Κύρια ηχoκαρδιογραφικά ευρήματα σε ασθενείς με Covid-19. Νεότερα δεδομένα.

Τα δεδομένα σχετικά με τις καρδιακές εκδηλώσεις της νόσου  Covid-19 είναι λιγοστά και αθροίζονται προοδευτικά. Η παρακάτω μελέτη που δημοσιεύθηκε προσφάτως στο Circulation, αναφέρεται σε μια συστηματική  ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση ασθενών νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη Covid-19.

Μέθοδος: 100 ασθενείς  που διαγνώστηκαν με λοίμωξη COVID-19, υποβλήθηκαν σε πλήρη ηχοκαρδιογραφική μελέτη εντός 24 ωρών από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Εκτιμήθηκε η συστολική και διαστολική λειτουργικότητα της αριστερής (LV) και της δεξιάς κοιλίας (RV), η λειτουργία των βαλβίδων και επιπροσθέτως διενεργήθηκε υπερηχογράφημα πνευμόνων. Επανάληψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε μόνο σε όσους ασθενείς παρουσίασαν κλινική επιδείνωση.

Αποτελέσματα: Τριάντα δύο ασθενείς (32%) είχαν φυσιολογικό ηχοκαρδιογράφημα κατά την εισαγωγή. Το πιο συχνό παθολογικό ηχοκαρδιογραφικό εύρημα ήταν η διάταση και η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας (39% των ασθενών), ακολουθούμενη από τη διαστολική δυσλειτουργία (16%) και τη συστολική δυσλειτουργία (10%) της αρ. κοιλίας.

Οι ασθενείς με αυξημένη τροπονίνη (20%)  και επιβαρυμένη κλινική κατάσταση, δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στη συστολική λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας, συγκρινόμενοι με τους ασθενείς χωρίς αυξημένη τροπονίνη και καλύτερη κλινική κατάσταση. Οι ασθενείς με τροπονιναιμία και επιβαρυμένη κλινική κατάσταση είχαν κατά βάση επηρεασμένη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας.

Κλινική επιδείνωση εμφανίστηκε στο 20% των ασθενών. Σε αυτούς τους ασθενείς, το πιο συχνό ηχοκαρδιογραφικό εύρημα  κατά την παρακολούθηση, ήταν η επιδείνωση της λειτουργίας της RV (12 ασθενείς), ακολουθούμενη από τη συστολική και διαστολική δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας (σε 5 ασθενείς). Θρόμβωση της μηριαίας φλέβας (DVT) διαγνώστηκε σε 5 από 12 ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Συμπεράσματα:

Στη νόσο  Covid-19, η συστολική  λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας διατηρείται στην πλειονότητα των ασθενών, ενώ η διαστολική λειτουργία της αρ. κοιλίας καθώς και η λειτουργία της δεξιάς κοιλίας επηρεάζεται.

Η αυξημένη τροπονίνη και η επηρεασμένη κλινική εικόνα σχετίζονται με πτωχότερη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

Η οξεία δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, με ή χωρίς εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, είναι πιο συχνή από την οξεία δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας μεταξύ των ασθενών που παρουσιάζουν κλινική επιδείνωση κατά την παρακολούθηση.

Τι νέο μάθαμε?

• Πρόκειται για την πρώτη συστηματική ηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση ασθενών με Covid-19 που χρειάστηκαν νοσηλεία.

• Διαπιστώθηκε  ότι το 32% των ασθενών με Covid-19 έχουν φυσιολογική ηχοκαρδιογραφική μελέτη.

•Το πιο συχνό παθολογικό εύρημα ήταν η διάταση και η δυσλειτουργία της δεξιάς και όχι της αριστερής κοιλίας.  

• Οι ασθενείς που εμφάνισαν κλινική επιδείνωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (20% των ασθενών), παρουσίασαν  περαιτέρω επιδείνωση των ηχοκαρδιογραφικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας, ενδεχομένως λόγω αυξημένων πνευμονικών αντιστάσεων.

Ποιες είναι οι κλινικές συστάσεις;

• Διαθωρακική ηχοκαρδιογραφική μελέτη πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, μόνο όταν υπάρχει κλινική ένδειξη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού.

• Σε ασθενείς με κλινική κατάρριψη, η ηχοκαρδιογραφία συνεισφέρει στον καθορισμό της μυοκαρδιακής προσβολής  και καθοδηγεί τη διαχείριση των ασθενών.

Βιβλιογραφία:

The Spectrum of Cardiac Manifestations in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – a Systematic Echocardiographic Study.

Yishay Szekely, Yael Lichter, Philippe Taieb, Ariel Banai, Aviram Hochstadt, Ilan Merdler, Amir Gal Oz, Ehud Rothschild, Guy Baruch, Yogev Peri, et al.

Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047971

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων σχεδίασε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το υπουργείο Υγείας

Δράσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης περιλαμβάνει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων του υπουργείου Υγείας, το οποίο σχεδίασε το Πανεπιστήμιο Δυτικής...

Long Covid: Η νευρολογική διαταραχή που ταλαιπωρεί τους πάσχοντες

Μια νευρολογική διαταραχή που έκανε ευρέως γνωστή ο Αμερικανός ηθοποιός Brad Pitt έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα συμπτωμάτων της long COVID Απροσδόκητες προεκτάσεις δείχνει...

Τυχαία εξωκαρδιακά ευρήματα στην αξονική στεφανιογραφία : Αξίζει να αναφερθούν ;

Ασθενής 70 ετών με άτυπα προκάρδια άλγηΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Καπνιστής, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρτασηTriplex καρωτίδων: Αθηρωμάτωση και στις δύο καρωτίδες χωρίς σημαντικές στενώσεις (<20%).Συνεστήθη αξονική στεφανιογραφία. Διάχυτη...

Ετικέτες