Τα εμβόλια έναντι covid-19 και κίνδυνος καρδιακών παθήσεων: Νεότερα δεδομένα

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει συσχετίσεις μεταξύ του εμβολιασμού έναντι COVID-19 και του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, ιδίως σε νέους ανθρώπους. Ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα δεν επιβεβαιώνεται σε μελέτη που αξιολόγησε δεδομένα από την Αγγλία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εθνικά, συνδεδεμένα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας στην Αγγλία για να αξιολογήσουμε την επίδραση του εμβολιασμού COVID-19 και των θετικών εξετάσεων SARS-CoV-2 στον κίνδυνο καρδιακής και συνολικής θνησιμότητας σε νέους (12 έως 29 ετών) χρησιμοποιώντας ένα αυτοελεγχόμενο σχέδιο σειράς περιπτώσεων, σε μέλετη που δημοσιεύθηκε στο Nature.  Η έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της καρδιακής ή της συνολικής θνησιμότητας κατά τις 12 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό COVID-19 σε σύγκριση με περισσότερες από 12 εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε δόση. Ωστόσο, διαπιστώνουμε αύξηση του καρδιακού θανάτου στις γυναίκες μετά την πρώτη δόση εμβολίων μη mRNA. Η θετική εξέταση SARS-CoV-2 σχετίζεται με αυξημένη καρδιακή και συνολική θνησιμότητα μεταξύ ατόμων εμβολιασμένων ή ανεμβολίαστων κατά τη στιγμή της εξέτασης.

Έως τώρα έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών με τα εμβόλια COVID-19. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αύξηση του κινδύνου μυοκαρδίτιδας και μυοπερικαρδίτιδας που σχετίζεται με εμβόλια mRNA, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) και mRNA-1273 (Moderna)8,11, καθώς και αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικών και άλλων σπάνιων καρδιαγγειακών συμβάντων μετά το εμβόλιο ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca)12,13.

Ενδείξεις υπάρχουν ακόμη για μια σειρά άλλων σπάνιων νευρολογικών επιπλοκών. Ωστόσο, ο απόλυτος κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών είναι χαμηλός και πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τους αυξημένους κινδύνους που συνδέονται με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 σε περίπτωση μη εμβολιασμού.

Κίνδυνος και όφελος

Οι ερευνητές κατάρτησαν ένα σχέδιο αυτοελεγχόμενης σειράς περιπτώσεων (SCCS),  στο οποίο κάθε συμμετέχων ενεργεί ως δικός του έλεγχος, για να συγκρίνουμε τον κίνδυνο θανάτου με «περίοδο κινδύνου» τις  12 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό με μια μεταγενέστερη περίοδο αναφοράς. Για λόγους σύγκρισης, αξιολογήθηκε η επίδραση μιας θετικής εξέτασης για τον SARS-CoV-2 στα ίδια αποτελέσματα σε εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα άτομα.

Στον πληθυσμό της Αγγλίας ηλικίας 12-29 ετών, η θνησιμότητα δεν αυξάνεται σημαντικά κατά τις πρώτες δώδεκα εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό COVID-19 σε σύγκριση με περισσότερες από 12 εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε δόση.  Ωστόσο, σε αναλύσεις υποομάδων διαπιστώνουμε σημαντική αύξηση του κινδύνου καρδιακού θανάτου στις γυναίκες μετά την πρώτη δόση εμβολίων μη-mRNA και μικρότερη, μη σημαντική αύξηση του καρδιακού θανάτου μετά τη δεύτερη δόση εμβολίων mRNA στους άνδρες. Αντίθετα, η θετική εξέταση SARS-CoV-2 σχετίζεται με αυξημένη καρδιακή και συνολική θνησιμότητα τόσο στα εμβολιασμένα όσο και στα μη εμβολιασμένα άτομα.

Ευρήματα

Από τους 3.807 θανάτους παιδιών ηλικίας 12 έως 29 ετών στην Αγγλία που συνέβησαν μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2020 και 25 Μαΐου 2022 , είχαν καταγραφεί έως τις 8 Ιουνίου 2022, 444 (11,7%) οφείλονταν σε καρδιακό συμβάν και 1512 (39,7%) συνδέονταν με αρχείο εμβολιασμού  (Πίνακας 1). Το 62,8% (950) των πρώτων δόσεων, το 51,6% (505) των δεύτερων δόσεων και το 98,8% (239) των τρίτων δόσεων στο σύνολο δεδομένων των καταγραφών θανάτου ήταν βασισμένα σε mRNA (είτε το εμβόλιο BNT162b2 Pfizer-BioNTech είτε το εμβόλιο mRNA-1273 Moderna) και όχι σε μη-mRNA (το εμβόλιο ChAdOx1 Oxford-AstraZeneca) ή σε άλλο εμβόλιο ή άγνωστο. Από εκείνους που έλαβαν τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο εμβολιασμό (979), το 11,3% (111) έλαβε διαφορετικό τύπο εμβολίου για κάθε δόση (Συμπληρωματικός πίνακας 1). Περιλαμβάνονται οι αριθμοί των θανάτων ανά φύλο και φορέα εμβολίου για τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του εν λόγω φορέα (Συμπληρωματικός πίνακας 2).

Πορίσματα

Ελάχιστες ενδείξεις αυξημένης επίπτωσης καρδιακής ή συνολικής θνησιμότητας κατά τις 12 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό με COVID-19 για όλους τους φορείς του εμβολίου μαζί. Ωστόσο, βρήκαμε στοιχεία για αύξηση του κινδύνου θανάτου από όλες τις αιτίες και καρδιακού θανάτου μετά την πρώτη δόση εμβολίου μη βασισμένου σε mRNA μεταξύ των γυναικών και κάποια στοιχεία για μικρότερη αύξηση μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου mRNA στους άνδρες. Η αύξηση μετά την πρώτη δόση δεν παρατηρήθηκε στην υποομάδα των ανδρών για κανέναν φορέα εμβολίου. Η υποομάδα που έλαβε εμβόλια μη-mRNA είναι πιθανότερο να είναι κλινικά ευάλωτη.

Υπενθυμίζεται  ότι το  εμβόλιο ChAdOx1 Oxford Astra-Zeneca αποσύρθηκε για τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών στις 7 Απριλίου 2019 και μέχρι τις 8 Ιουνίου 2021 ο εμβολιασμός σε αυτή την ηλικιακή ομάδα περιορίστηκε σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε άτομα που ήταν κλινικά εξαιρετικά ευάλωτα.

Τα άτομα που ήταν κλινικά εξαιρετικά ευάλωτα ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τον εμβολιασμό από ό,τι ο γενικός πληθυσμός. Στον πληθυσμό της μελέτης, το 52% των ατόμων που έλαβαν πρώτο εμβόλιο πριν από τις 7 Απριλίου 2021 έλαβαν εμβόλιο μη mRNA ή άγνωστο εμβόλιο σε σύγκριση με το 4,3% των ατόμων που έλαβαν πρώτο εμβόλιο στις 7 Απριλίου 2021 ή αργότερα (Συμπληρωματικός πίνακας 3). Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου καρδιακής και συνολικής θνησιμότητας μετά από θετικό τεστ SARS-CoV-2 τόσο στα μη εμβολιασμένα όσο και στα εμβολιασμένα άτομα. Τα αποτελέσματα ήταν ανθεκτικά στην επέκταση της διάρκειας της περιόδου κινδύνου.

Πηγή: https://cardiologynews.gr/wp-admin/post.php?post=25309&action=edit

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.4.2024 – Καρδιακή Ανεπάρκεια

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ 9 Ιουνίου(Θρησκεία, Οικογένεια, Celebrities) Υποψήφιοι καρδιολόγοι,KX ΠΑΣΟΚ: Α.Ρ Βρεττού ΑΤΤΙΚΟ, Στεφόπουλος    Κατερίνη, Ν. Τσιλιμίγκας  KX Λάρισα ΝΙΚΗ: Γ Σταυρόπουλος  ΚΧ ΛΑΟΣ  Φ Βόβολης Κανα ψήφο ρέεεε! Συνάδελφοι  τίτλους όπως...

Τι είναι ο «τεχνολογικός λαιμός»

Η επιπλέον πίεση στη σπονδυλική στήλη στον αυχένα σας μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στη μέση, πονοκεφάλους και δισκοκήλη. Το μέσο κεφάλι ενηλίκου ζυγίζει περίπου...

Ο εμβολιασμός είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας

Η εξάλειψη νοσημάτων, όπως για παράδειγμα η πολιομυελίτιδα, έχει ως συνέπεια ορισμένοι άνθρωποι να μην βλέπουν τις επιπτώσεις των λοιμωδών νόσων που έχουν πλέον...

Ετικέτες