Διαγωνισμός για την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ)  προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ, που αφορά την αναβάθμιση του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) στην 2η ΥΠΕ και επέκτασή του στις άλλες έξι ΥΠΕ. To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Σκοπός του  Έργου είναι  η ισότιμη πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Εξίσου σημαντικός σκοπός, είναι η κάλυψη των αναγκών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη  εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση σε πηγές έγκυρης πληροφόρησης και γνώσεις παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του και ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο υπηρετεί.

Να σημειώσουμε ότι, από το 2016, λειτουργεί στην 2η ΥΠΕ ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεϊατρικής, έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 10.000 ραντεβού τηλεϊατρικής σε 10 διαφορετικές ειδικότητες με τη συνεργασία 200 πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ. Σήμερα, Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) περιλαμβάνει:

 • 66 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) οι οποίοι καλύπτουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. Πρόκειται για το φυσικό χώρο που υποδέχεται τον ασθενή και μέσα στον οποίο γίνεται η εξέταση, παρουσία του θεράποντος ιατρού. Οι ΣΤΙΑ είναι εγκατεστημένοι στις απομακρυσμένες Υγειονομικές Μονάδες της χώρας, συνήθως Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και μικρότερες μονάδες υγείας.
 • 21 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 12 νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και στο ΕΚΑΒ, ενώ εγκαταστάθηκε και ένας Σταθμός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΤΙΣ αποτελεί το άλλο άκρο μιας συνόδου τηλεϊατρικής. Διαθέτει τον απαραίτητο απεικονιστικό εξοπλισμό, προκειμένου να εμφανίζονται στο Σύμβουλο ιατρό τα δεδομένα, οι ζωτικές ενδείξεις και η εικόνα του εξεταζόμενου. Διαμορφώνεται όπως και ένας ΣΤΙΑ, με τη διαφορά ότι δεν διαθέτει διαγνωστικά, αλλά μόνο απεικονιστικά όργανα. Οι ΣΤΙΣ είναι εγκατεστημένοι σε Περιφερειακά Νοσοκομεία και στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία  της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Αττική.
 • 170 Σταθμούς Κατ’ Οίκον Περίθαλψης (ΣΚΟΠ), οι οποίοι βρίσκονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο σπίτι ή σε δομές κοινωνικής φροντίδας στα όρια της 2ης ΥΠΕ. Οι ΣΚΟΠ εγκαθίστανται στα σπίτια των ασθενών που επιλέγονται προκειμένου να τύχουν άμεσης επικοινωνίας, μέσω του ΕΔΙΤ, με τη Μονάδα Υγείας της περιοχής τους. Το σύστημα κατ’ οίκον μέριμνας και παρακολούθησης διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν κατάλληλο για λειτουργία στα σπίτια των ασθενών ή σε συνεργασία με μονάδες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.
 • 1 Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Κέντρο Υγείας Πειραιά. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο περιλαμβάνει εκτεταμένη λειτουργικότητα όλων των μονάδων ΕΔΙΤ (ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ και ΣΚΟΠ) προκειμένου να εκπαιδευτούν οι χρήστες του συστήματος, δηλαδή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες του ΕΣΥ, οι οποίες διαθέτουν υποδομές τηλεϊατρικής.
 • Το Κέντρο Δεδομένων που φιλοξενείται (collocation) στο (υψηλής διαθεσιμότητας) Data Center της ΓΓΠΣΔΔ  Η διασύνδεση των μονάδων ΕΔΙΤ γίνεται μέσω του Δημόσιου Δικτύου Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 • Το Κέντρο Υποστήριξης Λειτουργίας (Helpdesk) που φιλοξενείται στη 2η ΥΠΕ.

Με το νέο έργο λοιπόν θα δημιουργηθούν:

 • Τριακόσιοι πέντε (305) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)
 • Τριάντα πέντε (35) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)
 • Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ: πεντακόσιες (500)
 • Πέντε (5) Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής
 • Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ)
 • Διαγνωστικό Ιατρικός Εξοπλισμός
 • Τρία (3) νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk)
 • Ένα (1) Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre), καθώς και
 • Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ) και υπηρεσίες παραμετροποιήσεων αυτής σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου παραδοτέων.

Πηγή: https://virus.com.gr/category/health-and-pharma-news-articles/page/2/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Μακρά COVID-19: Αυξημένος ο κίνδυνος για τις γυναίκες – Τι ρόλο παίζει το σωματικό βάρος

Οι υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν πολύμηνης διάρκειας συμπτώματα Covid-19 (η λεγόμενη μακρά Covid-19 ή σύνδρομο μετά-Covid), δείχνει μια νέα...

Το επιπλέον αλάτι στο φαγητό συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου

Πετάξτε την αλατιέρα σας εάν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, προτείνει μια νέα μελέτη. Ακόμα κι αν ακολουθείτε ήδη μια χαμηλή σε αλάτι...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 1.12.2022

Είναι στιγμές που  η εξέδρα στο Qatar έχει πιο ενδιαφέρον απο το γήπεδο. Συνάδελφοι(σες) Αυτοί οι πολιτικοί ή έχουν ατελείωτο(endless) χιούμορ ή υποτιμάν τη νοημοσύνη μας. Τ....

Ετικέτες