Κάποια θέματα για περαιτέρω συζήτηση από τις τελευταίες οδηγίες τουACC/AHA Issue Updated Atrial Fibrillation Guideline

Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για την κολπική μαρμαρυγή έγειραν κάποια πεδία συζήτησης.


Θέμα 1: Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής λαμβάνει ένδειξη 1 Α ενώ στις
προηγούμενες οδηγίες του 2019 ήταν σε ένδειξη 2b με αναγραφή ότι σε κατάλληλους ασθενείς με AF και HFrEF που λαμβάνουν την μέγιστη ανεκτή φαρμακευτική αγωγή και υπάρχει αναμενόμενο όφελος, η κατάλυση θα βελτιώσει συμπτώματα, λειτουργικότητα κοιλιών και καρδιαγγειακό αποτέλεσμα.
Όμως η CASTLE AF περιέλαβε ασθενείς 62 ετών, άνδρες χωρίς σημαντικές
συνοσηρότητες . Η μελέτη ήταν ανοιχτή, χωρίς καλή στατιστική ισχύ, ενώ είχαν αρχικά ελεγχθεί 3000 άτομα για να ενταχθούν τελικά 360. Μην ξεχνάμε ότι η παχυσαρκία διεγείρει την ηλεκτρική αστάθεια αλλά και επηρεάζει και δομικά την καρδιά που ακόμα και η επεμβατική αντιμετώπιση δεν αποδίδει καλά. Η μελέτη επίσης RAFT με 400 ασθενείς με ablation-based rhythm control έναντι έλεγχο ρυθμού που περιελάμβανε και ασθενείς με AV node ablation (AVNA) και βηματοδότηση. Η μελέτη δεν ανέδειξε όμως στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.
Στην καρδιακή ανεπάρκεια η κολπική μαρμαρυγη συχνά είναι το κύριο πρόβλημα της απορρύθμισης.
Σίγουρα ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι η καλύτερη λύση όπου είναι εφικτό
Ενώ οι β αποκλειστές έδειξαν όφελος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και
φλεβοκομβικό ρυθμό δεν έχουν δείξει όφελος σε καρδιακή ανεπάρκεια με κολπική μαρμαρυγή.


Θέμα 2
Η σύγκλeιση του ωτίου του αριστερού κόλπου Left atrial appendage
occlusion (LAAO) έλανε ένδειξη ΙΙα, παρότι οι μελέτες PREVAIL:PRAGUE 17,
ήταν μελέτες μη κατωτερότητας έναντι της αντιπηκτικής αγωγής.

Στην μελέτη PROTECT AF trial το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο ήταν ΑΕΕ και εμβολικό επεισόδιο με αιμορραγία (το τελευταίο αποτελεί σημείο ασφάλειας). Η μελέτη PINNACLE FLX study. Έδειξε 3% ετήσια επίπετωση ΑΕΕ με την χρήση της Watchman Flx συσκευής σε σύγκριση με τ0 1,7% της μελέτης ROCKET AF, της rivaroxaban. H πιο πρόσφατη μελέτη SWISS APERO study με την σύγκριση των συσκευών Amulet και Watchman έδειξε ότι 50% των περιστατικών είχαν μη πλήρη σύγκλειση του ελλείματος και ίσως αυτό να εξηγεί και τα υψηλά ποσοστό των ισχαιμικών επεισοδίων της PREVAIL.
Αυτές όμως οι σκέψεις δεν πρέπει να αναιρούν την σημαντική θέση που έχει η
σύγκλειση του Ωτίου του αριστερού κόλπου σε εξειδικευμένα κέντρα στον κατάλληλο ασθενή.

Θέμα 3 Σύνδρομο νυχτερινής ορθοστατικής ταχυκαρδίας – Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS)
Η διέγερση του παρασυμπαθητικού φαίνεται σε μελέτη 26 γυναικών 34 ετών σε διάρκεια έως 1 ώρας σε διάστημα 2 μηνών , ότι μειώνει για επεισόδια POTs ενώ μειώνεται και τα επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών και αντισωμάτων έναντι του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Τα ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής δεν επέδειξε διαφορά, ενώ η ομάδα παρέμβασης είχε καλύτερη μεταβλητότητα καρδιακής συχνότητας (HRV) .
Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια αρχή, σε νέους θεραπευτικούς δρόμους , για την θεραπεία στην δύσκολη αυτή κλινική κατάσταση των POTs.


Πηγή: Qhttps://www.medscape.com/viewarticle/999071?ecd=mkm_mscpapp_231223_mscpm
rk_podcasts_non-app_etid6180465&uac=135648FN&impID=6180465#vp_1
Dec 08, 2023 This Week in Cardiology Podcast – Medscape – Dec 08, 2023.

Επιμέλεια: Χρυσοχόου Χριστίνα, Διευθύντρια ΕΣΥ Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, όλες οι υποομάδες του CHA2DS2-VASc 1 συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής θρομβοεμβολής σε σύγκριση με ασθενείς με CHA2DS2-VASc...

Σε αυτήν τη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 64.141 ασθενείς χωρίς από του στόματος αντιπηκτική αγωγή από το National Patient Registry και το Prescription Registry της...

Πράγματα που καλύτερα να μην κάνετε αν είστε ανοσοκατεσταλμένοι

Για να προστατευτείτε από ασθένειες όταν το ανοσοποιητικό σας είναι επιβαρυμένο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε. Όταν είστε ανοσοκατεσταλμένοι, το ανοσοποιητικό σας σύστημα...

Το 2024 ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας

Φάρμακα με δράση σε υποδοχείς ορμονών (GLP-1 και  GIP) που διεγείρονται από την τροφή, υπάρχουν σε όλο το σώμα και έχουν νευρο- καρδιο –...

Ετικέτες