back to top

Plexiglass… και στη διοισοφάγειο υπερηχωκαρδιογραφία

Η πανδημία που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός  (COVID-19)  πλήττει τους επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Οι καρδιολόγοι και οι ασχολούμενοι με την καρδιακή απεικόνιση, καλούνται να συμμετέχουν στην πρόκληση αυτής της πανδημίας, αφού είναι πλέον γνωστό ότι η νόσος  ή μάλλον το «σύνδρομο» COVID-19  προσβάλλει  και το μυοκάρδιο.  

Οι Εταιρείες Ηχωκαρδιογραφίας συνιστούν να διενεργείται διοισοφάγειος μελέτη (ΤΕΕ) με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας, και μόνο  όταν είναι απαραίτητη, λόγω υψηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού. Παρά την αναβολή των προγραμματισμένων  περιστατικών, υπάρχουν περιπτώσεις  που η ΤΕΕ μελέτη είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και την καθοδήγηση  της θεραπείας.

Κατά τη διοισοφάγειο μελέτη παράγονται αερολύματα και σταγονίδια με αποτέλεσμα ο εξεταστής να  διατρέχει υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και επακόλουθης μόλυνσης. Δυστυχώς ο ενδεδειγμένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας (PPE) δε διασφαλίζεται παντού, γι’ αυτό προτάθηκε ο σχεδιασμός μιας κινητής προστατευτικής ασπίδας προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της ΤΕΕ εξέτασης.

Η προστατευτική ασπίδα αποτελείται από δύο τμήματα  ακρυλικού γυαλιού (plexiglass) τοποθετημένα σε μεταλλικό σκελετό και συνδεόμενα μεταξύ τους  με δύο βίδες. Με αυτόν τον τρόπο, το ένα τμήμα μπορεί να μετακινείται κάθετα ενώ το ύψος  ρυθμίζεται  ξεχωριστά, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Οι κατασκευαστές για να εκτιμήσουν τις προστατευτικές ιδιότητες της κατασκευής  δημιούργησαν συνθήκες προσομοίωσης ΤΕΕ. Αρχικά προσομοίωσαν το  βήχα, χρησιμοποιώντας έναν ενδοτραχειακό σωλήνα συνδεδεμένο με  ψεκαστήρα πίεσης κρύου νερού. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας τοποθετήθηκε στο στόμα ενός μοντέλου δίπλα στον  διοισοφάγειο μορφομετατροπέα   και το νερό απελευθερώθηκε με πίεση 2 bar προς τον καθήμενο ή όρθιο εξεταστή. Τα σταγονίδια νερού απεικονίστηκαν ως μπλε κηλίδες με τη χρήση  υπέρυθρης κάμερας (VarioCam, InfraTec).

Όταν ο εξεταστής ήταν σε καθιστή θέση εντοπίσθηκαν σταγονίδια νερού στην πλάγια πλευρά της προστατευτικής γυάλινης ασπίδας, της μάσκας, του καλύμματος των μαλλιών, του αριστερού αντιβραχίου και του μηχανήματος υπερήχων. Με τον εξεταστή σε όρθια θέση η πιθανότητα επιμόλυνσης της κεφαλής του εξεταστή ήταν μικρότερη.  Η τοποθέτηση της κινητής προστατευτικής ασπίδας  μεταξύ του μοντέλου και του εξεταστή, συνοδεύτηκε από ανεύρεση σταγονιδίων μόνο στην ασπίδα  και στο αντιβράχιο  μπροστά από την ασπίδα, ενώ δεν ανιχνεύθηκε μολυσματικό υλικό επί της προστατευτικής μάσκας προσώπου.

Συμπεράσματα προσομοίωσης:

  1. Η πλάγια πλευρά του εξεταστή, πλησίον του ασθενούς, δεν προστατεύεται επαρκώς από τα συνήθη μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της ΤΕΕ μελέτης.
  2.  Η όρθια θέση του εξεταστή πρέπει να προτιμάται συγκριτικά με την καθιστή, γιατί συνοδεύεται από μικρότερη πιθανότητα μόλυνσης.  
  3. Αποτελεσματικότερη προστασία επιτεύχθηκε με τη χρήση  κινητής προστατευτικής ασπίδας.

Περιορισμοί προσομοίωσης:

Αναγνωρίζεται από τους κατασκευαστές ότι  η μέθοδος προσομοίωσης που εφάρμοσαν, αν και ρεαλιστική, οδήγησε σε υπερπαραγωγή σταγονιδίων σε σύγκριση με τα αερολύματα. Επίσης η μέθοδος ανίχνευσης που εφαρμόστηκε,  δεν μπόρεσε να εντοπίσει  μικρές ποσότητες αερολυμάτων.

Συμπερασματικά, η χρήση προστατευτικής ασπίδας από ακρυλικό γυαλί, αποτρέπει  την έκθεση σε αερολύματα και σταγονίδια κατά τη διάρκεια της διοισοφαγείου ηχωκαρδιογραφίας και παρέχει επιπλέον προστασία στον εξεταστή. Η προστατευτική κατασκευή είναι εύκολη, ευρηματική και πρέπει να λογίζεται σαν επιπρόσθετο μέτρο ατομικής  προστασίας κατά τη διοισοφάγειο  και ενδεχομένως κατά τη διαθωρακική υπερηχωκαρδιογραφία.

Βιβλιογραφία:

Use of a protective shield successfully prevents exposure to aerosols and droplets during transesophageal echocardiography

Gianmarco Balestra, Beat A. Kaufmann, Qian Zhou

DOI: https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.04.028

Journal of the American Society of Echocardiography

Accepted Date: 28 April 2020

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ποια είναι η νόσος από την οποία πάσχει ο ένας στους δέκα παγκοσμίως

Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας καταγράφει τις νεότερες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα σε ό,τι αφορά στις παθήσεις των νεφρών Με στόχο την ενίσχυση της...

Επεμβατική καρδιολογία: Διακαθετηριακές επεμβάσεις βαλβίδων – Μια ιατρική επανάσταση εν εξελίξει

Για τη διενέργεια πολύπλοκων μορφών διακαθετηριακών επεμβάσεων στις βαλβίδες της καρδιάς, μια εξελισσόμενη ιατρική επανάσταση, γράφουν δύο κορυφαίοι ειδικοί Η επεμβατική καρδιολογία επέφερε ριζικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της...

Εντολή μη ανάνηψης : Νομικά και ηθικά ζητήματα

Η εφαρμογή των εντολών DNR περιλαμβάνει την εξισορρόπηση του δικαιώματος αυτονομίας του ασθενούς με το καθήκον του επαγγελματία υγείας να διατηρήσει τη ζωή. Η έννοια...

Ετικέτες