Πώς οι προσωπικοί γιατροί μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των πολιτών που καλύπτουν

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν.

Δυνατότητα να αυξήσουν τους εγγεγραμμένους πολίτες, παρέχει το τπουργείο Υγείας στους προσωπικούς γιατρούς.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμοί προσωπικοί γιατροί μπορούν – χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο personaldoctors.eopyy.gov.gr να υποβάλλουν νέα υπεύθυνη δήλωση για την αύξηση του ορίου εγγεγραμμένου πληθυσμού.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας, ισχύουν τα παρακάτω:
Ο συμβαλλόμενος με τον Οργανισμό προσωπικός ιατρός, δηλώνει με σχετική υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το μέγιστο κατ’ έτος αριθμό των πολιτών που θα εγγράφει και θα λειτουργεί ως προσωπικός ιατρός, σύμφωνα με τις αριθμητικές κατηγορίες που προσδιορίζονται στην εν θέματι αναφερόμενη υπουργική απόφαση και το συμβατικό κείμενο.
Ο συμβαλλόμενος προσωπικός ιατρός δύναται με νέα υπεύθυνη δήλωση:Να μεταβάλλει την αριθμητική κατηγορία των εγγεγραμμένων πολιτών ως προς το ανώτατο όριο, δηλώνοντας τις επόμενες προς τα άνω κατηγορίες. Η εν λόγω δήλωση ισχύει από τηνυποβολή της.Να μεταβάλει την αριθμητική κατηγορία των εγγεγραμμένων πολιτών, επιλέγοντας κατηγορία κατώτερου ορίου. Η εν λόγω αλλαγή πραγματοποιείται μια φορά κατ’ έτος μετά τηνπαρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, και η εφαρμογή του κατώτατου ορίου εκκινεί τρεις μήνες μετά την υποβολή της νέας υπεύθυνης δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι, αφού γίνει upload η νέα υπεύθυνη δήλωση η Διεύθυνση Συμβάσεων θα ενημερώνει αυθημερόν την ΗΔΙΚΑ για τις μεταβολές, ώστε με ευθύνη της να ενεργοποιείστους καταλόγους της, τη διαθεσιμότητα των ιατρών.
Για επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να αποστέλλουν email στη διεύθυνση pfy.helpdesk@idika.gr.

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2022/09/blog-post_1.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

1ο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας – ICE 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο ICE στο Ηράκλειο  Κρήτης, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Atlantis. Το...

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Στην τελική φάση προετοιμασίας πρωτοκόλλου για τη δωρεά σώματος

Ενδείξεις για αύξηση των δωρητών σώματος ύστερα από το παράδειγμα του Κώστα Καζάκου Η λατινική ρήση «Mortui vivos docent» που σημαίνει «Οι νεκροί διδάσκουν τους...

Χορήγηση Paxlovid σε περιστατικά Covid-19: Mικρότερη πιθανότητα νοσηλείας κατά 51%

Το Paxlovid παρέχει προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων που σχετίζονται με την COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανοσία που παρέχεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με μελέτη. Η εν λόγω...

Ετικέτες