Μονοθεραπεία ριβαροξαμπάνης σε κολπική μαρμαρυγή και σταθερή στεφανιαία νόσο σε όλες τις κατηγορίες του Δείκτη Μάζας Σώματος

Σε αυτή τη μελέτη, 2.054 ασθενείς (διάμεση ηλικία 75,0 ετών) κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις υποομάδες: μειωμένο βάρος (δείκτης μάζας σώματος ΔΜΣ <18,5 kg/m2), φυσιολογικό βάρος (ΔΜΣ από 18,5 έως <25 kg/m2), υπέρβαροι (ΔΜΣ από 25 έως <30 kg/m2) και παχυσαρκία (ΔΜΣ ≥30 kg/m2). Η αποτελεσματικότητα (ένας συνδυασμός από: θάνατος από όλες τις αιτίες, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη που απαιτεί επαναγγείωση, οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή) και η ασφάλεια (μείζονα αιμορραγία που ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της ISTH) συγκρίθηκαν μεταξύ της μονοθεραπείας με ριβαροξαμπάνη και της συνδυαστικής θεραπείας (ριβαροξαμπάνη και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή) στις επιμέρους κατηγορίες σωματικού βάρους. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση στη συσχέτιση μεταξύ των κατηγοριών ΔΜΣ και της επίδρασης της μονοθεραπείας για την αποτελεσματικότητα (p=0,83) και την ασφάλεια (p=0,07), αν και η μονοθεραπεία ήταν ανώτερη από τη συνδυαστική θεραπεία για την αποτελεσματικότητα σε άτομα με φυσιολογικό βάρος (αναλογία κινδύνου [HR]: 0,64) και ασφάλεια σε υπέρβαρα άτομα (HR: 0,25), ενώ στατιστικώς σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στις άλλες κατηγορίες ΔΜΣ. Συμπερασματικά, η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη είχε παρόμοια επίδραση στην πρόγνωση σε όλες τις κατηγορίες ΔΜΣ σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σταθερή στεφανιαία νόσο.

Άρθρο:

Rivaroxaban Monotherapy in Atrial Fibrillation and Stable Coronary Artery Disease Across Body Mass Index Categories https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2022.08.004?utm_medium=email_newsletter&utm_source=jaccjournals&utm_

campaign=jaccfamily_esc22&utm_content=20220827

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, όλες οι υποομάδες του CHA2DS2-VASc 1 συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής θρομβοεμβολής σε σύγκριση με ασθενείς με CHA2DS2-VASc...

Σε αυτήν τη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 64.141 ασθενείς χωρίς από του στόματος αντιπηκτική αγωγή από το National Patient Registry και το Prescription Registry της...

Πράγματα που καλύτερα να μην κάνετε αν είστε ανοσοκατεσταλμένοι

Για να προστατευτείτε από ασθένειες όταν το ανοσοποιητικό σας είναι επιβαρυμένο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε. Όταν είστε ανοσοκατεσταλμένοι, το ανοσοποιητικό σας σύστημα...

Το 2024 ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας

Φάρμακα με δράση σε υποδοχείς ορμονών (GLP-1 και  GIP) που διεγείρονται από την τροφή, υπάρχουν σε όλο το σώμα και έχουν νευρο- καρδιο –...

Ετικέτες