Κραυγή αγωνίας από 43 Διευθυντές σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: Λύστε τώρα τα προβλήματα στα επείγοντα -Τι ζητούν

Σαφείς κανόνες λειτουργίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα δημόσια νοσοκομεία με ανεξάρτητο προσωπικό αλλά και άρτιο εξοπλισμό, ζητούν 43 Υπεύθυνοι και Διευθυντές στα επείγοντα.
Με επιστολή τους στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ζητούν να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που υπάρχου στα ΤΕΠ, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Άλλωστε από τα ΤΕΠ περνούν σχεδόν όλοι οι ασθενείς που φθάνουν στο ΕΣΥ πριν καταλήξουν σε κάποια κλινική για νοσηλεία.

Οι 43 υπεύθυνοι των ΤΕΠ διάφορων νοσοκομείων, ζητούν μεταξύ άλλων το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να απασχολείται αποκλειστικά στα επείγοντα, να διασυνδεθούν τα επείγοντα τόσο με το ΕΚΑΒ -ΚΕΠΥ, όσο και με τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.


Άλλωστε σήμερα στα επείγοντα το προσωπικό απασχολείται και σε κλινικές, αφού τα ΤΕΠ δεν έχουν γίνει ακόμη αυτόνομα, όπως έχουν δεσμευτεί τόσο οι νυν υπουργοί της ΝΔ, όσο και οι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι 43 Διευθυντές των ΤΕΠ πάντως ζητούν ενόψει και του πιθανού 2ου κύματος του κορονοϊού τον Σεπτέμβριο, αλλά και της γρίπης, καθώς και άλλων πιθανών έκτακτων περιστατικών το καλοκαίρι, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΠ.Διαβάστε παρακάτω όλη την επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά και τα ονόματα των 43 Διευθυντών που την υπογράφουν:
“Σημαντικές απαιτούμενες Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των ΤΕΠ»
Κύριοι Υπουργοί

Οι κάτωθι υπογράφοντες είμαστε Διευθυντές ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και λειτουργία των ΤΕΠ των Νοσοκομείων μας. Ασκούμε πλήρες και αποκλειστικό κλινικό έργο σε αυτά πασχίζοντας για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών τους. Αποτελεί κοινή μας διαπίστωση ότι είναι απαραίτητη η άμεση υπερπήδηση της διφορούμενης πολυνομίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις και κωλύματα στη λειτουργία του ΤΕΠ.

Με οδηγό την αποκτηθείσα συλλογική μας εμπειρία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επισημαίνουμε τα παρακάτω ζωτικά σημεία στα οποία χρειάζονται άμεσα σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και λειτουργικές παρεμβάσεις. Για εμάς τους εργαζόμενους στα ΤΕΠ κάθε εφημερία είναι μια πρόκληση λόγω των γνωστών διαχρονικών δυσλειτουργιών του συστήματος Υγείας.
Με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, οφείλουμε να καταδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη και στελέχωση των αυτοτελών ΤΕΠ και η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να διορθώσει τυχόν αστοχίες οι οποίες παρατηρούνται.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να λυθούν άμεσα με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις τα παρακάτω ζωτικά προβλήματα.

1. Να λυθεί άπαξ και οριστικά το πρόβλημα της μη εξέλιξης των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σήμερα στο ΤΕΠ. Οι ιατροί συμμετείχαν σε προκήρυξη για το ΤΕΠ σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Κρίθηκαν με βάση την κύρια ειδικότητά τους. Θα πρέπει να μπορούν να εξελίσσονται στην κύρια ειδικότητά τους με τα ίδια κριτήρια όπως όλοι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Η μονιμοποίηση τους να γίνει με βάση τα ισχύοντα για όλους τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ.

2. Σε όσους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν στα ΤΕΠ να παραχωρηθούν διευκολύνσεις για εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική εφ’ όσον το επιθυμούν.
3. Σε όσους Διευθυντές ΤΕΠ το επιθυμούν να τους αποδοθεί η εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.

. Αναγνώριση των ιατρών ΕΣΥ που κατέλαβαν οργανική θέση σε βαθμό Διευθυντή, με ανοιχτή προκήρυξη και κρίση, ως συντονιστών διευθυντών ΕΣΥ.
5. Οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται στο ΤΕΠ πρέπει να παραμένουν στο ΤΕΠ και να είναι αμετακίνητοι για τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

6. Ορισμός του μέγιστου εργασιακού βίου ενός ιατρού ή νοσηλευτή στο ΤΕΠ και πρόβλεψη για την μελλοντική του αξιοποίηση.
7. Ορισμός του μέγιστου χρονικού διαστήματος συνεχούς εργασίας με φυσική παρουσία ενός ιατρού ή νοσηλευτή στο ΤΕΠ.
8. Ορισμός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ΤΕΠ των Νοσοκομείων και η διασύνδεση τους με τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
9. Σαφές καθηκοντολόγιο ιατρών ΤΕΠ. Τόσο για ιατρούς που εργάζονται με την κύρια ειδικότητά τους όσο και για ιατρούς με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική ή την Εντατική θεραπεία. Με βάση το καθηκοντολόγιο θα προκύπτουν και οι καλύψεις αστικής ευθύνης.

10. Σαφές καθηκοντολόγιο νοσηλευτών ΤΕΠ.
11. Σαφής διαδικασία δικαιωμάτων παραπομπής ασθενών και εισαγωγής ασθενών από ιατρούς του ΤΕΠ προς τμήματα του Νοσοκομείου.
12. Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας τόσο από επαγγελματική έκθεση όσο και από περιστατικά βίας.

13. Επικαιροποίηση των οργανισμών των Νοσοκομείων με ένταξη του ΤΕΠ και του τομέα διατμηματικών τμημάτων όπου δεν υπάρχει.
14. Επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας του ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ.
15. Καθορισμός του ελάχιστα απαιτούμενου αριθμού ιατρών και νοσηλευτών ανά προσερχόμενους ασθενείς στο ΤΕΠ και επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Κύριοι υπουργοί,
Οι ικανότητες, το φιλότιμο, η υποστήριξη, η συλλογική ευθύνη, και σε κάποιο βαθμό και η καλή μας τύχη, μας βοήθησαν να περάσουμε τη σημερινή κρίση χωρίς σημαντικές και αδικαιολόγητες απώλειες. Ωστόσο, όπως όλοι μας αναγνωρίζουμε υπάρχουν ακόμα σημαντικές ανεπάρκειες. Η ανάπτυξη αυτοτελών ΤΕΠ είναι ένα κοινό όραμα. Η Εθνική προσπάθεια για στελέχωση των δομών επείγουσας ιατρικής του ΕΣΥ, για βελτίωση των κτηριακών υποδομών των ΤΕΠ και για έγκαιρη επάρκεια κατάλληλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι και το δικό μας όραμα.

Μπορεί να υπάρχουν πολλές και διαφορικές κατηγορίες νοσοκομείων (ειδικού σκοπού, Κεντρικά, Περιφερικά). Μπορεί το εφημεριακό καθεστώς να είναι χαώδες. Μπορεί τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας να μην είναι ιδανικά στην περίοδο που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, τα παραπάνω μέτρα ΔΕΝ έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος αλλά θα παράξουν τεράστιο όφελος στην Ελληνική κοινωνία.
Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν τις ελάχιστα απαιτούμενες και στοχευμένες παρεμβάσεις εκ μέρους της πολιτείας ώστε να αρχίσει άμεσα η εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΠ

Κύριοι Υπουργοί,
Η άμεση επίλυση των ανωτέρω θεμάτων θα πρέπει να τεθεί σε ύψιστη προτεραιότητα.
Όλοι θέλουμε να περάσουμε τους επόμενους μήνες χωρίς εγκαυματίες από μαζικές πυρκαγιές, χωρίς πνιγμένους από μαζικές πλημμύρες, χωρίς τραυματίες από μαζικά τροχαία ατυχήματα, χωρίς νέες εξάρσεις Ιλαράς και φυματίωσης. Και αν και τα παραπάνω δεν μπορούν να προβλεφθούν, δυστυχώς από το Φθινόπωρο αναμένεται με μαθηματική βεβαιότητα η νέα έξαρση του COVID-19 σε συνδυασμό με την έξαρση της εποχικής γρίπης

Η το συντομότερο δυνατόν επίλυση των ανωτέρω θεμάτων απαιτεί τεχνογνωσία, ομαδική δουλειά, κατανόηση και επικοινωνία της πολιτικής ηγεσίας άμεσα με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής.
Διαθέτουμε ως ομάδα σημαντική συλλογική εμπειρία για τα τρέχοντα ζητήματα των ΤΕΠ της Αττικής και της χώρας και είμαστε γνώστες των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, τις οποίες προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στα τμήματά μας. Μπορούμε να παρέχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα ζητήματα τα οποία όπως αναφέραμε έχουν μηδενικό κόστος. Υπάρχει, όμως, ανάγκη για άμεση παρέμβαση εκ μέρους του υπουργείου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια.

Με τιμή
Οι Διοικητικά και Επιστημονικά Υπέυθυνοι Διευθυντές ΕΣΥ ΤΕΠ
1. Βασίλειος Κ. Καλδής Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ
ΓΝΑ Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ
2. Γεώργιος Μαρίνος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Λαϊκό
3. Δημήτριος Τσιφτσής Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ
ΓΝ Πειραιώς – Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων
4. Κόλιας Σπυρίδων Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Ευαγγελισμός
5. Γεώργιος Χαραλάμπους Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Ιπποκράτειο (Αθηνών)
6. Αλέξανδρος Σαλταμαύρος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Ασκληπιείο Βούλας
7. Μαρία Γαμβρούδη Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Αγία Όλγα
8. Κουτσούκου Βικτωρία Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ
Γενικό Κρατικό Αθηνών Γ.Γεννηματάς
9. Μαριάνθη Γεωργιάδου Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Ερυθρός Σταυρος
10. Μαριαλένα Αγριαντώνη Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΑΟΝΑ Άγιος Σάββας
11. Στυλιάνα Γερακάρη Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Πειραιώς Τζάνειο
12. Μαρίνα Καλογριδάκη Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ ΚΑΤ
13. Μαρκέλλα Χαραλαμπάτου Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
14.Δήμος Βρύζας Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Σερρών
15. Πέτρος Παππάς, Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ Κιλκίς
16. Ηλίας Καραμέτος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Αχχιλοπούλειο ΓΝ Βόλου
17. Κώστας Παπαδόπουλος Διευθυντής ΤΕΠ
Παναρκαδικό ΓΝ Τριπόλεως «Η Ευαγγελίστρια»
18. Δημήτριος Υφαντής Διευθυντής ΤΕΠ ΝΝΘΑ «Σωτηρία»
19. Αγλαϊα Σταυροαθασοπούλου Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ
ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας»
20. Σνεζάνα Ιβκποβιτς Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Πτολεμαϊδας
21.Δημήτριος Μπάμπαλης Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Λάρισας
22.Δημήτριος Βλαχογεώργιος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Χαλκίδας
23. Ελένη Παυλίδου Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – ΡΙΟ
24.Χαράλαμπος Xατζηιωακειμίδης Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΘ
«Ο Άγιος Δημήτριος» (Θεσσαλονίκη)
25. Παντελής Κουτούκας Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
26. Εμμανουήλ Καραλλάς Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ
27. Μπέλια Αικατερίνη Διευθύντρια ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Καρδίτσας
28. Ιωάννης Γαλατιανός Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΘ Γ.Γεννηματάς –Άγιος Δημήτριος/ Οργανική Μονάδα ΓΝΘ Γεννηματάς (Θεσσαλονίκη)
29.Πλασάτη Μαριάνθη Διευθυντής ΤΕΠ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
30. Γεωργίου Αχιλλέας Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Μυτιλήνης Βοστάνειο
31. Παναγιώτης Μπουλάς Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Χίου
32. Κιτσάκος Αθανάσιος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων
33.Καρατασίτσας Ανέστης Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΙ Χατζηκώστα Ιωάννινα
34.Πεϊτσίδου Ελένη Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Θεσσαλονίκη
35. Παπαδάμου Γεωργία Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Ν. Λάρισας
36. Παγδάτογλου –Σπυροπούλου Κυριακή Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ ΓΝ Τρικάλων
37. Χριστόφορος Χριστοφοράκος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Γ.Ν ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
38.Κωνσταντίνος Νίκας Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ
39.Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Διευθυντής ΤΕΠ ΕΣΥ Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
40. Δημήτριος Μιχάλης Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Γ.Ν Λειβαδιάς
41.Νικόλαος Φιλιώτας Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Γ.Ν Κορίνθου
42.Βασιλική Καφαντάρη Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Γ.Ν Θηβών
43. Σωτήριος Λέτσος Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ Γ.Ν. Λαμίας

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα 

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2020/05/43.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΥΓΕΙΑ: Η τεχνολογική επανάσταση της τομογραφίας PET/CT στη διάγνωση και διαχείριση των κακοηθειών

Ο συνδυασμός της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων και της Υπολογιστικής Τομογραφίας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ φέρνει επανάσταση στη διάγνωση και τη διαχείριση των κακοηθειών -...

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνες του αίματος που μπορούν να προειδοποιήσουν για καρκίνο χρόνια πριν από τη διάγνωση

Πρωτεΐνες στο αίμα που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για καρκίνο περισσότερα από επτά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του ανακάλυψαν ερευνητές σε...

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης – Η υπέρταση ευθύνεται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους παγκοσμίως

Η υπέρταση παραμένει ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους διεθνώς. Είναι η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες και...

Ετικέτες