Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων: Νέα Υπουργική απόφαση-Μείωση αμοιβών Καρδιολόγων

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. Γ2α/οικ.37824/20 (ΦΕΚ-2495 Β/23-6-20) :
Τροποποίηση της υπ΄ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1851)».
Με βάση αυτήν, 

1)Kαθορίζεται το ποσοστό αμοιβής των Καρδιολόγων που συμμετέχουν στη διενέργεια σπινθηρογραφημάτων μυοκαρδίου, ως συνεργαζόμενοι ιατροί στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής. Συγκεκριμένα αναφέρετε στο άρθρο 4, Παράγραφος 3,γ,ότι «Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, αποδίδεται σε αυτόν το 15% από το 55% που παρακρατείται από το Νοσοκομείο.»
Με λύπη  διαπιστώνεται ότι μειώνεται η αμοιβή των Καρδιολόγων που συμμετέχουν στην εξέταση (εξετάζουν κλινικά τον ασθενή και διενεργούν την δοκιμασία κόπωσης) και έχουν και την ιατρική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάματα. Επισημαίνεται δε, ότι η αμοιβή του Καρδιολόγου ανά πράξη είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του Τεχνολόγου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περίπου στα ίδια επίπεδα με του Ακτινοφυσικού! Το γεγονός αυτό ήδη έχει προκαλέσει την δυσλειτουργία των Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς οι Καρδιολόγοι αποφάσισαν να απέχουν από την διενέργεια των
σπινθηρογραφημάτων μυοκαρδίου.
2)Όσον αφορά τα υπερηχογραφήματα η προηγούμενη ΚΥΑ ανέφερε ότι: « Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί συνεργασία δύο (2)ειδικοτήτων, ο συνεργαζόμενος ιατρός λαμβάνει το 10% ανά πράξη, σε διαφορετική περίπτωση αποδίδεται ισομερώς στους λοιπούς γιατρούς και στο λοιπό επιστημονικό προσωπικό που συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του εργαστηρίου ή του τμήματος».
Στην πρόσφατη ΚΥΑ έχει απαλείφει πλήρως η δυνατότητα να διενεργούν μαζί μια πράξη, δύο γιατροί της ίδιας ειδικότητας. Γεγονός που θα προκαλέσει δυσλειτουργία ειδικά κατά την εκτέλεση συμπλοκών καρδιολογικών απεικονιστικών πράξεων.

3) Mειώνεται 25% η αμοιβή των  καρδιολόγων που κανουν επεμβατικες πράξεις .Κι αυτό γιατι σύμφωνα με τη πρόσφατη ΚΥΑ το ποσοστο του αναισθησιολογου μεταφερεται στο Νοσοκομειο εν αντιθεσει με την ΚΥΑ του 2010 που αυτο μεταφερόταν στον πρώτο χειρουργό η άλλο επεμβατικό ιατρό.

Θεωρείται ότι με την συγκεκριμένη απόφαση  προκαλείτε δυσλειτουργία στα τμήματα
Υπερηχοκαρδιογραφίας των Νοσοκομείων και υποβαθμίζεται ανεξήγητα ο ρόλος του Καρδιολόγου που συνεπικουρεί τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής ενώ μειώνεται ουσιαστικά η αμοιβη των επεμβατικών καρδιολόγων
Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την διόρθωση των συγκεκριμένων παραγράφων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε δύο καρδιολόγους να διενεργούν μαζί απεικονιστικές πράξεις και η αμοιβή των Καρδιολόγων να επανέλθει στα
μέχρι πρότινος επίπεδα.


Επιμέλεια-Συγγραφή:Γιώργος Κοχιαδάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Γ.Γραμματέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

1ο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας – ICE 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο ICE στο Ηράκλειο  Κρήτης, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Atlantis. Το...

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Στην τελική φάση προετοιμασίας πρωτοκόλλου για τη δωρεά σώματος

Ενδείξεις για αύξηση των δωρητών σώματος ύστερα από το παράδειγμα του Κώστα Καζάκου Η λατινική ρήση «Mortui vivos docent» που σημαίνει «Οι νεκροί διδάσκουν τους...

Χορήγηση Paxlovid σε περιστατικά Covid-19: Mικρότερη πιθανότητα νοσηλείας κατά 51%

Το Paxlovid παρέχει προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων που σχετίζονται με την COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανοσία που παρέχεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με μελέτη. Η εν λόγω...

Ετικέτες