back to top

Σημαντική μείωση στις εισαγωγές ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο από την έναρξη της πανδημίας COVID-19: Μία αναδρομική μελέτη από την Αυστρία

Στις 16/4/2020 δημοσιεύτηκαν στο European Heart Journal τα αποτελέσματα αναδρομικής μελέτης από την Αυστρία (B. Metzler και συν) σχετικά με τη διακύμανση του εβδομαδιαίου αριθμού εισαγωγών λόγω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ) στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προϊούσης της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με το άρθρο, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό εισαγωγών από τις 2 ως τις 29 Μαρτίου 2020 έγιναν διαθέσιμα από 17 εκ των 19 δημοσίων νοσοκομείων της χώρας με δυνατότητα διενέργειας πρωτογενούς διαδερμικής ενδοστεφανιαίας παρέμβασης (primary PCI). Τα αποτελέσματα της  ανάλυσης των δεδομένων είναι συμβατά με σημαντική προοδευτική μείωση των εισαγωγών για ΟΣΣ κατά τη χρονική αυτή περίοδο, με τον αριθμό των εισαγωγών κατά την 13η εβδομάδα του τρέχοντος έτους (23-29/3/2020) ήταν κατά 39,4% μικρότερος σε σχέση με την 10η εβδομάδα (2-8/3/2020). Ειδικότερα, ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν με STEMI στα 17 νοσοκομεία που παρείχαν δεδομένα κατά την 1η, 2η, 3η και 4η εβδομάδα της χρονικής περιόδου της μελέτης (2-29/3/2020) ήταν  94, 101, 89 και 70, αντίστοιχα, ενώ ακόμη πιο εκσεσημασμένη ήταν η μείωση των εισαγωγών με NSTEMI (αριθμός εισαγωγών: 132, 110, 62 και 67, αντίστοιχα).

Ως προς την ερμηνεία των ευρημάτων, οι συγγραφείς εστιάζουν στο ενδεχόμενο ο φόβος προσβολής από τον ιό SARS-CoV-2 να αποθαρρύνει ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με συμπτώματα ενδεικτικά ΟΣΣ από την προσέλευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και στην πιθανότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπτώματα όπως η θωρακική δυσφορία και η δύσπνοια να ερμηνεύονται από τους ασθενείς ως ενδεικτικά λοίμωξης αναπνευστικού μάλλον παρά ως πιθανά καρδιογενούς αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς εκφράζουν την ανησυχία τους ως προς τον πιθανό έμμεσο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην πρώιμη και όψιμη σχετιζόμενη με το  οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου νοσηρότητα και θνησιμότητα, καθώς, με βάση διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την εκτός πανδημίας μηναία επίπτωση της εισαγωγής για ΟΣΣ στη χώρα (προηγούμενα έτη), υπολογίστηκε ότι ο αριθμός των μη διαγνωσθέντων οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στην Αυστρία κατά τις 4 εβδομάδες της περιόδου της μελέτης πιθανά να ανέρχεται σε περίπου 275. Δεδομένης της ιδιαίτερα υψηλής καρδιαγγειακής θνησιμότητας των ασθενών με ΟΣΣ που δε λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ως και 110 θάνατοι λόγω μη παροχής της βέλτιστης καρδιαγγειακής φροντίδας μπορεί να έχουν επέλθει στην Αυστρία κατά το Μάρτιο του 2020 – αριθμός υψηλότερος από τον αντίστοιχο των καταγεγραμμένων άμεσα σχετιζομένων με τη λοίμωξη COVID-19 θανάτων στη χώρα ως τις 29/3/2020 (n=86).

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων από την καρδιολογική κοινότητα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι «παράπλευρες απώλειες» κατά την πορεία της πανδημίας.

Link άρθρου: https://academic.oup.com/eurheartj/article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa314/5820829

Επιμέλεια-Συγγραφή: Ιωάννης Αναστασίου, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ποια είναι η νόσος από την οποία πάσχει ο ένας στους δέκα παγκοσμίως

Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας καταγράφει τις νεότερες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα σε ό,τι αφορά στις παθήσεις των νεφρών Με στόχο την ενίσχυση της...

Επεμβατική καρδιολογία: Διακαθετηριακές επεμβάσεις βαλβίδων – Μια ιατρική επανάσταση εν εξελίξει

Για τη διενέργεια πολύπλοκων μορφών διακαθετηριακών επεμβάσεων στις βαλβίδες της καρδιάς, μια εξελισσόμενη ιατρική επανάσταση, γράφουν δύο κορυφαίοι ειδικοί Η επεμβατική καρδιολογία επέφερε ριζικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της...

Εντολή μη ανάνηψης : Νομικά και ηθικά ζητήματα

Η εφαρμογή των εντολών DNR περιλαμβάνει την εξισορρόπηση του δικαιώματος αυτονομίας του ασθενούς με το καθήκον του επαγγελματία υγείας να διατηρήσει τη ζωή. Η έννοια...

Ετικέτες