Μελέτη GUIDE HF: Αιμοδυναμικά καθοδηγούμενη θεραπεία σε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ και IV

H καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας λόγω της αυξημένης θνητότητας και των τεράστιων κοινωνικό οικονομικών επιπτώσεων. Η διαχείριση των ασθενών με ΚΑ περιλαμβάνει εκτός από την βέλτιστη θεραπεία ,την έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής απορρύθμισης για την αποφυγή των επανανοσηλειών. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ο ρόλος της αιμοδυναμικά καθοδηγούμενης θεραπείας στην συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) με τα αποτελέσματα της μελέτης ESCAPE (RHC guided) (Jama 2005) να μην είναι ενθαρρυντικά. Μετανάλυση της ίδιας μελέτης έδειξε ότι η παραμονή υψηλών πιέσεων πλήρωσης παρά τη θεραπεία σχετίζεται με κλινικά συμβάματα και χειρότερη πρόγνωση των ασθενών. Στη μελέτη CHAMPION (Journal of cardiac failure 2011) που ακολούθησε εγκαταλείφθηκε η αιματηρή καταγραφή της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία και εμφυτεύθηκε διαδερμικά ασύρματη συσκευή συνεχούς καταγραφής της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία(W-IHM).Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση κατά 37% των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς   με λειτουργικό στάδιο κατά NYHA III σχέση με την ομάδα ελέγχου και απουσία επιπλοκών από τη συσκευή.

Το 2014 μια νέα συσκευή καταγραφής (cardio MEMS) έλαβε έγκριση από τον FDA για ασθενείς λειτουργικού   σταδίου   κατά   NYHA   III.   Πρόκειται   για   εμφυτεύσιμη ασύρματη συσκευή η οποία εμφυτεύεται στο άπω τμήμα του αριστερού κλάδου της πνευμονικής αρτηρίας και έχει την δυνατότητα καταγραφής των κυματομορφών της μέσης, διαστολικής και συστολικής πίεσης στην πνευμονική αρτηρία καθώς και της καρδιακής συχνότητας. Aποτελεί σημαντικό εργαλείο για το monitoring και διαχείριση των ασθενών και έλαβε ένδειξη IIb στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της καρδιακής ανεπάρκειας το 2016.

Καμία από τις μελέτες ωστόσο δεν συμπεριέλαβε ασθενείς με λειτουργικό στάδιο II και IV και ο λόγος είναι ότι στην πρώτη κατηγορία οι νοσηλείες είναι σπάνιες και στη δεύτερη οι νοσηλείες είναι πολύ συχνές παρά τη μέγιστη ανεκτή φαρμακευτική θεραπεία.

Η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο LANCET , GUIDE HF ,σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει το όφελος της αιμοδυναμικά καθοδηγούμενης θεραπείας σε ασθενείς λειτουργικού σταδίου II κ IV.Συμπεριέλαβε 1000 ασθενείς λειτουργικού σταδίου II-IV και /ή μια νοσηλεία το προηγούμενο έτος ή αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων εντός 30 ημερών προ της εισαγωγικής περιόδου στη μελέτη χωρίς πρόσφατη νοσηλεία για ΚΑ. Σε όλους τους ασθενείς εμφυτεύθηκαν συσκευές cardio MEMS και τυχαιοποιήθηκαν 1:1 για την αιμοδυναμικά καθοδηγούμενη διαχείριση ή τη συνήθη θεραπεία της ομάδας ελέγχου.

Μέσος χρόνος παρακολούθησης στη μελέτη ήταν 11,7 μήνες και το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν οι νοσηλείες για ΚΑ πέραν των 24 ωρών, η επείγουσα ιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση με ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων και η θνητότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία covid 19 όπως συνέβη και σε άλλες μελέτες όπως η AFFIRM HF. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ενώ παρουσίασε ελάττωση στη ομάδα θεραπείας κατά 12% δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (hazard ratio [HR] 0.88; 95% confidence interval [CI] 0.74–1.05; p=0.16 ). Αντιθέτως μεγαλύτερη και στατιστικώς σημαντική μείωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου εμφάνισαν οι αναλύσεις στην περίοδο πριν την πανδημία (HR 0.81; CI 0.66–1.00; p=0.0489). Όσον αφορά τις νοσηλείες για ΚΑ στην προ covid 19 περίοδο εμφάνισαν μείωση κατά 28% (p=0.072),αντίστοιχα δεδομένα με εκείνα της μελέτης CHAMPION.

H αιμοδυναμικά καθοδηγούμενη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας δεν έδειξε όφελος στη μείωση της θνητότητας αλλά κυρίως στη μείωση των νοσηλειών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου στην περίοδο πριν την πανδημία. Με βάση τα δεδομένα της μελέτης έχει όφελος η εφαρμογή της αιμοδυναμικής

καταγραφής στους ασθενείς με λειτουργικό στάδιο κατά NYHA II , NYHA II και III με αυξημένες τιμές νατριουρητικών πεπτιδίων χωρίς προηγηθείσα νοσηλεία ενώ στους ασθενείς λειτουργικού σταδίου NYHA IV δεν έδειξε παρόμοιο όφελος, ωστόσο τα δεδομένα για τέτοιους ασθενείς δεν είναι επαρκή λόγω του μικρού αριθμού που συμπεριλήφθηκε στη μελέτη.

Επιμέλεια: Ιωάννης Σταμουλόπουλος, Καρδιολόγος, ΚΥ Νοσοκομείου Αλεξάνδρα

Πηγή: https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1443

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, όλες οι υποομάδες του CHA2DS2-VASc 1 συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής θρομβοεμβολής σε σύγκριση με ασθενείς με CHA2DS2-VASc...

Σε αυτήν τη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 64.141 ασθενείς χωρίς από του στόματος αντιπηκτική αγωγή από το National Patient Registry και το Prescription Registry της...

Πράγματα που καλύτερα να μην κάνετε αν είστε ανοσοκατεσταλμένοι

Για να προστατευτείτε από ασθένειες όταν το ανοσοποιητικό σας είναι επιβαρυμένο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε. Όταν είστε ανοσοκατεσταλμένοι, το ανοσοποιητικό σας σύστημα...

Το 2024 ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας

Φάρμακα με δράση σε υποδοχείς ορμονών (GLP-1 και  GIP) που διεγείρονται από την τροφή, υπάρχουν σε όλο το σώμα και έχουν νευρο- καρδιο –...

Ετικέτες