Οι ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων εντός έτους από τη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση: αποτελέσματα από τη μελέτη PROMETHEUS

Σε αυτήν την πολυκεντρική προοπτική μελέτη, συγκρίθηκε η χρήση της πρασουγρέλης έναντι της κλοπιδογρέλης σε 16.065 ασθενείς με  οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που υπεβλήθησαν σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (percutaneous coronary intervention-PCI). Υψηλού θρομβωτικού κινδύνου θεωρήθηκαν οι ασθενείς βάσει των κλινικών και επεμβατικών χαρακτηριστικών τους όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο περιελάμβανε: μείζονα ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα (MACE), θάνατο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μη προγραμματισμένη επαναγγείωση στο 1 έτος. Χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου εμφάνιζαν 4.293 ασθενείς (26,7%), ενώ 11.772 (73,3%) θεωρήθηκαν  χαμηλού έως μέτριου θρομβωτικού κινδύνου. Οι ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου εμφάνισαν συχνότερα MACE (23,3 έναντι 13,6%, HR: 1,85, 95% CI: 1,71-2,00, P<0,001). Η χορήγηση πρασουγρέλης συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο MACE και θανάτου σε ασθενείς χαμηλού έως και μέτριου κινδύνου (adjHR 0,75, 95% CI: 0,64-0,88) ωστόσο συνταγογραφήθηκε σε ασθενείς με λιγότερες συννοσηρότητες και παράγοντες κινδύνου. Συμπερασματικά, οι ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου, όπως αυτός ορίζεται από τις κατευθυντήριες συστάσεις της ESC NSTE-ACS του 2020, εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων εντός έτους μετά τη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση.

Άρθρο: Thrombotic risk in patients with acute coronary syndromes discharged on prasugrel or clopidogrel: results from the PROMETHEUS study 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37459570/

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό

Τι δείχνει αναδρομική μελέτη κοόρτης στο Νότιγχαμ με επικεφαλή Έλληνα επιστήμονα. Οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με  αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικής θνησιμότητας για περίπου ένα έτος μετά...

Τα λιποκύτταρα βοηθούν στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων νεύρων

Ερευνητές στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Λειψίας ανακάλυψαν ότι τα κύτταρα Schwann λαμβάνουν κρίσιμη υποστήριξη για την αποκατάσταση των νεύρων από τον λιπώδη...

Η χορήγηση πιταβαστατίνης σε ασθενείς με HIV οδηγεί σε χαμηλότερο κίνδυνο μείζονος ανεπιθύμητου καρδιαγγειακού επεισοδίου

Σε αυτήν τη μελέτη φάσης ΙΙΙ, 7.769 συμμετέχοντες με HIV υπό αντιρετροϊκή αγωγή με χαμηλό έως μέτριο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν πιταβαστατίνη...

Ετικέτες