Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ιατρείου: ορθή προσέγγιση και σφάλματα

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στο ιατρείο αποτελεί τη βάση όλων των κατευθυντήριων οδηγιών για την αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και τον ακρογωνιαίο λίθο της καθημερινής κλινικής πρακτικής μας. Επιπλέον η μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο ήταν αυτή στην οποία βασίσθηκαν όλες σχεδόν οι μεγάλες μελέτες, είναι η πιο καλά μελετημένη όσον αφορά την προγνωστική σημασία της αλλά και την έκβαση των ασθενών. Η μέτρηση της ΑΠ είναι μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία, ωστόσο υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που εάν δεν τηρηθούν μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και λανθασμένη θεραπεία.

Ενας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η χρήση αξιόπιστου πιεσόμετρου, το οποίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο με βάση ένα από τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα (USA AΑMI Protocol, British Hypertension Society Protocol, European Society of Hypertension International Protocol). Ακολούθως, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αρχικά η ΑΠ θα πρέπει να μετράται και από τους δύο βραχίονες. Μια σταθερή διαφορά ΑΠ ανάμεσα στα άνω άκρα >15mmHg σχετίζεται πιθανώς με αγγειακή νόσο.

Σε ασθενείς ηλικιωμένους, διαβηικούς ή σε αυτούς που υποψιαζόμαστε ορθοστατική υπόταση πρέπει να μετράται η ΑΠ 1 και 3 λεπτά μετά την έγερση. Ορθοστατική υπόταση όταν στα 3 λεπτά έχουμε πτώση ΑΠ τουλάχιστον 20 mmHg για τη συστολική ΑΠ και 10mmHg για τη διαστολική ΑΠ. Πάντα επίσης πρέπει να καταγράφεται και αρτηριακή συχνότητα διότι έχει προγνωστική σημασία.

Για την μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο με ορθό τρόπο πρέπει πάντα ο ασθενης να είναι σε ηρεμία μετά από 5 λεπτά ανάπαυσης. Πρέπει να παίρνονται 3 τουλάχιστον μετρήσεις με 1-2 λεπτά διαφορά μεταξύ και να λαμβάνεται υπόψην ο μέσος όρος των δύο τελευταίων. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο μέγεθος της περιχειρίδας η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για το μέγεθος του βραχίονα του ασθενούς αλλιώς η μέτρηση της ΑΠ είναι λανθασμένη.

Τελευταία και μετά τη μελέτη SPRINT άρχισε να έχει θέση και η μέτρηση της ΑΠ με τον άρρωστο μόνο του χωρίς την παρουσία ιατρικού ή παραϊατρικού προσωπικού σε ειδικό χώρο με ειδικό αυτοματοποιημένο πιεσόμετρο. Φαίνεται ότι η ΑΠ που παίρνεται με αυτό τον τρόπο διαφέρει από τον συμβατικό τρόπο 5-15 mmHg.

Μαρία Μαρκέτου, Διευθ. ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΥΓΕΙΑ: Η τεχνολογική επανάσταση της τομογραφίας PET/CT στη διάγνωση και διαχείριση των κακοηθειών

Ο συνδυασμός της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων και της Υπολογιστικής Τομογραφίας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ φέρνει επανάσταση στη διάγνωση και τη διαχείριση των κακοηθειών -...

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνες του αίματος που μπορούν να προειδοποιήσουν για καρκίνο χρόνια πριν από τη διάγνωση

Πρωτεΐνες στο αίμα που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για καρκίνο περισσότερα από επτά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του ανακάλυψαν ερευνητές σε...

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης – Η υπέρταση ευθύνεται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους παγκοσμίως

Η υπέρταση παραμένει ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους διεθνώς. Είναι η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες και...

Ετικέτες