Η ενδοαγγειακή θρομβεκτομή παρουσιάζει καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα από την ιατρική φροντίδα στους ασθενείς με εκτεταμένο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά συσχετίζεται με αγγειακές επιπλοκές

Η ενδοαγγειακή θρομβεκτομή αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με απόφραξη της έσω καρωτίδος ή του εγγύς τμήματος της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη διενέργειά της σε επιλεγμένους ασθενείς με μικρό ισχαιμικό πυρήνα (<50ml) βάσει των κλινικών μελετών.

Σε αυτήν την προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, κλινική μελέτη συμμετείχαν 342 ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω απόφραξης της έσω καρωτίδας ή του πρώτου τμήματος της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας με μεγάλο όγκο ισχαιμικού πυρήνα [Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) 3 έως 5] ή όγκο ισχαιμικού πυρήνα ≥50ml σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία διάχυσης. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 1:1 σε ενδοαγγειακή θρομβεκτομή επιπροσθέτως της συνήθους ιατρικής φροντίδας (178 ασθενείς) ή σε συνήθη ιατρική φροντίδα (174 ασθενείς). Η κύρια έκβαση ήταν η βαθμολογία στη modified Rankin scale στις 90 ημέρες (εύρος: 0-6, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη αναπηρία) και η δευτερεύουσα έκβαση ήταν η λειτουργική ανεξαρτησία. Παρατηρήθηκαν καλύτερα αποτελέσματα υπέρ της θρομβεκτομής ως προς την βαθμολογία modified Rankin scale (Odds ratio: 1,51 95% [CI]: 1,20- 1,89, P<0,001), ενώ η θνησιμότητα ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Συνολικά, το 20% των ασθενών στην ομάδα της θρομβεκτομής και το 7% στην ομάδα της ιατρικής φροντίδας είχαν λειτουργική ανεξαρτησία (RR: 2,97, 95% CI:1,60-5,51). Στην ομάδα της θρομβεκτομής, εμφανίστηκαν επιπλοκές στο σημείο πρόσβασης της αρτηρίας σε 5 ασθενείς, διαχωρισμός σε 10 ασθενείς, διάτρηση εγκεφαλικού αγγείου σε 7 ασθενείς και παροδικός αγγειόσπασμος σε 11 ασθενείς. Εμφανίστηκε συμπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία σε έναν ασθενή στην ομάδα της θρομβεκτομής και σε 2 ασθενείς στην ομάδα της ιατρικής φροντίδας. Τα επεισόδια ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας ήταν σπάνια και στις δύο ομάδες. Συμπερασματικά, η ενδαγγειακή θρομβεκτομή είχε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα από την ιατρική φροντίδα στους ασθενείς με εκτεταμένο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά συσχετίστηκε με αγγειακές επιπλοκές.

Άρθρο: Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2214403

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Οι καρδιακές προσβολές συνδέονται με ταχύτερη γνωστική έκπτωση με την πάροδο των ετών

Η πρόληψη των καρδιακών προσβολών μπορεί να είναι μια στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ένας ερευνητής...

Νοσοκομεία: Ξεκινούν συνεργασίες με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πώς θα γίνει η συνεργασία του ΕΣΥ με τους ιδιώτες μετά τις δεύτερες κάλπες Ξεκινούν μετά τις εκλογές οι συνεργασίες των νοσοκομείων με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές. Ήδη το σχέδιο...

Αντίσταση στην Ινσουλίνη: 8 κοινά προβλήματα που δημιουργεί

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες νόσου παγκοσμίως. Πολλά άτομα έχουν τη συγκεκριμένη μεταβολική διαταραχή και δεν το γνωρίζουν. Πολλοί...

Ετικέτες