Καινοτόμο πρόγραμμα 12 εκατ. ευρώ για επανεκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην ΠΦΥ

Η επανεκπαίδευση των επαγγελματιών  υγείας με σύγχρονες πρακτικές είναι μία από  τις σημαντικότερες παρακαταθήκες που αφήνει η παρούσα ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με «πρωτομάστορα» το Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η αλήθεια είναι ότι ο παράγοντας του ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ωστόσο η  αναβάθμιση των υποδομών και του ιατρικού εξοπλισμού, (έργα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει) δεν θα εξυπηρετήσουν τον ρόλο τους, εάν το ιατρικό και λοιπό προσωπικό δεν επικαιροποιήσει τις γνώσεις του.

Με αυτό το σκεπτικό  σχεδιάστηκε από τη Γ.Γ. Π.Φ.Υ. το  έργο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Επανεκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό που θα αγγίξει τα 12εκ€ και αφορά πάνω από 10.000 ωφελούμενους. Το έργο θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας (φορέας υλοποίησης η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ) σε συνεργασία με Ελληνικά πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης». Μάλιστα ο κύριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα από το βήμα του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η επανεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η επανεκπαίδευση των πολιτών και η πρόσβαση  τους  στα δεδομένα και στην πληροφορία, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι και να συναποφασίζουν για τη θεραπεία, είναι τα τρία βασικά σημεία για να χτιστεί ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας. Δώδεκα εκατ ευρώ θα διατεθούν για την επανεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ».

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Απώτερος στόχος των εμπνευστών του έργου, είναι να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο, προκειμένου να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση των Μονάδων Υγείας στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα, αλλά ειδικότερα του προσωπικού τους, ισχυροποιώντας έτσι τη Δημόσια Υγεία. Δικαιούχοι του έργου είναι οι επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλης της χώρας και το προσωπικό των υποστηρικτικών δομών της. Δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής έχουν  επαγγελματίες που εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι στις μονάδες Π.Φ.Υ. και στις υποστηρικτικές δομές τους.

Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα έχει δικαίωμα να επιλέξει μια Θεματική Ενότητα από ένα Πανεπιστήμιο και με την ολοκλήρωση των απαραίτητων ωρών επιμόρφωσης, θα ακολουθεί τελική εξέταση. Με βάση την επίδοση από αυτήν, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί  με την εξ αποστάσεως μέθοδο του e-learning, με στόχο να εξυπηρετήσει το μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων από κάθε γωνιά της Ελλάδος, χωρίς να απαιτηθεί μετακίνηση του προσωπικού.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι εργαζόμενοι / υπάλληλοι της ΠΦΥ να επανακαταρτιστούν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η άμεση σύνδεση τους με την προοπτική απόκτησης πιστοποίησης προσόντων στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ή σε επιμέρους προγράμματα κατάρτισης της κάθε θεματικής ενότητας.

Ποια πανεπιστήμια συμμετέχουν – Ποιες είναι οι Θεματικές Ενότητες

Το Υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής έχει υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με βάση ειδική μελέτη που προηγήθηκε από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, οι θεματικές ενότητες μεταξύ άλλων είναι στα πεδία:

 • Πληροφορική στην Υγεία
 • Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση με σύγχρονες εφαρμογές στην Υγεία
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στον χώρο της υγείας
 • Αιματολογία – Ογκολογία / Βιοηθική / Επιδημιολογία και Πρόληψη
 • Γαστρεντερολογια / Δερματολογία / Ρευματολογία / Διαβήτης
 • Καρδιολογία / Πνευμονολογία
 • Νευρολογία / Παιδιατρική
 • Νεφρολογία / Γυναικολογία / Ορθοπαιδική, αθλητικές κακώσεις και τροχαία
 • Χειρουργική και ειδικότητες
 • Οδοντιατρική / Φαρμακευτική / Νοσηλευτική – Νοσηλεία στο σπίτι
 • Ολοκληρωμένο και απαρτιωμένο σύστημα υγείας και υπηρεσίες υγείας
 • Διαχείριση κοινών νοσημάτων στην ΠΦΥ και στην κοινότητα
 • Πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην κοινότητα
 • Η σχέση με τον ασθενή
 • Οργάνωση υπηρεσιών, αξιολόγηση, ποιότητα και ασφάλεια στην ΠΦΥ

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας εκπαίδευσης (e-learning platform), που ετοιμάζεται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Οι δικαιούχοι υπάλληλοι των δομών της πρωτοβάθμιας, θα μπορούν να επιλέξουν μια από τις ανωτέρω Θεματικές Ενότητες που περιέχουν μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων (από 4 έως 6), και στο σύνολο τους κυμαίνονται από 250 έως 400 ώρες εκπαίδευσης. Οι δικαιούχοι θα πιστοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και θα λαμβάνουν ηλεκτρονικούς κωδικούς με e-mail για την πρόσβαση τους στο σύστημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν από τα Πανεπιστήμια που είχαν την ευθύνη της θεματικής ενότητας που έχουν επιλέξει, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τα αντίστοιχα ECVET European Credit system for Vocational Education & Training (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Παράλληλα, και μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα ακολουθήσει ειδική διαδικασία πιστοποίηση γνώσης από ανεξάρτητο φορέα Πιστοποίησης.  Το πρόγραμμα,  αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο, αλλά  στην περίπτωση που δεν έχουν διευθετηθεί όλα τα τεχνικά ζητήματα, η έναρξη θα μεταφερθεί το Σεπτέμβριο.

Πηγή: https://dailypharmanews.gr/site/post/28677/APOKLEISTIKO:-Kainotomo-programma-12-ekat-euro-gia-epanekpaideusi–epaggelmation-ugeias-stin-PFY

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Οι καρδιακές προσβολές συνδέονται με ταχύτερη γνωστική έκπτωση με την πάροδο των ετών

Η πρόληψη των καρδιακών προσβολών μπορεί να είναι μια στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ένας ερευνητής...

Νοσοκομεία: Ξεκινούν συνεργασίες με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πώς θα γίνει η συνεργασία του ΕΣΥ με τους ιδιώτες μετά τις δεύτερες κάλπες Ξεκινούν μετά τις εκλογές οι συνεργασίες των νοσοκομείων με τους ιδιώτες μετά τις εκλογές. Ήδη το σχέδιο...

Αντίσταση στην Ινσουλίνη: 8 κοινά προβλήματα που δημιουργεί

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες νόσου παγκοσμίως. Πολλά άτομα έχουν τη συγκεκριμένη μεταβολική διαταραχή και δεν το γνωρίζουν. Πολλοί...

Ετικέτες