Συσχέτιση της ακατάλληλης δόσης αντιπηκτικής αγωγής με τη σοβαρότητα του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και των αποτελεσμάτων του σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Σε αυτή τη μελέτη, συμμετείχαν ασθενείς από το Danish Stroke Registry με κολπική μαρμαρυγή με από του στόματος αντιπηκτική αγωγή που υπέστησαν για πρώτη φορά ισχαιμικό αγγειακό  εγκεφαλικό επεισόδιο κατά το χρονικό διάστημα 2005–2018. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ συγκρίθηκαν σύμφωνα με το ΙΝR (international normalized ratio) λίγο πριν από το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (INR<2: υποθεραπευτικό, INR 2–3: θεραπευτικό, INR>3: υπερθεραπευτικό) και οι ασθενείς σε θεραπεία με νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά συγκρίθηκαν με βάση το αν ελάμβαναν υποδοσολογία, κατάλληλη δόση και υπερδοσολογία. Η βαρύτητα του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα Scandinavia Stroke Scale (0-58 βαθμοί) και ο κίνδυνος πολύ σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου (0-14 βαθμοί) αναλύθηκε με πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 2.319 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου οι 1.196 έπαιρναν ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (υποθεραπευτική δόση:46%, θεραπευτική δόση:43%, υπερθεραπευτική δόση:11%) και οι 1.123 λάμβαναν νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά (υποδοσολογία:23%, κατάλληλη δόση:60% και υπερβολική δόση:17%). Οι ασθενείς με υποθεραπευτική και υπερθεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (σε σύγκριση με τη θεραπευτική) και οι ασθενείς με υποδοσολογία νεώτερου από του στόματος αντιπηκτικού (σε σύγκριση με την κατάλληλη δόση και την υποδοσολογία) ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, πιο συχνά γυναίκες και με περισσότερες συννοσηρότητες. Η υποθεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ συσχετίστηκε με πολύ σοβαρό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ η υπερθεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ όχι, σε σύγκριση με θεραπευτική δόση. Οι ασθενείς σε υποθεραπευτική και υπερθεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης είχαν υψηλότερη θνησιμότητα 1 έτους  από εκείνους σε θεραπευτική δόση. Η θεραπεία με υποδοσολογία ή υπερδοσολογία νεώτερων από του στόματος αντιπηκτικών δε συσχετίστηκε με πολύ σοβαρό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ούτε με την ενός  έτους θνησιμότητα, σε σχέση με την θεραπευτική δοσολογία. Οι μισοί από τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν σε ακατάλληλη αντιπηκτική αγωγή από του στόματος. Η υποθεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ συσχετίστηκε με τη βαρύτητα του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με τη θεραπευτική δόση ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ. Ούτε η υποδοσολογία ούτε η υπερβολική δόση νεώτερων από του στόματος αντιπηκτικών συσχετίστηκαν με χειρότερα αποτελέσματα σε προσαρμοσμένα μοντέλα σε σύγκριση την κατάλληλη δόση νεώτερων από του στόματος αντιπηκτικών. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει τα νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά ως θεραπεία πρώτης γραμμής έναντι των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ.

Link: Association Between Inappropriately Dosed Anticoagulation Therapy With Stroke Severity and Outcomes in Patients With Atrial Fibrillation https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.024402

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΥΓΕΙΑ: Η τεχνολογική επανάσταση της τομογραφίας PET/CT στη διάγνωση και διαχείριση των κακοηθειών

Ο συνδυασμός της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων και της Υπολογιστικής Τομογραφίας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ φέρνει επανάσταση στη διάγνωση και τη διαχείριση των κακοηθειών -...

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνες του αίματος που μπορούν να προειδοποιήσουν για καρκίνο χρόνια πριν από τη διάγνωση

Πρωτεΐνες στο αίμα που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για καρκίνο περισσότερα από επτά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του ανακάλυψαν ερευνητές σε...

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης – Η υπέρταση ευθύνεται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους παγκοσμίως

Η υπέρταση παραμένει ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους διεθνώς. Είναι η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες και...

Ετικέτες