Παράγοντες κινδύνου για σχετιζόμενο με COVID-19 ενδονοσοκομειακό θάνατο: Προκαταρτικά αποτελέσματα μεγάλης μελέτης από το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία)

Στις 7/5/2020 ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα medRxiv.org τα προκαταρτικά αποτελέσματα μιας μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης σειράς (cohort study) από την Αγγλία (E. Williamson και συν.) με αντικείμενο την επισήμανση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου για σχετιζόμενο με λοίμωξη COVID-19 ενδονοσοκομειακό θάνατο, στο γενικό πληθυσμό της χώρας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές αξιοποίησαν την πλατφόρμα OpenSAFELY (https://opensafely.org/), μια νέα πλατφόρμα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που δημιουργήθηκε με σκοπό την απάντηση καίριων ερωτημάτων που αφορούν την επιδημιολογία και τη θεραπεία της νόσου COVID-19 στην Αγγλία. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει τη δυνατότητα για μια ασφαλή διεπαφή λογισμικών, επιτρέποντας την αντιστοίχιση και σύνδεση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων ασθενών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας με στοιχεία των ιδίων ασθενών που είναι καταχωρημένα σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Μέσω της πλατφόρμας  OpenSAFELY συνελέγησαν και αναλύθηκαν συγκριτικά:

α) δεδομένα που αφορούν κλινικά χαρακτηριστικά 17.425.445 ασθενών (ανεξαρτήτως προσβολής από τον ιό SARS-CoV-2) από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας,

β) δεδομένα θανάτων από το σύστημα ειδοποίησης ασθενών σχετικά με την πανδημία COVID-19 (COVID-19 Patient Notification System – CPNS) και από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών  (Office for National Statistics – ONS).

            Ως περίοδος μελέτης ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 1/2/2020 –η επομένη της καταγραφής του 2ου επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στη χώρα- ως 25/4/2020, ενώ πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν ο ενδονοσοκομειακός θάνατος ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19.

            Από το σύνολο των 17.425.445 ασθενών που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη, εντοπίστηκαν  5683 νοσηλείες για λοίμωξη από COVID-19 με θανατηφόρο έκβαση, κατά την περίοδο της μελέτης.

Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση, ο κίνδυνος ενδονοσοκομειακού θανάτου από COVID-19 βρέθηκε να συσχετίζεται ισχυρότερα με το άρρεν φύλο (HR= 1,99, 95% CI: 1,88-2,10), την  ηλικία (60-70 έτη: HR= 2,09, 95% CI: 1,84-2,38, 70-80 έτη: HR=4,77, 95% CI: 4,23-5,38), την παρουσία μη ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη (HR=2,36,  95% CI: 2,18-2,56), το ιστορικό σοβαρού βρογχικού άσθματος (HR=1,25, 95% CI: 1,08-1,44), την παχυσαρκία και την παρουσία χρόνιας καρδιαγγειακής νόσου.

Επιπλέον, άτομα που ανήκουν στη μαύρη φυλή βρέθηκαν να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από COVID-19 σε σχέση με τους λευκούς ασθενείς, εύρημα που παρέμενε και μετά από διόρθωση ως προς τα λοιπά κλινικά χαρακτηριστικά (HR=1,71, 95% CI: 1,44-2,02). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και για τους ασθενείς ασιατικής καταγωγής (HR=1,62, 95% CI: 1.43- 1.82). Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τους συγγραφείς και στο χαμηλό κοινωνικό status, που βρέθηκε επίσης να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ενδονοσοκομειακό θάνατο από COVID-19.

            Τα ευρήματα της μελέτης, σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπογραμμίζουν την ορθότητα της εφαρμοσθείσας πολιτικής προστασίας των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνια νοσήματα υγείας, καθώς επιβεβαιώνουν ότι πράγματι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση / θάνατο επί προσβολής από τον ιό SARS-CoV-2.

Link άρθρου: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.06.20092999v1

Επιμέλεια-Συγγραφή: Ιωάννης Αναστασίου, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για την σκόνη: Ποιοι θα πρέπει να αποφύγουν να βγουν από το σπίτι

Τι αναφέρουν οι οδηγίες για την προστασία της υγείας των ασθενών και του γενικού πληθυσμού, από την σκόνη. Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν της τακτικής προβλεπόμενης...

Όλοι έχουμε Πνευμόνια! Πνευμονολόγο; Εκστρατεία ευαισθητοποίησης της ΕΠΕ με πρωταγωνιστές- έκπληξη

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «Τι κοινό έχουμε όλοι εμείς με έναν δύτη, έναν κλαρινετίστα, έναν αθλητή της άρσης βαρών και μια τηλεπαρουσιάστρια;» Μία, μεταξύ άλλων πιθανών απαντήσεων,...

Πόσο σχετίζεται η διατροφική πρόσληψη αλατιού με την εμφάνιση νεφρικής νόσου?

Η αυξημένη κατανάλωση αλατιού έχει συσχετισθεί με εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, εντούτοις, η συσχέτιση με την εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) δεν είναι γνωστή. Στην...

Ετικέτες