Προσωπικός γιατρός: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής – Γιατροί εργασίας και μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να επιλεγούν

Προσωπικός γιατρός και ο γιατρός Εργασίας αλλά και άλλες ειδικότητες με βάση τις αλλαγές

Προσωπικός γιατρός με τροποποιήσεις.

Σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής προχωρά το υπουργείο Υγείας στο θεσμό του «προσωπικού γιατρού». Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις εξωσωματικές και αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη, ο προσωπικός γιατρός διευρύνεται και πλέον μπορούν κι άλλες ειδικότητες να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα.
Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς ο αριθμός των γιατρών που έκαναν σύμβαση ώστε να αναλάβουν χρέη προσωπικού γιατρού είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Από την κυβέρνηση διαρρέεται πως ήδη 500 γιατροί έχουν εγγραφεί, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του HealthReport.gr πολλοί εξ αυτών δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα και γι’ αυτό η λίστα των ονομάτων επανεξετάζεται.
Πάντως η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενεργοποιεί το έκτακτο σχέδιο . Διαβάστε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ:


«Προσωπικός γιατρός: Έκτακτο σχέδιο εάν δεν βρεθεί ο αριθμός των γιατρών που χρειάζεται – Μέχρι σήμερα 500 οι εγγραφές»


Προσωπικός γιατρός και ο γιατρός εργασίας

Με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας οι πολίτες θα μπορούν να εγγραφούν και στον γιατρό εργασίας, εφόσον θα είναι διαθέσιμος και θα έχει κάνει τη σχετική σύμβαση.
Ταυτόχρονα με υπουργική απόφαση θα μπορούν να γίνουν προσωπικοί γιατροί και ιδιώτες που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και άλλες ειδικότητες γιατρών εκτός από Παθολόγους, Γενικούς Γιατρούς και Γιατρούς Εργασίας, ειδικά εάν σχετίζονται με χρονίως πάσχοντες. Κάτι που προβλεπόταν και στον σχετικό νόμο.
Η σημαντικότερη αλλαγή όμως φαίνεται ότι αφορά σε ιδιώτες γιατρούς που είχαν ήδη μία σύμβαση με το δημόσιο π.χ. συμμετείχαν σε επιτροπές, συνεργάζονταν με υπουργεία ή Οργανισμούς, οι οποίοι και αυτοί πλέον θα μπορούν να αναλάβουν ως προσωπικοί γιατροί.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η τροπολογία:
«Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014
Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περίτου προσωπικού ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3.0 προσωπικός ιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:
α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α1 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή οι ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ.
α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό».

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2022/07/blog-post_17.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

1ο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας – ICE 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο ICE στο Ηράκλειο  Κρήτης, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Atlantis. Το...

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Στην τελική φάση προετοιμασίας πρωτοκόλλου για τη δωρεά σώματος

Ενδείξεις για αύξηση των δωρητών σώματος ύστερα από το παράδειγμα του Κώστα Καζάκου Η λατινική ρήση «Mortui vivos docent» που σημαίνει «Οι νεκροί διδάσκουν τους...

Χορήγηση Paxlovid σε περιστατικά Covid-19: Mικρότερη πιθανότητα νοσηλείας κατά 51%

Το Paxlovid παρέχει προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων που σχετίζονται με την COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανοσία που παρέχεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με μελέτη. Η εν λόγω...

Ετικέτες