Η θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής σε νοσηλευόμενους με COVID-19, δεν είναι ανώτερη της προφυλακτικής χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής

Σε αυτή τη μελέτη από 76 κέντρα σε 10 χώρες, 3.398 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο COVID-19 και δεν εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας τυχαιοποιήθηκαν σε προφυλακτική δόση ενοξαπαρίνης (n=1.141), θεραπευτική δόση ενοξαπαρίνης (n=1.136) ή θεραπευτική δόση απιξαμπάνης (n=1.121) μεταξύ 26 Αυγούστου 2020 και 19 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνδυαστικό πρωτογενές καταληκτικό σημείο αποτελούνταν από το θάνατο ανεξαρτήτου αιτίας, ανάγκη μονάδα εντατικής θεραπείας, συστηματικής θρομβοεμβολής ή ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου εντός 30 ημερών. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο 30 ημερών εμφανίστηκε στο 13,2% των ασθενών στην ομάδα προφυλακτικής δόσης και στο 11,3% των ασθενών της θεραπευτικής δόσης (HR: 0,85, 95% CI:0,69-1,04). Θνησιμότητα ανεξαρτήτου αιτίας παρατηρήθηκε στο 7,0% των ασθενών που έλαβαν προφυλακτική δόση ενοξαπαρίνης και στο 4,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής (HR:0,70, 95% CI:0,52-0,93, P=0,01) και απαιτήθηκε διασωλήνωση 8,4% έναντι 6,4% των ασθενών, αντίστοιχα (HR: 0,75; 95% CI: 0,58-0,98, P=0,03). Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στις 2 υποομάδες θεραπευτικής δόσης, ενώ ήταν σπάνια η μείζονα αιμορραγία και στις 3 υπομάδες. Συμπερασματικά, σε ασθενείς με COVID-19, μη βαρέως πάσχοντες, το συνδυαστικό πρωτογενές καταληκτικό σημείο 30 ημερών δε μειώθηκε σημαντικά με τη θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής, συγκριτικά με τη προφυλακτική δόση. Ωστόσο στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικής αγωγής μικρότερος αριθμός ασθενών χρειάστηκε διασωλήνωση και παρατηρήθηκε μειωμένη θνησιμότητα.

Άρθρο: (Randomized Trial of Anticoagulation Strategies for Noncritically Ill Patients Hospitalized With COVID-19 https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.02.041 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: Η γνήσια μεταρρύθμιση

Η καλύτερη λοιπόν διαχείριση αντανακλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς όταν ένας φορέας έχει καλύτερα αποτελέσματα και αξιολόγηση, αυτομάτως υπηρετεί και...

Υπέρογκα ποσά δαπανώνται για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κοινωνική δράση της ΕΚΕ με ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις

Το κόστος της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη  προκαλεί σοκ.  Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ ανακοινώθηκε...

Σε δημόσια διαβούλευση σ/ν για μείωση αναμονής για χειρουργεία & έλεγχο των ελλείψεων στα φάρμακα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης...

Ετικέτες