Πρέπει να γίνεται διακοπή των αντιπηκτικών πριν τη στεφανιογραφία ή την αγγειοπλαστική; SWEDEHEART Analysis

Υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή, και υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στεφανιαίων αγγείων.

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να συγκρίνει τη στρατηγική της διακοπής των από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων (interrupted) έναντι της μη διακοπής αυτών (uninterrupted), (I-OAC έναντι U-OAC), σε ασθενείς  που υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία αγγεία.

Μέθοδος

Στην μελέτη SWEDEHEART, συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς, από το 2005 έως το 2017, που προσκομίστηκαν σε νοσοκομείο της Σουηδίας σε επείγουσα βάση, και υποβλήθηκαν σε διαδερμική στεφανιαία αγγειογραφία ή αγγειοπλαστική.

Η έκβαση των ασθενών περιλάμβανε  σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καρδιακής και εγκεφαλοαγγειακής αρχής (MACCE, θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο) και αιμορραγία σε 120 ημέρες.

Αποτελέσματα

Η μελέτη περιελάμβανε 6.485 ασθενείς: 3.322 στην ομάδα της διακοπής (I-OAC) και 3.163 στην ομάδα της μη διακοπής (U-OAC) των αντιπηκτικών.

Η αθροιστική επίπτωση του μείζονων ανεπιθύμητων επιπλοκών (MACCE) ήταν 8,2% (269 συμβάντα) έναντι 8,2% (254 συμβάντα) στις ομάδες I-OAC και U-OAC, αντίστοιχα.

Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος για MACCE δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων (λόγος κινδύνου I-OAC έναντι U-OAC: 0,89, διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 0,71 έως 1,12).

Ομοίως, δεν βρέθηκε διαφορά στον κίνδυνο για MACCE ή αιμορραγία (12,6% έναντι 12,9%, προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου: 0,87, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,70 έως 1,07).

Ο κίνδυνος σοβαρών ή μικρών αιμορραγιών στο νοσοκομείο δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων.

Ωστόσο, η μη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής (U-OAC) συσχετίστηκε με σημαντικά μικρότερη διάρκεια νοσηλείας: 4 (3 έως 7) ημέρες έναντι 5 (3 έως 8) ημερών. ρ <0,01.

Συμπεράσματα

Και οι δύο στρατηγικές, της διακοπής και της μη διακοπής των αντιπηκτικών,  συσχετίστηκαν με ισοδύναμο κίνδυνο για μείζονα ανεπιθύμητα συμβάματα καθώς και για αιμορραγικές επιπλοκές.

Η στρατηγική της μη διακοπής (U-OAC) συσχετίστηκε με μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.

Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν τη μη διακοπή των αντιπηκτικών από του στόματος, ως την προτιμώμενη στρατηγική, σε ασθενείς  που υποβάλλονται σε διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία αγγεία.

Βιβλιογραφία:

Uninterrupted Oral Anticoagulant Therapy in Patients Undergoing Unplanned Percutaneous Coronary Intervention

J Am Coll Cardiol Intv. 2021 Apr, 14 (7) 754–763

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος, Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ανεπιθύμητες Ενέργειες των Εμβολίων της COVID-19: Μπορεί να Αποδίδονται στο Φαινόμενο Nocebo;

Οι αρνητικές ιδέες και προκαταλήψεις για τα εμβόλια της COVID-19 συνδέθηκαν ισχυρά με την πιθανότητα του εμβολιασμένου ατόμου να παρουσιάσει τις συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες...

Τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα και πώς επηρεάζουν τον χώρο της Υγείας

Παρόλο που κυκλοφορούν αρκετά χρόνια, τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα εξακολουθούν να παραμένουν «άγνωστα» στο κοινό. Πλέον, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου της φαρμακοβιομηχανίας DEMO, που...

Τα «εργαλεία» που μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του καπνίσματος

Εκπαίδευση, έρευνα και στοχευμένες πολιτικές. Αυτό είναι το τρίπτυχο που εγγυάται τη δημιουργία μιας smoke-free κοινωνίας, στα πρότυπα χωρών όπως η Σουηδία και η Νέα Ζηλανδία...

Ετικέτες