Υπουργείο Υγείας: Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση και στις ιδιωτικές κλινικές 

Μέσα σε 3 μήνες οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να υιοθετήσουν τα νέα ποιοτικά κριτήρια για τον ΕΟΠΥΥ

Ποιοτικά κριτήρια και στις ιδιωτικές κλινικές αλλά και σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης προβλέπει η εγκύκλιος που απέστειλε το υπουργείο Υγείας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πρόκειται για νέα ποιοτικά κριτήρια που είχαν θεσμοθετηθεί με νόμο και θα πρέπει να υιοθετήσουν οι ιδιωτικές κλινικές για να έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα ξεκινά να μετρά ήδη ο χρόνος για την εφαρμογή τους η οποία θα γίνει σε 3 μήνες.

Η εγκύκλιος με τίτλο: «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» προβλέπει σειρά κανόνων για τον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιδιωτικοί φορείς έχουν περιθώριο 3 μηνών για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες, μέσω των οποίων θα προκύπτουν και οι αποζημιώσεις τους αλλά και τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα πρέπει να δίνουν στον ΕΟΠΥΥ (rebate).

Στόχος είναι όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας με τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, η λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Τα νέα ποιοτικά κριτήρια για τις ιδιωτικές κλινικές

Η εγκύκλιος δίνει με κάθε λεπτομέρεια τι θα πρέπει να ακολουθούν οι ιδιωτικές κλινικές όταν παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

-Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το πρότυπο ISO 15224. Για την τεκμηρίωσή του θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 15224.

-Λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.), από την αρχική παραπομπή του ασθενή για εξετάσεις έως την έκδοση και διανομή των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους (ιατρούς, ασθενείς), που να διασφαλίζει την ορθή διακίνηση και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

– Λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S.).

-Διατήρηση ψηφιακού αρχείου (φάκελοι ασθενών). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4600/2019 (Α’ 43) είναι υποχρεωτική η τήρηση αρχείου και η ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) ασθενών από τους παρόχους υγείας

-Διαχείριση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από αρμόδια θεσμοθετημένη επιτροπή

-Ποσοστό Κ.Ε.Ν. με επιπλοκές προηγούμενου έτους επί οριστικοποιημένων και εκκαθαρισμένων υποβολών.

– Ποσοστό θνητότητας προηγούμενου έτους επί οριστικοποιημένων και εκκαθαρισμένων υποβολών.

– Αριθμός Ιατρικών Ειδικοτήτων. Με βάση το ν. 4600/2019 (Α’ 43) (παράρτημα Δ’) καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ιατρικών ειδικοτήτων ανά κλινική.

– Ειδικές ιατρικές υπηρεσίες [συγκεκριμένα: εμφύτευση συσκευών χρόνιας υποστήριξης καρδιάς (ΣΥΚ), εμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλβίδων, εφαρμογή μεθόδων μη χειρουργικής ενδοκαρδιακής παρέμβασης, εμφύτευση βηματοδοτικής συσκευής, εμφύτευση απινιδωτικής συσκευής, διενέργειας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife, εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων, διενέργεια ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT, εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερθερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC)], οι οποίες απαιτούν ειδική άδεια από το ΚΕΣΥ.

– Αριθμός Κλινών ΜΕΘ ή ΜΕΝΝ

– Αριθμός Ιατρικών Ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία

– Αριθμός Χειρουργικών Αιθουσών

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2023/03/3_28.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Οι καρδιακές προσβολές συνδέονται με ταχύτερη γνωστική έκπτωση με την πάροδο των ετών

Η πρόληψη των καρδιακών προσβολών μπορεί να είναι μια στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ένας ερευνητής...

Νοσοκομεία: Ξεκινούν συνεργασίες με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πώς θα γίνει η συνεργασία του ΕΣΥ με τους ιδιώτες μετά τις δεύτερες κάλπες Ξεκινούν μετά τις εκλογές οι συνεργασίες των νοσοκομείων με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές. Ήδη το σχέδιο...

Αντίσταση στην Ινσουλίνη: 8 κοινά προβλήματα που δημιουργεί

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες νόσου παγκοσμίως. Πολλά άτομα έχουν τη συγκεκριμένη μεταβολική διαταραχή και δεν το γνωρίζουν. Πολλοί...

Ετικέτες