Η θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής σε νοσηλευόμενους με COVID-19, δεν είναι ανώτερη της προφυλακτικής χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής

Σε αυτή τη μελέτη από 76 κέντρα σε 10 χώρες, 3.398 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο COVID-19 και δεν εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας τυχαιοποιήθηκαν σε προφυλακτική δόση ενοξαπαρίνης (n=1.141), θεραπευτική δόση ενοξαπαρίνης (n=1.136) ή θεραπευτική δόση απιξαμπάνης (n=1.121) μεταξύ 26 Αυγούστου 2020 και 19 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνδυαστικό πρωτογενές καταληκτικό σημείο αποτελούνταν από το θάνατο ανεξαρτήτου αιτίας, ανάγκη μονάδα εντατικής θεραπείας, συστηματικής θρομβοεμβολής ή ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου εντός 30 ημερών. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο 30 ημερών εμφανίστηκε στο 13,2% των ασθενών στην ομάδα προφυλακτικής δόσης και στο 11,3% των ασθενών της θεραπευτικής δόσης (HR: 0,85, 95% CI:0,69-1,04). Θνησιμότητα ανεξαρτήτου αιτίας παρατηρήθηκε στο 7,0% των ασθενών που έλαβαν προφυλακτική δόση ενοξαπαρίνης και στο 4,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής (HR:0,70, 95% CI:0,52-0,93, P=0,01) και απαιτήθηκε διασωλήνωση 8,4% έναντι 6,4% των ασθενών, αντίστοιχα (HR: 0,75; 95% CI: 0,58-0,98, P=0,03). Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στις 2 υποομάδες θεραπευτικής δόσης, ενώ ήταν σπάνια η μείζονα αιμορραγία και στις 3 υπομάδες. Συμπερασματικά, σε ασθενείς με COVID-19, μη βαρέως πάσχοντες, το συνδυαστικό πρωτογενές καταληκτικό σημείο 30 ημερών δε μειώθηκε σημαντικά με τη θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής, συγκριτικά με τη προφυλακτική δόση. Ωστόσο στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής μικρότερος αριθμός ασθενών χρειάστηκε διασωλήνωση και παρατηρήθηκε μειωμένη θνησιμότητα.

Άρθρο: (Randomized Trial of Anticoagulation Strategies for Noncritically Ill Patients Hospitalized With COVID-19 https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.02.041 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΥΓΕΙΑ: Η τεχνολογική επανάσταση της τομογραφίας PET/CT στη διάγνωση και διαχείριση των κακοηθειών

Ο συνδυασμός της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων και της Υπολογιστικής Τομογραφίας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ φέρνει επανάσταση στη διάγνωση και τη διαχείριση των κακοηθειών -...

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνες του αίματος που μπορούν να προειδοποιήσουν για καρκίνο χρόνια πριν από τη διάγνωση

Πρωτεΐνες στο αίμα που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για καρκίνο περισσότερα από επτά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του ανακάλυψαν ερευνητές σε...

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης – Η υπέρταση ευθύνεται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους παγκοσμίως

Η υπέρταση παραμένει ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους διεθνώς. Είναι η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες και...

Ετικέτες