Τα ποιοτικά κριτήρια αποζημίωσης μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει εφαρμόζονται σε όλους τους συμβεβλημένους με τον οργανισμό ιδιώτες παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίοι παρέχουν διαγνωστικές εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στους ασφαλισμένους.

Τα ποιοτικά κριτήρια στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ είναι ανεξάρτητα από λοιπές διαδικασίες εφαρμογής, ελέγχου, εποπτείας και διασφάλισης ποιότητας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί η ποιότητα της απεικόνισης και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον ασθενή με απώτερο σκοπό το βέλτιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα, μειώνοντας την ακτινική επιβάρυνση του πληθυσμού.

Τα κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται στις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις αξονικής (CT) και μαγνητικής (MRI) τομογραφίας επιγραμματικά είναι :

  1. Τεχνολογικό επίπεδο συστήματος CT και MRI
  2. Ηλικία συστήματος CT & MRI
  3. Συντήρηση συστήματος και ψηφιακή αποθήκευση εικόνας:

Οι τιμές των επιμέρους δεικτών για καθεμιά από τις κατηγορίες  είναι:

 Έκπτωση (ποιοτικό rebate) σε εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας

Οι εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας κατηγοριοποιούνται σε απλές και σύνθετες διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις.α) Η κατηγοριοποίηση των εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε απλές και σύνθετες εξετάσεις έχει ως εξής:

Απλές εξετάσεις: Άκρας χειρός & Πηχειοκαρπικής, Άκρου ποδός & Ποδοκνημικής, ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, Ιερολαγόνιων αρθρώσεων & Λεκάνης, Κατ’ αγκώνα και πήχεος ή βραχίονος, Οσχέου & πέους, Κατά γόνυ αρθρώσεως. Σύνθετες εξετάσεις: Εγκεφάλου, Οφθαλμικών κόγχων & χιάσματος, Τουρκικού εφιππίου & υπόφυσης, Βάσης Κρανίου, Προσώπου & Σπλαχνικού Κρανίου, Κροταφογναθικών αρθρώσεων, Τραχήλου, Θώρακος, Καρδιάς, Μαστών άμφω, Ήπατος, Άνω κοιλίας, Κάτω Κοιλίας, Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

β) Η κατηγοριοποίηση των εξετάσεων αξονικής τομογραφίας (CT) σε Απλές και Σύνθετες εξετάσεις έχει ως εξής:

Απλές εξετάσεις: Άκρων, ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, Εγκεφαλικού κρανίου. Σύνθετες εξετάσεις: Σπλαχνικού κρανίου, Τραχήλου, Θώρακος, Άνω κοιλίας, Κάτω Κοιλίας, Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

Αμοιβές των ιατρικών πράξεων

Για εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας ορίζονται στο ΠΔ 157/1991 (62/1991). Ειδικότερα, στις μαγνητικές τομογραφίες, η τιμή κοστολόγησης και αμοιβής του συμβεβλημένου παρόχου υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ισούται με τη μέση τιμή κοστολόγησης των τριών σειρών μαγνητικών τομογραφιών. Οι απλές εξετάσεις σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας αμοιβής, με βάση το κρατικό τιμολόγιο, μετά την αφαίρεση τυχόν συμμετοχής του δικαιούχου περίθαλψης, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ.

Η τελική τιμή αποζημίωσης αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών από τον οργαανισμό προς τους ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους υγείας προκύπτει από το γινόμενο της τιμής αμοιβής (κρατικού τιμολογίου) αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας επί τον Δείκτη Κριτηρίων Ποιότητας ανά συμβεβλημένο με τον οργανισμό πάροχο υγείας και σε περίπτωση απλής εξέτασης σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους εφαρμόζεται επιπλέον το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πηγή: https://virus.com.gr/pleyris-ta-poiotika-kritiria-apozimiosis-magnitikon-kai-axonikon-tomografion/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: Η γνήσια μεταρρύθμιση

Η καλύτερη λοιπόν διαχείριση αντανακλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς όταν ένας φορέας έχει καλύτερα αποτελέσματα και αξιολόγηση, αυτομάτως υπηρετεί και...

Υπέρογκα ποσά δαπανώνται για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κοινωνική δράση της ΕΚΕ με ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις

Το κόστος της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη  προκαλεί σοκ.  Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ ανακοινώθηκε...

Σε δημόσια διαβούλευση σ/ν για μείωση αναμονής για χειρουργεία & έλεγχο των ελλείψεων στα φάρμακα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης...

Ετικέτες