Πρέπει να γίνεται διακοπή των αντιπηκτικών πριν τη στεφανιογραφία ή την αγγειοπλαστική; SWEDEHEART Analysis

Υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή, και υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στεφανιαίων αγγείων.

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να συγκρίνει τη στρατηγική της διακοπής των από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων (interrupted) έναντι της μη διακοπής αυτών (uninterrupted), (I-OAC έναντι U-OAC), σε ασθενείς  που υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία αγγεία.

Μέθοδος

Στην μελέτη SWEDEHEART, συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς, από το 2005 έως το 2017, που προσκομίστηκαν σε νοσοκομείο της Σουηδίας σε επείγουσα βάση, και υποβλήθηκαν σε διαδερμική στεφανιαία αγγειογραφία ή αγγειοπλαστική.

Η έκβαση των ασθενών περιλάμβανε  σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καρδιακής και εγκεφαλοαγγειακής αρχής (MACCE, θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο) και αιμορραγία σε 120 ημέρες.

Αποτελέσματα

Η μελέτη περιελάμβανε 6.485 ασθενείς: 3.322 στην ομάδα της διακοπής (I-OAC) και 3.163 στην ομάδα της μη διακοπής (U-OAC) των αντιπηκτικών.

Η αθροιστική επίπτωση του μείζονων ανεπιθύμητων επιπλοκών (MACCE) ήταν 8,2% (269 συμβάντα) έναντι 8,2% (254 συμβάντα) στις ομάδες I-OAC και U-OAC, αντίστοιχα.

Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος για MACCE δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων (λόγος κινδύνου I-OAC έναντι U-OAC: 0,89, διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 0,71 έως 1,12).

Ομοίως, δεν βρέθηκε διαφορά στον κίνδυνο για MACCE ή αιμορραγία (12,6% έναντι 12,9%, προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου: 0,87, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,70 έως 1,07).

Ο κίνδυνος σοβαρών ή μικρών αιμορραγιών στο νοσοκομείο δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων.

Ωστόσο, η μη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής (U-OAC) συσχετίστηκε με σημαντικά μικρότερη διάρκεια νοσηλείας: 4 (3 έως 7) ημέρες έναντι 5 (3 έως 8) ημερών. ρ <0,01.

Συμπεράσματα

Και οι δύο στρατηγικές, της διακοπής και της μη διακοπής των αντιπηκτικών,  συσχετίστηκαν με ισοδύναμο κίνδυνο για μείζονα ανεπιθύμητα συμβάματα καθώς και για αιμορραγικές επιπλοκές.

Η στρατηγική της μη διακοπής (U-OAC) συσχετίστηκε με μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.

Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν τη μη διακοπή των αντιπηκτικών από του στόματος, ως την προτιμώμενη στρατηγική, σε ασθενείς  που υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία αγγεία.

Βιβλιογραφία:

Uninterrupted Oral Anticoagulant Therapy in Patients Undergoing Unplanned Percutaneous Coronary Intervention

J Am Coll Cardiol Intv. 2021 Apr, 14 (7) 754–763

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος, Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, όλες οι υποομάδες του CHA2DS2-VASc 1 συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής θρομβοεμβολής σε σύγκριση με ασθενείς με CHA2DS2-VASc...

Σε αυτήν τη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 64.141 ασθενείς χωρίς από του στόματος αντιπηκτική αγωγή από το National Patient Registry και το Prescription Registry της...

Πράγματα που καλύτερα να μην κάνετε αν είστε ανοσοκατεσταλμένοι

Για να προστατευτείτε από ασθένειες όταν το ανοσοποιητικό σας είναι επιβαρυμένο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε. Όταν είστε ανοσοκατεσταλμένοι, το ανοσοποιητικό σας σύστημα...

Το 2024 ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας

Φάρμακα με δράση σε υποδοχείς ορμονών (GLP-1 και  GIP) που διεγείρονται από την τροφή, υπάρχουν σε όλο το σώμα και έχουν νευρο- καρδιο –...

Ετικέτες