Μελέτη AXADIA-AFNET 8: Σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή το apixaban δεν διέφερε ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (φαινπροκουμόνη)

Στη μελέτη AXADIA AFNET 8, μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, με τυφλή αξιολόγηση της έκβασης μελέτη, 97 χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (30% γυναίκες, μέση ηλικία 75 ετών, μέση βαθμολογία CHA2DS2-VASc 4,5) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε apixaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως (48 ασθενείς) είτε ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (vitamin K antagonist -VKA) φαινπροκουμόνη με στόχο INR 2.0-3.0 (49 ασθενείς). Η πρωτογενής έκβαση ασφάλειας περιελάμβανε: ένα συμβάν μείζονος αιμορραγίας, κλινικά σημαντικής μη μείζονος αιμορραγίας ή θανάτου από κάθε αιτία. Η κύρια έκβαση αποτελεσματικότητας περιελάμβανε τα εξής το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατο από κάθε αιτία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και/ή πνευμονική εμβολή. Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 429 ημέρες έναντι 506 ημερών αντίστοιχα. Το σύνθετο πρωτογενές καταληκτικό σημείο ασφάλειας παρατηρήθηκε σε 22 ασθενείς που έλαβαν apixaban (45,8%) και σε 25 ασθενείς (51,0%) που έλαβαν VKA (HR 0,93, 95% CI 0,53-1,65, P(non inferiority)=0,157. Το καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκε σε 10 ασθενείς (20,8%) που έλαβαν apixaban και σε 15 ασθενείς (30,6%) που έλαβαν VKA (p=0,51, log rank) . Συμπερασματικά, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μεταξύ apixaban και φαινπροκουμόνης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή  και παρακολούθηση ≥1 έτους. Ακόμη και με από του στόματος αντιπηκτική αγωγή, οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων και επομένως απαιτούνται μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αντιπηκτικού σχήματος για αυτούς.

Άρθρο: (A Randomized Controlled Trial Comparing Apixaban to the Vitamin K-antagonist Phenprocoumon in Patients on Chronic Hemodialysis: The AXADIA-AFNET 8 study https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062779)

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Οι καρδιακές προσβολές συνδέονται με ταχύτερη γνωστική έκπτωση με την πάροδο των ετών

Η πρόληψη των καρδιακών προσβολών μπορεί να είναι μια στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ένας ερευνητής...

Νοσοκομεία: Ξεκινούν συνεργασίες με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πώς θα γίνει η συνεργασία του ΕΣΥ με τους ιδιώτες μετά τις δεύτερες κάλπες Ξεκινούν μετά τις εκλογές οι συνεργασίες των νοσοκομείων με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές. Ήδη το σχέδιο...

Αντίσταση στην Ινσουλίνη: 8 κοινά προβλήματα που δημιουργεί

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες νόσου παγκοσμίως. Πολλά άτομα έχουν τη συγκεκριμένη μεταβολική διαταραχή και δεν το γνωρίζουν. Πολλοί...

Ετικέτες