back to top

Με τι σχετίζεται ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στην ασυμπτωματική στένωση της αορτικής βαλβίδας;

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι μια εξελισσόμενη νόσος που προσβάλλει περίπου το 3% των ενηλίκων ≥75 ετών στο δυτικό κόσμο, ενώ ο επιπολασμός της αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με τη γήρανση του πληθυσμού.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (SCD) αποτελεί πάντα ένα σημαντικό ζήτημα, με αναφερόμενη επίπτωση από 0,3% / έτος έως 3,1% / έτος, ποσοστά σχετιζόμενα πιθανώς με τη σοβαρότητα της AS καθώς και μια ποικιλία παραγόντων μη σχετιζόμενων με τη βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένων του εμφράγματος του μυοκαρδίου (MI) και της αιμοκάθαρσης

Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση των δεδομένων από τη μελέτη Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) με σκοπό να εκτιμηθεί η συχνότητα και οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου αιφνιδίου καρδιακού θανάτου (SCD) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας.

Από τους 1873 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη SEAS,  οι 1849 (99%) είχαν  ήπια έως μέτρια AS (Vmax= 2,5-4,0 m/s) και ελήφθηκαν υπόψιν τόσο τα ηχοκαρδιογραφικά όσο και τα κλινικά δεδομένα. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας αξιολογήθηκαν κατά τη στιγμή της επέμβασης.

Κατά την παρακολούθηση 46,1 ± 14,6 μηνών, SCD συνέβη σε 27 ασυμπτωματικούς ασθενείς (1,5%) μετά από περίοδο 28,3 ± 16,6 μηνών.Το ετήσιο ποσοστό ήταν 0,39% / έτος. Η τελευταία ηχοκαρδιογραφική μελέτη προ του αιφνιδίου θανάτου, έδειξε ήπια έως μέτρια στένωση σε 22 ασθενείς  και σοβαρή στένωση (Vmax>4m/s) σε 5 ασθενείς. Το ετήσιο ποσοστό SCD μετά τη διάγνωση της σοβαρής στένωσης ήταν 0,60% / έτος ενώ οι ασθενείς χωρίς σοβαρή στένωση εμφάνισαν ποσοστό  0,46% / έτος (p = 0,79). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε πολύ σοβαρή στένωση (Vmax > 5,0 m / s) κατά την παρακολούθηση.

Οι ασθενείς που υπέστησαν SCD ήταν μεγαλύτερης ηλικίας (p = 0,01), είχαν υψηλότερο δείκτη μάζας αριστερής κοιλίας (LVMI, p = 0,001) και χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI, p = 0,02) σε σύγκριση με τους λοιπούς ασθενείς.

Η Cox regression ανάλυση κατέδειξε την ηλικία (HR 1,06, 95% CI 1,01 έως 1,11 ανά έτος, p = 0,02), την αυξημένη LVMI (HR 1,20, 95% CI 1,10 έως 1,32 ανά 10 g / m2, p <0,001) και το χαμηλότερο BMI (HR 0,87, 95% CI 0,79 έως 0,97 ανά kg /m2, p = 0,01) ως ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για αιφνίδιο SCD.

Συμπερασματικά, ο SCD σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με ήπια έως μέτρια AS είναι σπάνιος και έχει ισχυρή συσχέτιση με την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας αλλά όχι με τη σοβαρότητα της στένωσης.

Τι ήταν ήδη γνωστό σε αυτό το θέμα;

► Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (SCD) αποτελεί μείζον πρόβλημα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας,  με επίπτωση έως και 3% / έτος. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η αορτική στένωση θέτει σε επιπλέον κίνδυνο τους ασθενείς, από παράγοντες μη σχετιζόμενους με τη βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου.

Τι νέο προσθέτει αυτή η μελέτη;

► Η τρέχουσα μελέτη καταδεικνύει ότι ο SCD είναι σπάνιος (0,4% / ασθενών ετησίως) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με ήπια έως μέτρια AS που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου μη σχετιζόμενους με τη βαλβίδα. Ομοίως, οι ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρή στένωση κατά την παρακολούθηση έχουν χαμηλό κίνδυνο SCD (0,6% / ασθενής-έτος).

Ποια είναι η συμβολή στην κλινική πράξη;

► Ο κίνδυνος αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με AS είναι χαμηλός και δεν σχετίζεται στενά με τη σοβαρότητα της στένωσης (εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με πολύ σοβαρή στένωση). Οι επεμβάσεις στη βαλβίδα δεν αρκούν για να μειώσουν τα ποσοστά του αιφνιδίου θανάτου και θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι  παράγοντες κινδύνου προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση SCD. 

Βιβλιογραφία:

HEART

Sudden cardiac death in asymptomatic patients with aortic stenosis

Jan Minners, Anne Rossebo, John B Chambers et al. (2020-07-31)

10.1136/heartjnl-2019-316493

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Εκστρατεία ενημέρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

https://youtu.be/fY_nBIoI1ww Σε απλές, καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη άσκησης εστιάζει το...

Εθνικές δράσεις για τον Καρκίνο – Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και πώς η Ελλάδα μπορεί να τους αξιοποιήσει

Συνεντεύξεις με 12 ειδικούς του χώρου της υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, επιστημονικών εταιρειών, ιατρών, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών, κ.α., ανέδειξαν τις προτεραιότητες στη...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.7.2024- ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Οι BEATLES στην Αράχοβα το 1967 Α βρε Στέφανε δεν πέρασαν από Πωγώνι μεριά  να ακούσουν Jazz  από τους  Xαλκιάδες Οι γείτονες είναι πιο προηγμένοι από...

Ετικέτες