Το νέο σχέδιο για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας

Ένα νέο τοπίο στη δήλωση ωραρίου των μισθωτών μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις επιχειρήσεις διαμορφώνει το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο νόμος Γεωργιάδη δίδει τη δυνατότητα στους εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, να μην καταχωρίζουν τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Δηλαδή τους δίδει τη δυνατότητα να μην προδηλώνεται το ωράριο, αλλά να δηλώνεται σε πραγματικό, τρέχοντα χρόνο.

Επίσης, προβλέπεται επιβολή προστίμου, ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Απασχόλησης.

Αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας με τα οποία ήλθε σε επαφή το “Capital.gr” εξηγούν η παραπάνω δυνατότητα (σ.σ. δήλωση ωραρίου στον τρέχοντα χρόνο του) θα αποτελέσει μία εναλλακτική στην υπάρχουσα υποχρέωση των επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους ήδη εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας (σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες security, τέως ΔΕΚΟ) να υποδηλώνουν το ωράριο των μισθωτών τους και με βάση αυτό το ωράριο οι μισθωτοί να “χτυπούν” την ψηφιακή κάρτα τους.

Αυτό σημαίνει πως όποια επιχείρηση το επιθυμεί θα μπορεί να συνεχίσει να προδηλώνει το ωράριο εργασίας των μισθωτών της.

Έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το τι εκτιμούν ότι τους συμφέρει:

1) είτε να προδηλώνουν (όπως ήδη ισχύει) το ωράριο των μισθωτών τους

2) είτε να δηλώνεται το ωράριο σε πραγματικό χρόνο.

Η δεύτερη εναλλακτική (δηλαδή η δήλωση σε πραγματικό χρόνο αντί της προδήλωσης) θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ήδη διαθέσιμη η ψηφιακή κάρτα προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, τονίζεται πως δεν μπορεί καμία επιχείρηση η οποία δεν ανήκει στους κλάδους στους οποίους ήδη εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, να κάνουν χρήση της δεύτερης εναλλακτικής εθελοντικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο επόμενος κλάδος ο οποίος θα ενταχθεί -μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους- στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα είναι η βιομηχανία.

Θα προηγηθεί διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εκπροσώπων της μεταποίησης.

Μείζον ζήτημα σε σχέση με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στον εν λόγω κλάδο είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των βιομηχανιών 8ωρης λειτουργίας και εκείνων που λειτουργούν σε 25ωρη βάση.

Κατά τ’ άλλα, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι προθέσεις της ηγεσίας του Υπ. Εργασίας σε σχέση με το αν θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας πρώτα στις βιομηχανίες με πολυπληθές προσωπικό και έπειτα σε εκείνες με λιγότερο προσωπικό.

Υπενθυμίζεται πως η ψηφιακά κάρτα έχει εφαρμοστεί μεν στα σούπερ μάρκετ αλλά μόνο σε όσα έχουν πάνω από 250 άτομα προσωπικό.

Μετά τη βιομηχανία, σειρά αναμένεται να πάρει (δηλαδή γύρω στις αρχές – μέσα του 2024), όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας στο “Capital.gr” ο κλάδος του λιανεμπορίου. Ούτε σε αυτή την περίπτωση έχει, προς το παρόν, αποσαφηνιστεί αν η κάρτα θα εφαρμοστεί πχ πρώτα στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου (πχ ηλεκτρονικών ειδών, ειδών ένδυσης κλπ.) και έπειτα στις μικρότερες.

Όσον αφορά τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εν μέσω της εαρινής – θερινής τουριστικής περιόδου του 2024. Έτσι το πιο πιθανόν είναι τα πρώτα, ενδεχομένως, πιλοτικά βήματα να γίνουν προς το τέλος του 2024.

Σημειώνεται πως προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε όλο τον ιδιωτικό, αλλά και δημόσιο τομέα έως το 2027.

Οι αλλαγές στο “Εργάνη”

Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”

Κάθε εργοδότης, ο οποίος προσλαμβάνει εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να αναρτήσει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν από την έναρξη της εργασίας, τους βασικούς όρους εργασίας του εργαζομένου και, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, την έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας, εφόσον υπάρχει.

Ηλεκτρονική υπογραφή

Για την ισχύ των βασικών όρων εργασίας και για την ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας απαιτείται η συνυπογραφή αυτών από τον εργαζόμενο ιδιοχείρως ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr – ΕΨΠ) ή με αποδοχή αυτών από τον εργαζόμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος “MyErgani” που λειτουργεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για κάθε μεταβολή των βασικών όρων εργασίας εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία.

Πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας και Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι διαθέσιμο πρότυπο “Βασικών Όρων Εργασίας”, καθώς και πρότυπο “Ατομικής Σύμβασης Εργασίας”.

Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας

Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, μπορούν να μην καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Εφόσον πραγματοποιείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η παραπάνω ταυτοποίηση.

Διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου ή αυτοδίκαιης λύσης της δοκιμαστικής περιόδου ή συναινετικής λύσης της σύμβασης εργασίας, όπως εθελουσία έξοδος, ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του εργαζομένου ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή κάθε άλλης περίπτωσης λύσης ή λήξης της σύμβασης εργασίας.

Πηγή: https://medispin.blogspot.com/2023/10/blog-post_71.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση

Απαιτείται διαφοροποιημένη προεγχειρητική διαχείριση του κινδύνου εισρόφησης με την λήψη τους. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισρόφησης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας κατά τη λήψη...

ΔιαΝΕΟσις: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Υγεία

Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις “Τι πιστεύουν οι Έλληνες” αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών για την Υγεία. Πώς βλέπουν οι πολίτες το δημόσιο...

Wegovy: Απώλεια βάρους, προστασία της καρδιάς και παρενέργειες

Δεδομένα 4 ετών ρίχνουν νέο φως στο πώς το φάρμακο βοηθά στην απώλεια βάρους και την προστασία της καρδιάς. Νέες αναλύσεις της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής...

Ετικέτες