Κύρια ηχoκαρδιογραφικά ευρήματα σε ασθενείς με Covid-19. Νεότερα δεδομένα.

Τα δεδομένα σχετικά με τις καρδιακές εκδηλώσεις της νόσου  Covid-19 είναι λιγοστά και αθροίζονται προοδευτικά. Η παρακάτω μελέτη που δημοσιεύθηκε προσφάτως στο Circulation, αναφέρεται σε μια συστηματική  ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση ασθενών νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη Covid-19.

Μέθοδος: 100 ασθενείς  που διαγνώστηκαν με λοίμωξη COVID-19, υποβλήθηκαν σε πλήρη ηχοκαρδιογραφική μελέτη εντός 24 ωρών από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Εκτιμήθηκε η συστολική και διαστολική λειτουργικότητα της αριστερής (LV) και της δεξιάς κοιλίας (RV), η λειτουργία των βαλβίδων και επιπροσθέτως διενεργήθηκε υπερηχογράφημα πνευμόνων. Επανάληψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε μόνο σε όσους ασθενείς παρουσίασαν κλινική επιδείνωση.

Αποτελέσματα: Τριάντα δύο ασθενείς (32%) είχαν φυσιολογικό ηχοκαρδιογράφημα κατά την εισαγωγή. Το πιο συχνό παθολογικό ηχοκαρδιογραφικό εύρημα ήταν η διάταση και η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας (39% των ασθενών), ακολουθούμενη από τη διαστολική δυσλειτουργία (16%) και τη συστολική δυσλειτουργία (10%) της αρ. κοιλίας.

Οι ασθενείς με αυξημένη τροπονίνη (20%)  και επιβαρυμένη κλινική κατάσταση, δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στη συστολική λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας, συγκρινόμενοι με τους ασθενείς χωρίς αυξημένη τροπονίνη και καλύτερη κλινική κατάσταση. Οι ασθενείς με τροπονιναιμία και επιβαρυμένη κλινική κατάσταση είχαν κατά βάση επηρεασμένη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας.

Κλινική επιδείνωση εμφανίστηκε στο 20% των ασθενών. Σε αυτούς τους ασθενείς, το πιο συχνό ηχοκαρδιογραφικό εύρημα  κατά την παρακολούθηση, ήταν η επιδείνωση της λειτουργίας της RV (12 ασθενείς), ακολουθούμενη από τη συστολική και διαστολική δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας (σε 5 ασθενείς). Θρόμβωση της μηριαίας φλέβας (DVT) διαγνώστηκε σε 5 από 12 ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Συμπεράσματα:

Στη νόσο  Covid-19, η συστολική  λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας διατηρείται στην πλειονότητα των ασθενών, ενώ η διαστολική λειτουργία της αρ. κοιλίας καθώς και η λειτουργία της δεξιάς κοιλίας επηρεάζεται.

Η αυξημένη τροπονίνη και η επηρεασμένη κλινική εικόνα σχετίζονται με πτωχότερη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

Η οξεία δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, με ή χωρίς εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, είναι πιο συχνή από την οξεία δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας μεταξύ των ασθενών που παρουσιάζουν κλινική επιδείνωση κατά την παρακολούθηση.

Τι νέο μάθαμε?

• Πρόκειται για την πρώτη συστηματική ηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση ασθενών με Covid-19 που χρειάστηκαν νοσηλεία.

• Διαπιστώθηκε  ότι το 32% των ασθενών με Covid-19 έχουν φυσιολογική ηχοκαρδιογραφική μελέτη.

•Το πιο συχνό παθολογικό εύρημα ήταν η διάταση και η δυσλειτουργία της δεξιάς και όχι της αριστερής κοιλίας.  

• Οι ασθενείς που εμφάνισαν κλινική επιδείνωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (20% των ασθενών), παρουσίασαν  περαιτέρω επιδείνωση των ηχοκαρδιογραφικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας, ενδεχομένως λόγω αυξημένων πνευμονικών αντιστάσεων.

Ποιες είναι οι κλινικές συστάσεις;

• Διαθωρακική ηχοκαρδιογραφική μελέτη πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, μόνο όταν υπάρχει κλινική ένδειξη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού.

• Σε ασθενείς με κλινική κατάρριψη, η ηχοκαρδιογραφία συνεισφέρει στον καθορισμό της μυοκαρδιακής προσβολής  και καθοδηγεί τη διαχείριση των ασθενών.

Βιβλιογραφία:

The Spectrum of Cardiac Manifestations in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – a Systematic Echocardiographic Study.

Yishay Szekely, Yael Lichter, Philippe Taieb, Ariel Banai, Aviram Hochstadt, Ilan Merdler, Amir Gal Oz, Ehud Rothschild, Guy Baruch, Yogev Peri, et al.

Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047971

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.4.2024 – Καρδιακή Ανεπάρκεια

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ 9 Ιουνίου(Θρησκεία, Οικογένεια, Celebrities) Υποψήφιοι καρδιολόγοι,KX ΠΑΣΟΚ: Α.Ρ Βρεττού ΑΤΤΙΚΟ, Στεφόπουλος    Κατερίνη, Ν. Τσιλιμίγκας  KX Λάρισα ΝΙΚΗ: Γ Σταυρόπουλος  ΚΧ ΛΑΟΣ  Φ Βόβολης Κανα ψήφο ρέεεε! Συνάδελφοι  τίτλους όπως...

Τι είναι ο «τεχνολογικός λαιμός»

Η επιπλέον πίεση στη σπονδυλική στήλη στον αυχένα σας μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στη μέση, πονοκεφάλους και δισκοκήλη. Το μέσο κεφάλι ενηλίκου ζυγίζει περίπου...

Ο εμβολιασμός είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας

Η εξάλειψη νοσημάτων, όπως για παράδειγμα η πολιομυελίτιδα, έχει ως συνέπεια ορισμένοι άνθρωποι να μην βλέπουν τις επιπτώσεις των λοιμωδών νόσων που έχουν πλέον...

Ετικέτες