back to top

Ξεκινάει η ψηφιοποίηση των αρχείων Υγείας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, προϋπολογισμού 117.800.000 ευρώ. Οι ανάδοχοι του έργου Intrakat, OTE, Μυτιληναίος και οι κοινοπραξίες Uni Systems – Αρχειοθήκη, Netcompany Intrasoft – Qualco, Nova – Profile και Vodafone – Inform – Cosmos Business Systems, υπέγραψαν τις εκτελεστικές συμβάσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Κοινωνία της Πληροφορίας και πλέον όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει δεσμευθεί, όπως προβλέπει η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, να έχει ολοκληρώσει ως το τέλος του 2025 τουλάχιστον το 30% του συνόλου των αρχείων σε 9 έργα, το τελευταίο εκ των οποίων είναι το Σύστημα Δημόσιας Υγείας.

Το παρόν έργο αφορά στην ψηφιοποίηση 157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη έως Α3, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών (Α3+, καρτέλες, κ.λπ.) και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ, καθώς και στην ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο. Από την κανονικοποίηση – συσχέτιση του Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών, η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντομο χρόνο.

Τελικός σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο Ιατρικό Ιστορικό που προέκυψε κατά τη νοσηλεία ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας. Ως τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών κρίνονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας αλλά και εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής-αποθετήριο διακίνησης εγγράφων με στόχο την μετάπτωση του συνόλου του ψηφιοποιημένου υλικού και μεταδεδομένων σε Κεντρικό αποθετήριο (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας) ψηφιοποιημένων κλινικών εγγράφων, το οποίο θα εγκατασταθεί στο Cloud Health της ΗΔΙΚΑ, το οποίο μέσω διαλειτουργικότητας και των μεταδεδομένων του ΕΠΔΗΥ θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει, την Εθνική υποδομή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών (National Digital Patient Health Record (NDPHR)) επιτρέποντας την επισκόπηση δεδομένων και εγγράφων των Πολιτών μέσω και της εφαρμογής του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας και σε ασθενείς/πολίτες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους που αφορούν σε Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και θα μειώσει τις δαπάνες υγείας λόγω της άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία ιστορικού και της αποφυγής επανάληψης εξετάσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες μονάδες υγείας.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία του έργου είναι τα εξής:

-Περιορίζεται η καταστροφή ιατρικών εγγράφων.

-Αυξάνεται η παραγωγικότητα και βελτιώνονται οι διαδικασίες στο εσωτερικό του -Αρχείου Νοσηλευομένων, με την ηλεκτρονική άμεση διάχυση της πληροφορίας στην κατάλληλη αλυσίδα αποδεκτών

-Βελτιώνεται η απόδοση των εργαζομένων υπαλλήλων και επιστημόνων, οι οποίοι πλέον δε θα αγανακτούν ή κουράζονται στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού και θα αξιοποιούν το χρόνο τους σε άλλες εργασίες οι οποίες θα αναδείξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους

-Αυξάνεται η δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού στην πληροφορία

-Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απώλειας ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού, από τη στιγμή που η πληροφορία του εισάγεται στο σύστημα

-Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διαχειρίσιμου περιεχομένου μεγάλου όγκου

-Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εγγράφου, καθώς ο χρήστης στις περισσότερες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το έγγραφο

-Παρέχεται εύκολη αναζήτηση και γρήγορη ανάκτηση της ζητούμενης πληροφορίας και έτσι ελαχιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης για την υλοποίηση καίριων διαδικασιών

-Επιτυγχάνεται τυποποίηση / ομαδοποίηση, η οποία δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στην αναζήτηση

-Εξασφαλίζεται ασφάλεια στο χειρισμό και την προστασία εγγράφων/διαγνωστικού υλικού

-Τα αρχεία / έγγραφα προστατεύονται μέσω της διαδικασίας αντιγραφής (back up)

-Συσχετίζονται αυτόματα από το σύστημα κάποια στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους σε ανθρωποώρες

-Παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσης με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των τελευταίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται

-Αξιοποιούνται σημαντικές πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν σε διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδους αντιμετώπισης σε ποικίλα νοσήματα.

Πηγή: https://medispin.blogspot.com/2024/03/blog-post_95.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Εκστρατεία ενημέρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

https://youtu.be/fY_nBIoI1ww Σε απλές, καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη άσκησης εστιάζει το...

Εθνικές δράσεις για τον Καρκίνο – Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και πώς η Ελλάδα μπορεί να τους αξιοποιήσει

Συνεντεύξεις με 12 ειδικούς του χώρου της υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, επιστημονικών εταιρειών, ιατρών, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών, κ.α., ανέδειξαν τις προτεραιότητες στη...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.7.2024- ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Οι BEATLES στην Αράχοβα το 1967 Α βρε Στέφανε δεν πέρασαν από Πωγώνι μεριά  να ακούσουν Jazz  από τους  Xαλκιάδες Οι γείτονες είναι πιο προηγμένοι από...

Ετικέτες