Περιστατικό (6ο) Υπερηχοκαρδιογραφίας-Απάντηση

Αθλητής 16 ετών με φυσιολογικό ΗΚΓ , αρνητικό κληρονομικό και ατομικό αναμνηστικό ιστορικό προσέρχεται για προ αθλητικό έλεγχο! Θα του επιτρέπατε τον πρωταθλητισμό ?

  1. Ναι , γιατί έχει φυσιολογική λειτουργικότητα της ΑΚ
  2. Όχι , γιατί έχει ανεπάρκεια αορτής
  3. Όχι , γιατί έχει ανώμαλη έκφυση στεφανιαίας αρτηρίας
  4. Θα συνιστούσα Αξονική στεφανιογραφία

Η σωστή απάντηση είναι η ακόλουθη:

Ο εξεταζόμενος είχε στην αξονική στεφανιογραφία ανώμαλη έκφυση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρία από τον δεξιό κόλπο του Valsalva, χωρίς ενδοαρτηριακή ή Ενδομυοκαρδιακή πορεία . Του συνεστήθη η διακοπή του πρωταθλητισμού ! Υπεβλήθη σε δοκιμασία κόπωσης και δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία όπου ήταν αρνητικά για ισχαιμια και του επετράπησαν οι συνήθεις χαμηλής εως μέτριας έντασης αθλητικές δραστηριότητες.

 Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ένδειξη class Ι C για χειρουργείο αν είναι συμπτωματικός η έχει ενδειξεις ισχαιμίας στις δυναμικές δοκιμασίες  και class IIaB αν είναι Ασυμπτωματικός αλλά έχει υψηλού κινδύνου ανατομία . Η ανατομία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως μια ενδοτοιχωματική πορεία και ανωμαλίες στομίου έκφυσης  (στόμιο που μοιάζει με σχισμή, οξεία γωνία έκφυσης, στόμιο >1 cm πάνω από την Κολποσωληνώδη  συμβολή).

ICSurgery is recommended for AAOC in patients with typical angina symptoms who present with evidence of stress-induced myocardial ischemia in a matching territory or high-risk anatomy.*
IIaCSurgery should be considered in asymptomatic patients with AAOC (right or left) and evidence of myocardial ischemia.
IIaCSurgery should be considered in asymptomatic patients with AAOLCA and no evidence of myocardial ischemia but a high-risk anatomy.*

Οσον αφορά την συμμετοχη στις αθλητικές δραστηριότητες είναι ένδειξη IIb C  η συμμετοχη σε ανταγωνιστικά αθλήματα αν είναι Ασυμπτωματικός και χωρίς υψηλού κινδύνου ανατομία , μετα από συζήτηση και ενημέρωση του εξεταζόμενου

IaCWhen considering sports activities, evaluation with imaging tests to identify high-risk patterns and an exercise stress test to check for ischemia should be considered in individuals with AAOC.
IIb C In asymptomatic individuals with an anomalous coronary artery that does not course between the large vessels or does not have a slit-like orifice with reduced lumen or intramural course, competition may be considered after adequate counseling on the risks provided that there is an absence of inducible ischemia.

Abbreviation στην εικόνα:

LCA= Αριστερή στεφανιαία αρτηρία

LAD= Πρόσθιος κατιόντας

CMX= Περισπωμένη αρτηρία

RCA= Δεξιά  στεφανιαία αρτηρία

References

  1. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, Budts W, Chessa M, Diller GP, Lung B, Kluin J, Lang IM, Meijboom F, et al.; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC guidelines for the management of adult congenital heart disease.Eur Heart J. 2021; 42:563–645. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa554
  2. Gentile F, Castiglione V and Raffaele De Caterina Coronary Artery Anomalies Sep 2021https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055347. Circulation. 2021;144:983–996

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Πατριανάκος, Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ταμίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Η φροντίδα στο σπίτι και σε ελαφρά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση

Εξαιρετικά σημαντική είναι η θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον φροντίδας για τους βαριά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια, στην οποία προχωρά τώρα η Πολιτεία με το...

«Βηματοδότης» βελτιώνει την λειτουργία του εγκεφάλου στα θύματα σοβαρών ατυχημάτων

Τι αποτέλεσμα είχε στους πρώτους πέντε ασθενείς με τραυματική κάκωση εγκεφάλου στους οποίους εμφυτεύθηκε Μία πειραματική συσκευή σαν βηματοδότης, που εμφυτεύεται σε ασθενείς με τραυματική...

Νέα για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Πρόσφατα είχαμε θαυμάσια νέα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και των διεθνών συμφορών που έχουν...

Ετικέτες