Σε ασθενείς με χαμηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο που υποβάλλονται σε κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής, ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας λόγω συνέχισης της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής υπερτερεί του κινδύνου μείωσης θρομβοεμβολής

Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη παρατήρησης, συμπεριλήφθηκαν από την ιαπωνική εθνική βάση δεδομένα 231.374 ασθενών που υποβλήθηκαν σε διακαθετηριακή ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής μεταξύ Απριλίου 2014 και Μαρτίου 2021. Οι ασθενείς χωρίς υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες σύμφωνα με τη συνέχιση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής 6 μήνες μετά την ανάταξη. Οι κύριες εκβάσεις ήταν: θρομβοεμβολή και μείζονα αιμορραγία μετά από διάστημα 6 μηνών. Μεταξύ των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν, το 69,7%, το 21,6% και το 8,7% είχαν βαθμολογίες CHADS2 ≤1, 2 και ≥3, αντίστοιχα. Από αυτούς, το 71% συνέχισε την από του στόματος αντιπηκτική αγωγή στους 6 μήνες. Το ποσοστό συνέχισης της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής ήταν υψηλότερο στην ομάδα με υψηλή βαθμολογία CHADS2 από ό,τι στην ομάδα με χαμηλή βαθμολογία CHADS2. 2.451 ασθενείς (0,55 ανά 100 ανθρωποέτη) παρουσίασαν θρομβοεμβολή και 2.367 ασθενείς (0,53 ανά 100 ανθρωποέτη) μείζονα αιμορραγία. Στην υποομάδα της βαθμολογίας CHADS2 ≤1, ο λόγος κινδύνου ήταν 0,86 [95% CI: 0,74–1,01, P = 0,06] για θρομβοεμβολή και 1,51 για μείζονα αιμορραγία (95% CI: 1,27–1,80, P < 001). Στην υποομάδα της βαθμολογίας CHADS2 ≥3, ο λόγος κινδύνου ήταν 0,61 (95% CI: 0,46–0,82, P = 0,001) για θρομβοεμβολή και 1,05 για μείζονα αιμορραγία (95% CI:0,71–1,56, P=0,81). Από αυτήν τη μελέτη εξάγεται ότι τα οφέλη και οι κίνδυνοι από τη συνέχιση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής μετά από διακαθετηριακή κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής διαφέρουν ανάλογα με τη βαθμολογία CHADS2 του ασθενούς. Συμπερασματικά, ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας λόγω συνέχισης της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής φαίνεται να υπερτερεί του κινδύνου μείωσης θρομβοεμβολής σε ασθενείς με χαμηλότερο θρομβοεμβολικό κίνδυνο.

Άρθρο: (Oral anticoagulation after atrial fibrillation catheter ablation: benefits and risks
https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/7/522/7478159 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών

Σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη, η τακτική πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων μπορεί να αυξάνει -αντί να μειώνει- τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και πρώτου εγκεφαλικού...

Η Novo Nordisk Hellas επελέγη ως ένα από τα 25 Κέντρα Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών παγκοσμίως

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk, Μαίρη Καραγεώργου, αναδεικνύει τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα δημιουργίας ασθενών δύο...

Νέα συσκευή για την καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να προλαμβάνει τις νοσηλείες

Στόχος να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τον  ασθενή για τυχόν συσσώρευση υγρών στο σώμα. Νέα συσκευή παρακολούθησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ενδεχομένως μπορεί να εντοπίζει...

Ετικέτες