Προτεινόμενη αντιμετώπιση ασθενών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο υπό το πρίσμα της πανδημίας από COVID-19

Kοινή δήλωση του Επεμβατικού Συμβουλίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας(ACC)  και της SCAI (Εταρία Καρδιαγγειακής Αγγειογραφίας και Επεμβάσεων).

O COVID-19  επέφερε δραματικές αλλαγές στην λειτουργία των συστημάτων υγείας παγκοσμίως αλλάζοντας τις συνήθεις καθημερινές πρακτικές.

Το  επεμβατικό συμβούλιο του αμερικανικού κολλεγίου καρδιολογίας (ACC) και η εταιρία καρδιαγγειακής αγγειογραφίας και επεμβάσεων (SCAI),εξέδωσαν κοινή δήλωση σχετικά με την προτεινόμενη  αντιμετώπιση ασθενών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο υπό το πρίσμα της πανδημίας από  COVID-19.

Συγκεκριμμένα:

Aντιμετώπιση ασθενών σε προγραμματισμένη βάση.

Πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα στις Η.Π.Α. έχουν ήδη προβεί σε αναστολή προγραμματισμένων επεμβάσεων στα αιμοδυναμικά εργαστήρια τόσο για την αποφυγή έκθεσης των ασθενών στον ιό  όσο και την διατήρηση  των πόρων. Έτσι συνιστάται η αποφυγή προγραμματισμένων επεμβάσεων σε ασθενείς με σημαντικές συννοσηρότητες  η σε όσους η διάρκεια νοσηλείας τους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη των 1 η 2 ημερών, η στους οποίους αναμένεται  νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τονίζεται η ανάγκη προσεκτικού ορισμού της προγραμματισμένης επέμβασης, καθώς μια λανθασμένη εκτίμηση θα οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες. Παραδείγματα επεμβάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να αναβληθούν είναι  η διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, η σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος όπως και οι ενδαγγειακές επεμβασεις για  περιφερική αρτηριακή  νόσο (λαγονίων η μηριαίων) λόγω διαλείπουσας χωλότητας.

Ασθενείς με STEMI

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι σε ασθενείς  με γνωστή λοίμωξη από COVID-19 και STEMI, θα πρέπει να εκτιμηθεί τόσο η έκθεση του προσωπικού όσο και το όφελος το οποίο θα αποκομίσει ο ασθενής. Έτσι η θρομβόλυση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε σχετικά σταθερούς ασθενείς .Στην περίπτωση την οποία ο ασθενής θα υποβληθεί σε primary PCI,το προσωπικό θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικές μάσκες, ποδιές, γάντια).Καθώς τα αιμοδυναμικά εργαστήρια δεν είναι είναι εξοπλισμένα με συστήματα αερισμού  αρνητικής πίεσης ούτε είναι σχεδιασμένα για απομόνωση λοιμώξεων, θα χρειαστεί τελικός κατάλληλος καθαρισμός ο οποίος θα επιφέρει πιθανά καθυστερήσεις για επόμενες επεμβάσεις.

Ασθενείς με ΝSTEMI

Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών  με NSTEMI και ύποπτους για COVID-19 υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον ιό. Οι συγγραφείς δίνουν έμφαση στην σημασία της σύντομης νοσηλείας των ασθενών με NSTEMI μετά από  επαναγγείωση, μειώνοντας έτσι την ενδονοσοκομειακή έκθεση τους  στον ιό ,αλλά και μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση των διαθέσιμων κλινών. Προτείνουν επίσης την  χρήση τηλεδιασκέψεων για FOLLOW UP. Στις περιπτώσεις ασθενών με NSTEMI και COVID-19 μία συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να αποτελλεί μία ικανοποιητική προσσέγγιση. Oι[c1]   ασταθείς ασθενείς λόγω NSTEMI θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τους ασθενείς με STEMI.  Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι μυοκαρδιακή βλάβη θα εμφανιστεί σε ένα ποσοστό 7% των ασθενών με[c2]  COVID-19 η οποία μπορεί να οφείλεται σε τύπου 2 εμφράγματος του μυοκαρδίου η μυοκαρδίτιδας.

Ασθενείς οι οποίοι χρήζουν διασωλήνωσης, αναρρόφησης η καρδιοαναπνευστικής αναζωογώνησης.

 Οι παραπάνω χειρισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την νεφελοποίηση των εκκρίσεων από το αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς αυξάνοντας το ρίσκο της έκθεσης του προσωπικού. Όταν απαιτείται διασωλήνωση των ασθενών  αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται προτού  μεταφερθούν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, ενώ ο ουδός της διασωλήνωσης σε οριακούς ασθενείς θα πρέπει να είναι χαμηλός.

Κατανομή πόρων και προστασία της ομάδας των εργαζομένων.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην μείωση του όγκου των περιστατικών αλλά και στην κατανομή των ωραρίων του προσωπικού των εργαστηρίων ενόψει πιθανών διαταραχών στη στελέχωση του. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να προκύψουν λόγω  έκθεσης/μόλυνσης /καραντίνας, του προσωπικού όπως  και λόγω του αντικτύπου του κλεισίματος των σχολείων στις οικογένειες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αποφυγή ταυτόχρονης παρουσίας στον ίδιο χώρο εξειδικευμένου προσωπικού με αλληλοεπικαλυπτόμενες ικανότητες. Επεμβατικές πράξεις ρουτίνας όπως περικαρδιοκεντήσεις, τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας, καθετηριασμοί πνευμονικής αρτηρίας, θα πρέπει να γίνονται παρά την κλίνη του ασθενούς χωρίς την μεταφορά του στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς και  μόλυνσης. Οι επεμβατικές πράξεις σε ασθενείς με υποψία η διάγνωση COVID-19  θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο τέλος του ωραρίου του εργαστηρίου ώστε να γίνεται ο κατάλληλος τελικός καθαρισμός, ενώ οι παραπάνω πράξεις μπορούν να λαμβάνουν χώρο σε ειδικά καθορισμένο εργαστήριο για αυτούς τους ασθενείς. Επίσης ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων στις επεμβάσεις πρέπει να ελαχιστοποιείται.

Σημειώνεται ότι οι διευθυντές των εν λόγω τμημάτων  θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με το τμήμα λοιμώξεων των ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα του προστατευτικού εξοπλισμού  αλλά και την κατάλληλη εκπαίδευση στην χρήση του από το προσωπικό του εργαστηρίου.

Συγγραφέας: Πετούσης Στυλιανός


 

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Υπέρογκα ποσά δαπανώνται για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κοινωνική δράση της ΕΚΕ με ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις

Το κόστος της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη  προκαλεί σοκ.  Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ ανακοινώθηκε...

Τα οφέλη της άσκησης και συμβουλές για υγιή καρδιά

Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι που αθλούνται συστηματικά, ζουν τουλάχιστον τρία χρόνια περισσότερο από αυτούς που κάνουν καθιστική ζωή. Σε μελέτη...

Νίκος Τζανάκης: Δεν μας φοβίζει η παραλλαγή Pirola

Αναμένεται χειμώνας με τριπλή επίθεση γρίπης, κορωνοϊού και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). "Δεν μας φοβίζει η νέα υποπαραλλαγή του κορωνοϊού, γνωστή και ως Pirola. Από...

Ετικέτες