back to top

Πανδημία COVID-19: Καρδιαγγειακοί ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση

Καθώς βρισκόμαστε σε μια κομβική φάση της πανδημίας COVID-19 που, τους τελευταίους μήνες, δικαίως μονοπωλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο της ιατρικής κοινότητας, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, η προσπάθεια που καταβάλλεται για την προστασία πληθυσμιακών ομάδων με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από τον ιό SARS-CoV-2 είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καρδιαγγειακοί ασθενείς είναι σαφές ότι ανήκουν στις πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένο κίνδυνο για δυσμενή έκβαση σε περίπτωση προσβολής από ιογενείς ή/και βακτηριακές λοιμώξεις (ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες). Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί η καρδιαγγειακή νόσος περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων, τόσο ως προς την παθοφυσιολογία όσο και ως προς την πρόγνωση, και, κατά συνέπεια, η επίπτωση της εκάστοτε νοσολογικής οντότητας στον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών ή θανάτου λόγω προσβολής από παθογόνους ιούς ενδέχεται να ποικίλει σημαντικά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Η.Π.Α. (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), και κυρίως με βάσει τα δεδομένα που υπάρχουν από σειρές ασθενών από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στους αυξημένου κινδύνου ασθενείς για σοβαρή νόσηση από SARS-CoV-2 φαίνεται να περιλαμβάνονται οι ασθενείς με καρδιακή νόσο – χωρίς όμως να υπάρχουν δεδομένα ως προς την περαιτέρω διαστρωμάτωση του κινδύνου αυτού.

Διαβάστε περισσότερα:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html

Εν αναμονή περαιτέρω ενδείξεων, δόκιμη θα μπορούσε να θεωρηθεί η υιοθέτηση του ορισμού των ομάδων καρδιαγγεικών ασθενών υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από τους ιούς της γρίπης, ο οποίος, σύμφωνα με το cdc.gov, περιλαμβάνει –μη περιοριστικά- ασθενείς με:

Α) Συγγενείς καρδιοπάθειες

Β) Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Γ) Στεφανιαία νόσο – χωρίς περαιτέρω διαστρωμάτωση

Δ) Υπερτασική καρδιοπάθεια

Ε) Βαλβιδική καρδιακή νόσο

ΣΤ) Κλινικά σημαντική αρρυθμία, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής

Ζ) Ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Τόσο ο ορισμός αυτός, όσο και ο αντίκτυπός του στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τις ενδείξεις χορήγησης αντιιικής θεραπείας σε περίπτωση νόσησης –με την παρουσία καρδιαγγειακής νόσου πλην μεμονωμένης, ανεπίπλεκτης αρτηριακής υπέρτασης να αποτελεί μία από αυτές- σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε δεδομένα από κλινικές μελέτες που υποδεικνύουν σημαντική συσχέτιση της προσβολής από τον ιό της γρίπης με αυξημένη επίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως η μελέτη των Kwong και συν., 1 στην οποία οι ερευνητές διαπίστωσαν αύξηση του κινδύνου για οξύ στεφανιαίο επεισόδιο κατά 6 φορές κατά την 1η εβδομάδα μετά από επιβεβαιωμένη νόσηση από ιό της γρίπης.

Η βασιμότητα της προσέγγισης της διαστρωμάτωσης κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19 με γνώμονα τις ισχύουσες οδηγίες για τη γρίπη, φαίνεται να ενισχύεται αν ληφθούν υπόψιν τα δεδομένα από την πρόσφατη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine (NEJM) από τους Guan και συν. ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που νόσησαν από COVID-19.2 Ειδικότερα, στα σημαντικά υποκείμενα νοσήματα που βρέθηκαν να επηρεάζουν αρνητικά την κλινική πορεία των ασθενών αναφέρονται η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης ή στεφανιαίας νόσου, η αθηροσκλήρυνση των εγκεφαλικών αγγείων, ο καρκίνος και η χρόνια νεφρική νόσος, παθολογικές καταστάσεις που στο σύνολό τους περιλαμβάνονται και σε εκείνες που σηματοδοτούν δυσμενή έκβαση επί προσβολής από ιό της γρίπης.

Links:

https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm

https://www.cdc.gov/flu/highrisk/heartdisease.htm

https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/summary-clinicians.htm

Βιβλιογραφία:

  1. Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli ML, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Engl J Med 2018; 378:345-353
  2. Guan WJNi ZYHu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

Συγγραφείς: Κοχιαδάκης Γεώργιος, Πατριανάκος Αλέξανδρος

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τι πρέπει να προσέχει ο καρδιολογικός ασθενής το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι μία εποχή του χρόνου με όλο και πιο ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, που μπορούν να καταπονήσουν έναν υγιή οργανισμό, πόσο μάλλον έναν...

Βιταμίνη D: νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Βιταμίνη D: εκ του πιεστηρίου οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας Ενδοκρινολόγων συστήνουν λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D μόνο σε 2 κατηγορίες συνανθρώπων μας, στους έχοντες προδιαβήτη...

Το Paxlovid δεν αποτρέπει τη μόλυνση με CoViD

Ποια είναι τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης. Τον Μάιο, η παρασκευάστρια εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης φάσης II/III EPIC-PEP. Στη διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και...

Ετικέτες