back to top

Όλες οι ρυθμίσεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου των ιατρών του ΕΣΥ

Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Αίτηση ανά εξάμηνο θα μπορούν να κάνουν ιατροί και οδοντίατροι, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, οι ιατροί που υπηρετούν σε γενικά νοσοκομεία, κέντρα Υγείας και στο ΓΝ Παπαγεωργίου θα μπορούν εκτός τακτικού ωραρίου και εφημεριών να ασκούν ιδιωτικό έργο. Αφού λάβουν σχετική άδεια, οι ιατροί οφείλουν να αναλάβουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το διάστημα απασχόλησής τους.

Αναλυτικά, οι γιατροί θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και με συμβόλαιο ή ως εμπειρογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύει ακόμη και για θέματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή εποπτείας επαγγελματιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, εντάσσεται και η οργάνωση διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, η συγγραφή επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτική εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε μισθωτή εργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εκτός των προσωπικών ιατρών του ΕΣΥ.

Η διαδικασία της αίτησης άδειας:

Την σχετική άδεια οι ιατροί θα πρέπει να έχουν λάβει από τον διοικητή του νοσοκομείου ή τον διοικητή της ΥΠΕ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και του Μαΐου και αφορούν το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και το δεύτερο αντίστοιχα. Κατά την αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τι είδους είναι η απασχόληση και που θα ασκηθεί. Για την πρώτη εφαρμογή οι ιατροί θα μπορούν να κάνουν αίτηση κατά τις 20 πρώτες ημέρες από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και θα αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Οι διοικήσεις θα εξετάζουν την αίτηση και θα πρέπει να δικαιολογούν θετική και αρνητική απάντηση. Οι διοικήσεις θα πρέπει να δημιουργούν φάκελο για κάθε αιτούμενο και να διατηρούν αρχείο. Σημειώνεται ότη η διοίκηση των νοσοκομείων ή των ΥΠΕ έχει ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων . Άξιο λόγου είναι πως υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της άδειας.

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας:Η μη άσκηση κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου ή ΚΥ και κάθε διασυνδεόμενη με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή με ασθενείς που βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου.

Να μην προκαλούνται εμπόδια στην λειτουργία του νοσοκομείου και των εφημεριών. Για αυτό πριν την χορήγηση άδειας ζητάται η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της μονάδας, αλλά δεν είναι δεσμευτική.

Να μην προκαλούνται προβλήματα στην διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων, στις ιατρικές επισκέψεις, σε διαγνωστικές επεμβατικές πράξεις και εξετάσεις κατά το εξάμηνο πριν την αίτηση. Συγκεκριμένα, για τους παθολόγους εξετάζεται ο αριθμός των τακτικών ιατρείων ενώ για τους χειρουργούς η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής, για τους ιατρούς του εργαστηριακό τομέα το σύνολο των πράξεων του τμήματος.

Ακόμη, ο αιτούμενος της άδειας δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε άλλη μορφή άδειας πέρα της κανονικής, ούτε σε καθεστώς αργίας ή αναστολής άσκησης καθηκόντων.

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση των δεικτών παραγωγικότητας των κλινικών και των τμημάτων του νοσοκομείου και εν γένει της υγειονομικής μονάδας σε προηγούμενα ποσοστά, με απόκλιση μόνο έως 10%. Η διοίκηση του νοσοκομείου και των ΥΠΕ οφείλουν να παρακολουθούν αυτούς τους δείκτες.

Πηγή: https://medispin.blogspot.com/2024/07/blog-post_38.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Διαβήτης: Νέο προϊόν για συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο στην Ελλάδα

 Νέο προϊόν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για τον διαβήτη από την DexCom και τηνHemoglobe. Στόχος είναι η συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο (CGM) για άτομα με διαβήτη. Το...

Ποιά είναι η συσχέτιση των αυτοάνοσων νοσημάτων με την αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αρτηριών και την εμφάνιση οξέων καρδιαγγειακών επεισοδίων?

Ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα (ΑΝ) σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο χωρίς να έχει αποσαφηνισθεί ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η σχέση ανάμεσα στα...

Πολλαπλά τα οφέλη της αυτοφροντίδας για το ΕΣΥ και τους πολίτες

 Ιάκωβος Μιχαλίτσης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ): «Αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού ως συμβούλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναμένεται να ενισχυθεί...

Ετικέτες