Είναι ασφαλής η τεχνική “βαλβίδα στη βαλβίδα” ; Νεότερα δεδομένα

Η χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας με βιοπροσθετική,  ήταν η θεραπεία εκλογής για ηλικιωμένους ασθενείς με νόσο της αορτικής βαλβίδας, πριν την έλευση της διαδερμικής  εμφύτευσης της  αορτικής βαλβίδας (TAVI).

Στις περιπτώσεις που η βιοπροσθετική βαλβίδα εκφυλιστεί και κριθεί απαραίτητη η αντικατάστασή της, η χειρουργική αντικατάσταση είθισται να είναι η πρώτη επιλογή, με τον ασθενή όμως να εκτίθεται στον υψηλό κίνδυνο επιπλοκών που ενέχουν οι επανεπεμβάσεις.

Τελευταία,  η τεχνική “βαλβίδα στη βαλβίδαvalve-in-valve (ViV) TAVI, αποτελεί μια εναλλακτική, λιγότερο επεμβατική λύση, για ασθενείς υψηλού κινδύνου που δεν μπορούν να υποβληθούν σε δεύτερη επέμβαση λόγω συννοσηροτήτων, ηλικίας ή ανατομικών περιορισμών.

Στόχος της παρούσης μετα-ανάλυσης είναι να εκτιμήσει την τεχνική  ViV TAVI σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, να αναλύσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την ενδονοσοκομειακή έκβαση καθώς και την πορεία των ασθενών 1 έτος μετά την εμφύτευση της βαλβίδας. Τέλος, σκοπός είναι να εντοπίσει προγνωστικούς δείκτες σχετιζόμενους  με την επιβίωση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση 1443 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ViV TAVI. Κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν η θνησιμότητα στις 30 ημέρες και στο 1 έτος. Η μέση ηλικία των ασθενών  ήταν 78,8 έτη, με τους άνδρες να αποτελούν το 57,7%. Η μέση βαθμολογία στους αλγόριθμους υπολογισμού του κινδύνου ήταν  9,4% για το STS και 31,3% για το Logistic EuroSCORE. Η κύρια αιτία δυσλειτουργίας της βιοπροσθετικής βαλβίδας ήταν η στένωση της βαλβίδας  (45%). Ο μέσος χρόνος εκφύλισης της βαλβίδας ήταν τα 10 έτη. Η προσπέλαση από τη μηριαία αρτηρία χρησιμοποιήθηκε στο 76% των περιπτώσεων και η έκπτυξη με μπαλόνι στο 73,3%. Η μέση παρακολούθηση ήταν 376 ημέρες. Η συνολική και η καρδιαγγειακή θνησιμότητα στις 30 ημέρες ήταν 6,5% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ στο 1 έτος ήταν 14,5% και 8,9% αντίστοιχα.

Τα κύρια ευρήματα αυτής της μελέτης είναι:

  • Το ViV TAVI είναι μια ασφαλής και εφικτή τεχνική με καλά αποτελέσματα τόσο κατά τη βραχυπρόθεσμη όσο και κατά τη μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου. Υπάρχει χαμηλός κίνδυνος βραχυπρόθεσμων επιπλοκών σε σύγκριση με την κλασική τεχνική TAVI.
  • Το μέγεθος της βαλβίδας ≤ 21 mm και το EuroSCORE φαίνεται να διαμορφώνουν τη βραχυπρόθεσμη θνητότητα στις 30 ημέρες αλλά όχι τη μεσοπρόθεσμη θνητότητα στο 1 έτος. Οι ασθενείς  που εμφανίζουν στένωση της βιοπροσθετικής βαλβίδας έχουν καλύτερη επιβίωση στο 1ο έτος.
  • Το έτος εμφύτευσης μπορεί να επηρεάσει τη θνησιμότητα των 30 ημερών αλλά όχι του ενός έτους. Η αυξανόμενη εμπειρία στην τεχνική ViV φαίνεται να μειώνει τις  επιπλοκές  κατά την επέμβαση καθώς και τη βραχυπρόθεσμη θνησιμότητα.

Συμπεράσματα: Η τεχνική ViV TAVI αποτελεί μια αξιόπιστη προσέγγιση για την αντιμετώπιση  ασθενών υψηλού κινδύνου με δυσλειτουργία βιοπροσθετικής βαλβίδας. Τα  αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη θνησιμότητα. Απαιτούνται περισσότερες  μελέτες στο μέλλον για την εύρεση δεικτών που θα προβλέπουν τη μακροχρόνια επιβίωση και έκβαση ασθενών που δεν ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Βιβλιογραφία:

Journal Pre-proof

Incidence, predictors and outcomes of valve-in-valve TAVI: A systematic review and meta-analysis

International Journal of Cardiology

F. Giordana, F. Bruno, F. Conrotto, A. Saglietto, F. D’Ascenzo, W.Grosso Marra, D. Dvir, J. Webb, A. D’Onofrio, D. Camboni, H. Grubitzsch, A. Duncan, T. Kaneko, S. Toggweiler, A. Latib, R. Nerla, S. Salizzoni, M. La Torre, A. Trompeo, M. D’Amico, M.Rinaldi, G.M. De Ferrari

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.05.058

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση

Απαιτείται διαφοροποιημένη προεγχειρητική διαχείριση του κινδύνου εισρόφησης με την λήψη τους. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισρόφησης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας κατά τη λήψη...

ΔιαΝΕΟσις: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Υγεία

Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις “Τι πιστεύουν οι Έλληνες” αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών για την Υγεία. Πώς βλέπουν οι πολίτες το δημόσιο...

Wegovy: Απώλεια βάρους, προστασία της καρδιάς και παρενέργειες

Δεδομένα 4 ετών ρίχνουν νέο φως στο πώς το φάρμακο βοηθά στην απώλεια βάρους και την προστασία της καρδιάς. Νέες αναλύσεις της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής...

Ετικέτες