Onsite & Online, 26 – 29 August.  Deadline for abstract submissions: 20 March 2022

Quotation of the Week


“Inspiration exists but it has to find you working”  Pablo Picaso

Γουδέβενος Γιάννης  Γιάννενα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Η φροντίδα στο σπίτι και σε ελαφρά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση

Εξαιρετικά σημαντική είναι η θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον φροντίδας για τους βαριά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια, στην οποία προχωρά τώρα η Πολιτεία με το...

«Βηματοδότης» βελτιώνει την λειτουργία του εγκεφάλου στα θύματα σοβαρών ατυχημάτων

Τι αποτέλεσμα είχε στους πρώτους πέντε ασθενείς με τραυματική κάκωση εγκεφάλου στους οποίους εμφυτεύθηκε Μία πειραματική συσκευή σαν βηματοδότης, που εμφυτεύεται σε ασθενείς με τραυματική...

Νέα για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Πρόσφατα είχαμε θαυμάσια νέα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και των διεθνών συμφορών που έχουν...

Ετικέτες