Η χαμηλή δόση rivaroxaban μπορεί να χορηγηθεί επιπροσθέτως της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς με συμπτωματική περιφερική αγγεοπάθεια μετά από χειρουργική παράκαμψη κάτω άκρου με τη χρήση φλεβικού ή προσθετικού μοσχεύματος

Στη μελέτη VOYAGER PAD, από τους 6.564 ασθενείς, οι 2.185 (33%) είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επαναγγείωση κάτω άκρων (lower extremity revascularization-LER) για τη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου (ΠΑΝ) και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε rivaroxaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως είτε εικονικό φάρμακο επιπλέον της βασικής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ασπιρίνη 100 mg σε όλους και κλοπιδογρέλη σε ορισμένους κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού) και παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 28 μηνών. Το πρωτεύον συνδυαστικό καταληκτικό σημείο περιελάμβανε την οξεία ισχαιμία άκρου, μείζων ακρωτηριασμό αγγειακής αιτιολογίας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακό θάνατο. Η κύρια έκβαση ασφάλειας ήταν η μείζονα αιμορραγία. Χειρουργική παράκαμψη πραγματοποιήθηκε σε 1.448 από τους 2185 ασθενείς (66%), εκ των οποίων σε 773 ασθενείς (53%) χρησιμοποιήθηκε προσθετικό μόσχευμα και φλεβικό σε 646 ασθενείς (45%). Κατόπιν προσαρμογής βάσει των κλινικών και ανατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών, η πιθανότητα επείγουσας επαναγγείωσης άκρου στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου ήταν 2,5 φορές υψηλότερή για εκείνους που έλαβαν προσθετικό αγωγό έναντι όσων έλαβαν φλεβικό αγωγό (adjusted HR: 2,53, 95% CI: 1,65-3,90; P<0.001) και ο κίνδυνος οξείας ισχαιμίας άκρου ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος (adjusted HR: 3,07, 95% CI:1,84-5,11; P<0,001). Η χρήση του rivaroxaban μείωσε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (HR:0,78, 95% CI:0,62-0,98) και το όφελος αυτό παρέμεινε σταθερό τόσο σε εκείνους που έλαβαν φλεβικό (HR:0,66, 95% CI:0,49-0,96) όςο και προσθετικό μόσχευμα (HR:0,87, 95% CI:0,66-1,15) (Pinteraction= 0,254). Αν και στη συνολική μελέτη ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας αυξήθηκε με τη χρήση rivaroxaban, μεταξύ των ασθενών που υπεβληθησαν σε χειρουργική παράκαμψη παρατηρήθηκαν λίγα επεισόδια μείζονος αιμορραγίας (5 Vs.9, HR: 0,55; 95% CI: 0,18-1,65). Συμπερασματικά, η χειρουργική παράκαμψη με προσθετικό μόσχευμα συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων άκρου σε σχέση με χειρουργική παράκαμψη με φλεβικό μόσχευμα, ακόμη και κατόπιν προσαρμογής για ανατομικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Η προσθήκη rivaroxaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως επιπροσθέτως της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μείωσε σημαντικά το ποσοστό ανεπιθύμητων συμβάντων άκρου, χωρίς να αυξήσει σημαντικά τον αιμορραγικό κίνδυνο. Συνεπώς, το rivaroxaban θα μπορούσε να χορηγηθεί μετά από χειρουργική παράκαμψη κάτω άκρου για συμπτωματική περιφερική αγγειοπάθεια με στόχο τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων.

Άρθρο: (Rivaroxaban in patients with symptomatic peripheral artery disease after lower extremity bypass surgery with venous and prosthetic conduits
https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(22)02601-5/fulltext )

Πηγή: http://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ξεκινά το νέο σύστημα κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με DRGs – Τι αλλάζει 

Ξεκινά το νέο σύστημα κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με DRGs – Τι αλλάζει Τι αλλάζει στα νοσοκομεία με τα DRGs που έχει...

Μόλυβδος: Ενοχοποιείται για Περισσότερα Περιστατικά Καρδιαγγειακής Νόσου από το Κάπνισμα και την Υψηλή Χοληστερόλη 

Η δηλητηρίαση από μόλυβδο επιβαρύνει την παγκόσμια υγεία περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα, προκαλώντας σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας...

Ηλεκτρονικό Τσιγάρο: Βοηθάει ή όχι στη διακοπή του καπνίσματος; 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί το καλύτερο μέσο που βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος. Ανασκόπηση εκατοντάδων μελετών με στοιχεία από τουλάχιστον 150.000...

Ετικέτες