Αγγειοπλαστική σε STEMI: Η πλήρης επαναγγείωση φαίνεται να μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Πρόσφατα η μελέτη COMPLETE έδειξε ότι η αγγειογραφικά κατευθυνόμενη διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI) της μη ένοχης βλάβης με σκοπό την πλήρη επαναγγείωση,  μειώνει τον καρδιαγγειακό θάνατο η το νέο έμφραγμα του μυοκαρδίου, συγκρινόμενη με PCI της ένοχης μόνο βλάβης σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος.Το εάν η πλήρης επαναγγείωση μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα είναι αβέβαιο. Επίσης είναι άγνωστο το εάν η συσχέτιση της πλήρους επαναγγείωσης με τις ‘’σκληρές’’ κλινικές εκβάσεις  είναι σταθερή όταν χρησιμοποιούνται στρατηγικές κατευθυνόμενες από την κλασματική εφεδρεία ροής (FFR) η από την αγγειογραφία μόνο .

Για να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτηματικά οι ερευνητές πραγματοποίησαν μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων μελετών COMPASS, COMPARE-ACUTE και DANAMI 3-PRIMULTI)  με συνολικά   7030   ασθενείς.O σταθμισμένος μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν οι 29.5 μήνες.

Η πλήρης επαναγγείωση συσχετίστηκε με μείωση του καρδιαγγειακού θανάτου συγκρινόμενη με την αγγειοπλαστική της ένοχης μόνο βλάβης (2.5% vs 3.1% p=0.05). H συνολική θνησιμότητα δεν διέφερε (4.5% vs 4.9%  p=0.13). H πλήρης επαναγγείωση συσχετίστηκε με μείωση του σύνθετου καταληκτικού σημείου του καρδιαγγειακού θανάτου η νέου εμφράγματος του μυοκαρδίου (7.3% vs 10.3% p=0.001). Tονίζεται ότι δεν υπήρχαν διαφορές στις παραπάνω εκβάσεις όταν η πλήρης  επαναγγείωση  πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μία στρατηγική κατευθυνόμενη από το FFR η μόνο την αγγειογραφία .

 Ο κύριος ερευνητής ,μεταξύ  άλλων, συμφώνησε ότι υπάρχει ‘’ισορροπία’’ μεταξύ των δύο αυτών στρατηγικών  προτείνοντας μία τυχαιοποιημένη μελέτη στο μέλλον. Ακόμα πρόσθεσε ότι εάν και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με την βέλτιστη προσέγγιση των μη ένοχων βλαβών σε ασθενείς με STEMI, οι κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να υποστηρίξουν την πλήρη επαναγγείωση, ίσως αλλάζοντας την σε ένδειξη κλάσης Ι (από ΙΙΑ σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες).

Original article:Bainey KR, Engstrøm T, Smits PC, et al. Complete vs culprit-lesion-only revascularization for ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis.

 JAMA Cardiol. 2020;Epub ahead of print.

Επιμέλεια-Συγγραφή: Πετούσης Στυλιανός, Επικουρικός Επιμελητής Καρδιολογικής κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Χρήση παρακεταμόλης (depon) & καρδιαγγειακά συμβάντα

Χρήση παρακεταμόλης (depon) & καρδιαγγειακά συμβάντα Πρόσφατα δεδομένα ενοχοποιούν τη χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη) για αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών. Δηλαδή η καθημερινή λήψη του ευρέως γνωστό...

Έρχονται αλλαγές στον τρόπο χρέωσης στα νοσοκομεία

Νέο τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών υγείας προωθεί το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) με ακριβή χρέωση κάθε ιατρικής πράξης και παρέμβασης στους...

Χειρουργεία: Πώς ορίζεται η «λίστα προτεραιότητας» – Τι αλλάζει

Η ΗΔΙΚΑ θα αναλάβει να ψηφιοποιήσει όλα τα δεδομένα των χειρουργείων που υπάρχουν στα νοσοκομεία και να ορίζει τις δικλείδες ασφαλείας σε συνεννόηση με...

Ετικέτες