Πώς επηρεάζει η υψηλή αρτηριακή πίεση την ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της αορτικής στένωσης;

Η ασβεστοποιός στένωση της αορτικής βαλβίδας  (AS) είναι η τρίτη πιο κοινή καρδιαγγειακή νόσος στις δυτικές χώρες.

Η ηχοκαρδιογραφία – Doppler είναι η κύρια μέθοδος  διάγνωσης και εκτίμησης της σοβαρότητας της αορτικής στένωσης και βασίζεται σε διάφορους δείκτες. Η εκτίμηση του αορτικού στομίου (AVA) συνοδεύεται από εγγενείς περιορισμούς στις μετρήσεις, ενώ η ταχύτητα και η κλίση πίεσης εξαρτώνται από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς.

Ενώ είναι γνωστό ότι οι μετρήσεις  Doppler επηρεάζονται από την αρτηριακή πίεση, εντούτοις δεν υπάρχει ομοφωνία για την επίδραση που έχει η αρτηριακή υπέρταση στην υπερηχογραφική εκτίμηση της αορτικής στένωσης.

Δεδομένου ότι το 32% των ασθενών με αορτική στένωση  είναι υπερτασικοί, γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η κατανόηση της επίδρασης της αρτηριακής πίεσης στις μετρήσεις με το Doppler.

Η αρτηριακή υπέρταση εκφράζει το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας. Ο αντίκτυπος της υψηλής συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP) στις παραμέτρους σοβαρότητας της AS είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς περιλαμβάνει πολύπλοκες μεταβολές στις αγγειακές αντιστάσεις, στη διαβαλβιδική ροή και στην ενδοτικότητα των αρτηριών.  Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την εσφαλμένη εκτίμηση της σοβαρότητας της αορτικής στένωση όταν υπάρχει υψηλή αρτηριακή πίεση κατά την ηχοκαρδιογραφική μελέτη.

Στόχος της μελέτης που αναρτάται,  ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της διακύμανσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP) στα αποτελέσματα της ηχοκαρδιογραφικής μελέτης ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας.

Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη με 100 ασθενείς οι οποίοι είχαν  διαγνωσθεί με τουλάχιστον μέτρια έως σοβαρή AS και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας.

Οι υπερηκαρδιογραφικές μελέτες διενεργήθηκαν υπό τρεις διαφορετικές αιμοδυναμικές συνθήκες: (1) χαμηλή SBP: <120 mm Hg; (2) ενδιάμεση SBP: μεταξύ 120 και 150 mm Hg  (3) υψηλή SBP ≥150 mm Hg. Οι διαφορετικές αρτηριακές πιέσεις επιτεύχθηκαν με τη χορήγηση δινιτρικού ισοσορβίτη  ή φαινυλεφρίνης.

Αποτελέσματα: Αρχικά, το 59% των ασθενών παρουσίασε mean PG ≥40 mm Hg, το 44%  Vmax  ≥ 4 m / sec, to 66% dimensionless index (DI) ≤ 0.25, και το 87% AVAi ≤ 0,6 cm2 / m2.

Σε σύγκριση με τις χαμηλές και τις ενδιάμεσες αρτηριακές πιέσεις ενδιάμεσο, φάνηκε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση προκάλεσε σημαντική μείωση στη μέση κλίση πίεσης (mean PG) (39± 12 vs 43 ± 12 και 47  ±12 mm Hg αντίστοιχα, P <.05) και στην Vmax (3.8 ± 0.6 έναντι 4.0  ±  0.6 και 4.2 ±   0,6 mmHg, Ρ <0,05).

Σε σύγκριση με τις αρχικές μετρήσεις, στο 16% των ασθενών με αρχική Gmean <40 mm Hg, η κλίση πίεσης αυξήθηκε πάνω από 40 mm Hg μετά την πτώση της αρτηριακής πίεσης (βελτιστοποίηση του μεταφορτίου) P <.05.

Αντίθετα, οι υπερηχογραφικοί δείκτες DI και το AVAi δεν παρουσίασαν  αλλαγές κατά τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.  Το flow rate, αλλά όχι ο όγκος παλμού, επηρέασε τη mean PG και το Vpeak αλλά όχι τους δείκτες AVA και DI (P <.05).

Συμπεράσματα:

  1. Κατά την υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της αορτικής στένωσης με το Doppler, η υψηλή αρτηριακή πίεση μειώνει σημαντικά τις υπολογιζόμενες ταχύτητες και τη μέση κλίση πίεσης.
  2. Ο ασθενής με στένωση αορτικής βαλβίδας πρέπει να έχει ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση κατά την υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη.
  3. Ο δείκτης dimensionless index (DI) δεν επηρεάζεται από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.
  4. H στένωση της αορτικής βαλβίδας υπερεκτιμάται  όταν βασίζεται στον υπερηχογραφικό υπολογισμό του αορτικού στομίου (AVA).  

Βιβλιογραφία:

Impact of Arterial Blood Pressure on Ultrasound Hemodynamic Assessment of Aortic Valve Stenosis Severity

Journal of the American Society of Echocardiography

Available online 29 August 2020

https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.06.013

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ο Γ. Κοχιαδάκης, πρόεδρος ΕΚΕ για τον αιφνίδιο θάνατο και τη σημασία της πρόληψης

Έτος ευαισθητοποίησης για τον αιφνίδιο θάνατο ανακηρύσσει το 2023 η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), αντιλαμβανόμενη την αξία που έχει η πλήρης και στοχευμένη ενημέρωση...

Covid-19: Τέλος, στην υποχρέωση χρήσης μάσκας στα ΜΜΜ – Τα μέτρα σε δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές...

Τα εμβόλια έναντι covid-19 και κίνδυνος καρδιακών παθήσεων: Νεότερα δεδομένα

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει συσχετίσεις μεταξύ του εμβολιασμού έναντι COVID-19 και του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, ιδίως σε νέους ανθρώπους. Ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα δεν επιβεβαιώνεται σε...

Ετικέτες