Διπλή αντιθρομβωτική θεραπεία στο χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο: κριτήρια της European Society of Cardiology έναντι της βαθμολογίας CHADS-P2A2RC score. (Dual antithrombotic treatment in chronic coronary syndrome: European Society of Cardiology criteria vs. CHADS-P2A2RC score

Σε αυτή τη μελέτη, συμπεριλήφθησαν 61.338 ασθενείς με χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο που υποβλήθησαν σε στεφανιογραφία για πρώτη φορά στη Δυτική Δανία (2003–16) και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της European Society of Cardiology (ΕSC) και τη βαθμολογία CHADS-P2A2RC score (περιλαμβάνονται: χρόνια νεφρική νόσος, αρτηριακή υπέρταση, ηλικία 65-74 ετών, σακχαρώδης διαβήτης υπό αγωγή, ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 75 ετών, περιφερική αρτηριακή νόσος, πολυαγγειακή αποφρακτική στεφανιαία νόσος). Τα κριτήρια της ESC προσδιόρισαν το 33,9% των ασθενών υψηλού κινδύνου, το 53,3% ως μέτριου κινδύνου και το 12,8% ως χαμηλού κινδύνου. Η βαθμολογία CHADS-P2A2RC προσδιόρισε το 24,9% ως υψηλού κινδύνου (περισσότερο από 4 βαθμούς), το 48,1% ως μέτριου κινδύνου (2–3 βαθμοί) και το 27,0% ως χαμηλού κινδύνου (λιγότερο από 1 βαθμούς). Τα κύρια ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα ανά 100 άτομα-έτη ήταν 4,8 σε ασθενείς που θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου και με τις δύο κατατάξεις, 2,1 σε ασθενείς που θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου με τα κριτήρια ESC αλλά χαμηλού έως μέτριου κινδύνου με τα κριτήρια CHADS-P2A2RC, 3,8 σε ασθενείς που θεωρούνται χαμηλού έως μέτριου κινδύνου με τα κριτήρια ESC, αλλά υψηλού κινδύνου με τα κριτήρια CHADS-P2A2RC και 1,5  σε ασθενείς που θεωρούνται χαμηλού έως μέτριου κινδύνου και με τις δύο κατατάξεις. Η βαθμολογία CHADS-P2A2RC επέτρεψε τη σωστή προς τα κάτω επαναταξινόμηση κινδύνου 5.161 ασθενών (8%) χωρίς συμβάντα, αποδίδοντας βελτιωμένη ειδικότητα 9,7%, απώλεια ευαισθησίας 4,4% και συνολικό καθαρό δείκτη επαναταξινόμησης 0,053. Με βάση τις οδηγίες της ESC του 2019, η διπλή αντιθρομβωτική θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψην στο ένα τρίτο των ασθενών με χρόνια στεφανιαία σύνδρομα. Η βαθμολογία CHADS-P2A2RC βελτίωσε την ταξινόμηση κινδύνου και μπορεί ιδίως να εντοπίσει ασθενείς χαμηλού κινδύνου με περιορισμένο όφελος από τη θεραπεία.

Link: Dual antithrombotic treatment in chronic coronary syndrome: European Society of Cardiology criteria vs. CHADS-P2A2RC score. https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/43/10/996/6453845?redirectedFrom=fulltext 

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Κοροναϊός: Με καρδιακή ανεπάρκεια το 2% από αυτούς που έπαθαν μυοκαρδίτιδα

Ένα άλλο πρόβλημα που εξακολουθούν να παρατηρούν οι καρδιολόγοι στην παρούσα φάση, που τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια από ό,τι ήταν αρχή της...

Καρδιακή ανεπάρκεια: Πότε εξαιρείται και πότε καλύπτεται από τα συμβόλαια υγείας

Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που θα καλύψουν την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και πότε η κατάσταση μπορεί να εμποδίσει τη σύναψη ασφαλιστηρίου Σαν...

Η βαριατρική χειρουργική μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Μια μελέτη από το Rutgers University σε πολύ παχύσαρκους ενήλικες που έπασχαν όλοι από μη αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο (NAFLD), έδειξε ότι όσοι υποβλήθηκαν...

Ετικέτες