Το μοντέλο εκτίμησης κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή CoVID-TE σε νοσοκομειακούς ασθενείς με νεοπλασία και COVID-19

Στη μελέτη κοόρτης CCC19 ασθενών με νεοπλασία, αξιολογήθηκε η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής και αρτηριακής θρομβοεμβολής εντός 90 ημερών από τη σχετιζόμενη με νόσο COVID-19 νοσηλεία. Από 17/3/2020 έως 30/11/2020, αναλύθηκαν 2.804 νοσοκομειακοί ασθενείς. Η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής και αρτηριακής θρομβοεμβολής ήταν 7,6% και 3,9%, αντίστοιχα. Η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής (αλλά όχι αρτηριακής) ήταν υψηλότερη σε ασθενείς που έλαβαν πρόσφατη αντινεοπλασματική αγωγή. Δημιουργήθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου (risk assessment model- RAM) για τη φλεβική θρομβοεμβολή και ονομάστηκε CoVID-TE (Cancer subtype high to very-high risk by original Khorana score +1, VTE history +2, ICU admission +2, D-dimer elevation +1, recent systemic anti-cancer Therapy +1, and non-Hispanic Ethnicity +1,  Ελληνική μετάφραση: υποτύπος καρκίνου υψηλού έως πολύ υψηλού κίνδυνου από τη βαθμολογία Khorana +1, ιστορικό φλεβικής θρομβοεμβολής +2, εισαγωγή σε ΜΕΘ +2, αύξηση επιπέδου Δ-διμερών +1, πρόσφατη αντινεοπλασματική αγωγή +1 και μη ισπανική εθνικότητα +1). Το μοντέλο αυτό στρωματοποίησε τους ασθενείς σε δύο ομάδες (1.423 άτομα χαμηλού κινδύνου με 0-2 βαθμούς έναντι 1.034 άτομα υψηλού κινδύνου με 3+ βαθμούς) όπου εμφανίστηκε φλεβική θρομβοεμβολή σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου σε ποσοστό 4,1% και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου σε ποσοστό 11,3%,. Επίσης, τo μοντέλο αυτό είχε παρόμοια απόδοση στις υποομάδες ασθενών που δεν ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή προ της εισαγωγής και σε ασθενείς με μετρίου βαθμού νόσο που δε χρειάζονταν άμεση εισαγωγή σε ΜΕΘ. Συμπερασματικά, οι νοσοκομειακοί ασθενείς με νεοπλασία και νόσο COVID-19 έχουν αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο και το μοντέλο CoVID-TE για την πρόβλεψη φλεβικής θρομβοεμβολής μπορεί να βοηθήσει στις αποφάσεις βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό.

Article: (The CoVID-TE Risk Assessment Model for Venous Thromboembolism in Hospitalized Patients with Cancer and COVID-19 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jth.15463 )

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 08.12.2023- Κολπική μαρμαρυγή

Δ. Μιχαηλίδου: Στο υπουργείο Παιδείας έχουμε  excel όπου έχουμε όλα τα σχολεία!  Μεγάλη πρόοδος εν έτι 2023 !!! Μόνο που τα excel δεν καταγράφουν...

Πόροι και βιωσιμότητα οι μεγάλες προκλήσεις για το ΕΣΥ – καθοριστικός ο ρόλος των πανεπιστημιακών κλινικών

Μια σημαντική συζήτηση για τα 40 χρόνια από τη δημιουργία του ΕΣΥ - Το ρόλο των πανεπιστημιακών κλινικών υπογράμμισε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος...

Θνητότητα από CoViD σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία και διαβήτη

Τι αναφέρεται σε δημοσίευση ειδικών από το "Ιπποκράτειο" και το "Ελπίς" στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition. Αυξημένη θνητότητα σε διαβητικούς και άτομα με δυσλιπιδαιμία που προσβάλλονται...

Ετικέτες